Poradna: Co dělat, když nový dodavatel nevypověděl smlouvu s původním dodavatelem

Ve třetí části našeho seriálu se dozvíte, jak postupovat v případě, kdy se novému dodavateli nepodařilo vyřídit vaši výpověď se stávajícím dodavatelem.


18. 1. 2012

Autor

Dotaz:

Uzavřela jsem smlouvu s novým dodavatelem elektřiny s tím, že se postará o vše – tedy i o výpověď smlouvy s původním dodavatelem. Nyní jsem na tom tak, že na rozpisu bezhotovostní platby SIPO mám dodavatele elektřiny dva. Původní dodavatel výpověď odmítl a nový dodavatel dal přesto zálohu automaticky strhnout. Částky se mi platí z účtu, a tak vůbec nevím, jak se zachovat, komu elektřinu v případě, že zruším trvalý příkaz, zaplatit, abych neporušila podmínky ani jedné z firem a neplatila sankce. Jak mám nyní postupovat?

Odpověď:

Tady je nutné individuálně posoudit každý případ a přesné znění smluv, které jste uzavřeli. Obecně se dá říci, že pokud se nový dodavatel zaváže starou smlouvu zrušit, neměl by do té doby s vámi uzavřít novou (jde o tzv. odkládací podmínku). Pokud přesto novou smlouvu uzavře, aniž by starou zrušil, je odpovědný za škodu, která vám takto vznikne. Ovšem to platí v ideálním případě. Smlouvy mohou obsahovat kličky, kterými se nový dodavatel takové odpovědnosti zprošťuje. V takovém případě zbývá jediná možnost, a to obrátit se na ERÚ nebo na soud, aby prohlásil takovou smlouvu za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy.

Zde více než kde jinde platí, že prevence se vyplácí: Pokud má nový dodavatel vypovědět starou smlouvu, musíte mu k tomu účelu podepsat plnou moc a také příkazní smlouvu. Oba dokumenty si pečlivě přečtěte a na výše popsaný problém se zaměřte. Pokud vám to ze smlouvy není jasné, ptejte se. Všechny dokumenty si uschovejte, abyste v budoucnu měli čím argumentovat. A pokud všechno nedostanete písemně (dodavatel pouze ústně slíbí, že „se o všechno postará“), raději si výpověď vyřiďte sami.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *