Povodně: ČEZ, PRE a RWE slibují zatopeným zákazníkům slevu na energie. Jaké mají podmínky?

Velká voda ohrožuje rozvodné sítě elektřiny a plynu. Stav nouze vyhlásili distributoři ČEZ, RWE, PRE a Pražská plynárenská. O které konkrétní lokality jde a co přesně výjimečná situace znamená? AKTUALIZOVÁNO TAKÉ O FORMULÁŘ PRO ODPUŠTĚNÍ 3 MĚSÍČNÍCH ZÁLOH!


5. 6. 2013

Autor

Aktualizované povodňové zpravodajství pro odběratele elektřiny a plynu

14. června: RWE zlevní svým zaplaveným odběratelům komoditní složku ceny o 100 Kč/MWh

Skupina RWE zvolila jinou formu pomoci, než PRE a ČEZ. Svým zaplaveným zákazníkům na jeden rok zlevní energetickou komoditu, úleva tedy neplatí pro distribuční poplatky (za správu rozvodné sítě), nýbrž pouze pro cenu za samotnou elektřinu a zemní plyn. Pomoc nabízí domácnostem a podnikatelům v maloodběratelské kategorii, kteří mají zaplavené obytné prostory nebo provozovnu (nikoli užitkové prostory jako sklepy a garáže). Skupina RWE nekonkretizuje, do jaké výšky musí voda sahat, podpoří zkrátka svoje zákazníky „zasažená povodní“. Sleva na komoditní složku celkové ceny bude poskytnuta ve výši 100 Kč za každou MWh (megawatthodinu) elektřiny nebo plynu, odebranou od 1. června 2013 do 31. května 2014. Přesná suma bude vyčíslena ve faktuře. Co má oběť povodní podniknout, aby pomoc získala? Musí nechat na místním úřadě potvrdit TENTO vyplněný formulář, a poté jej poslat na adresu RWE Zákaznické služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, eventuálně jej předat v zákaznickém centru.

Modelový příklad: Běžná tuzemská rodina zaplatí za roční spotřebu 2,5 MWh elektřiny asi 13 600 Kč ročně. Pokud odebírá silovou elektřinu od skupiny RWE v provozovně nebo bytě, který je zasažen povodní, bude jí prominuto na dodávce samotné energie 250 Kč.

13. června: PRE také poskytne slevu svým zaplaveným zákazníkům, kteří nepřestoupili k alternativnímu dodavateli

Podobně jako ČEZ, také Pražská energetika poskytne slevu odběratelům, kteří od ní nakupují silovou elektřinu a mají vyplavené obytné místnosti do výše nad 0,5 metru. Oběti povodní, které splňují uvedené podmínky, nemusejí „až 3 měsíce“ platit za dodávku ani distribuci proudu. Stačí vyplnit TENTO formulář a zaslat jej buďto na adresu Pražská energetika, a. s., Zákaznické služby, Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10, nebo naskenovanou na e-mailovou adresu pre@pre.cz, popřípadě ji odevzdat v zákaznickém centru PRE. Pokud ovšem bydlíte v Praze a přestoupili jste k alternativnímu dodavateli elektřiny, nebudou vám odpuštěny ani distribuční poplatky za správu rozvodné sítě, které nadále končí ve skupině PRE. „Mateřská společnost Pražská energetika, a. s. (PRE), je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionálním provozovatelem distribuční soustavy, působícím na území hlavního města Prahy a města Roztoky,“  vysvětluje na svém webu energetický gigant. 

Modelový příklad: Běžná pražská rodina zaplatí za elektřinu asi 13 500 Kč ročně. Pokud nakupuje silovou elektřinu od skupiny PRE a byt má zatopený do výšky přesahující 50 centimetrů, bude jí prominuto na distribučních poplatcích maximálně asi 1 350 Kč a na dodávce samotné energie 1 010 Kč. Pokud nakupuje silovou elektřinu od alternativního dodavatele, nebude jí odpuštěno nic. Distribuční síť neboli soustavu elektrických drátů přitom financují všichni odběratelé v regionu, bez ohledu na to, kterého dodavatele si vybrali.

12. června: ČEZ odpustí až 3 měsíční zálohy odběratelům, kteří od něj kupují samotnou energii a byli zatopeni

ČEZ odpustí až 3 měsíční zálohy za elektřinu i plyn domácnostem a malým podnikatelům, kteří mají vytopenou obytnou místnost nebo provozovnu a nakupují energii od firmy ČEZ Prodej. Pomoc tedy neplatí pro odběratele, kteří mají zaplavené sklepy, garáže kůlny či jiné užitkové prostory. Podporu rovněž nemohou očekávat domácnosti a drobní podnikatelé, kteří sice platí skupině ČEZ distribuční poplatky za správu elektrické rozvodné sítě, ale samotnou energii odebírají od jiného dodavatele. Distribuční poplatky přitom bývají vyšší, než cena za samotnou silovou elektřinu.

Pokud máte obytnou místnost nebo provozovnu zatopenou do výšky minimálně 0,5 metru, budou vám odpuštěny 3 měsíční zálohy. Jinými slovy, při ročním vyúčtování vám bude poskytnuta sleva odpovídající tříměsíční spotřebě. V tom případě vyplňte TENTO formulář a nechejte jej ověřit na obecním či městském úřadu. Dokument následně doručte buď na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, nebo na e-mail cez@cez.cz, případně osobně na kterékoliv z kontaktních míst Skupiny ČEZ. Pokud máte obytnou místnost nebo provozovnu zatopenou do výšky 10 až 49 centimetrů, formulář si vyzvedněte v obchodní kanceláři skupiny ČEZ a bude vám odpuštěna 1 měsíční záloha. Odběratel, který kupuje silovou elektřinu od firmy ČEZ Prodej a zároveň bydlí na distribučním území firmy ČEZ Distribuce (většina tuzemska kromě Prahy, jihu Čech a Moravy), bude mít 1 nebo 3 měsíce prominuty poplatky za dodávku i distribuci proudu.

Modelový příklad: Běžná děčínská rodina zaplatí za elektřinu asi 14 000 Kč ročně. Pokud nakupuje silovou elektřinu od skupiny ČEZ a byt má zatopený do výšky minimálně 50 centimetrů, bude jí prominuto na distribučních poplatcích asi 1 400 Kč a na dodávce samotné energie 1 050 Kč. Pokud nakupuje silovou elektřinu od alternativního dodavatele, nebude jí odpuštěno nic. Distribuční síť neboli soustavu elektrických drátů přitom financují všichni odběratelé v regionu, bez ohledu na to, kterého dodavatele si vybrali.

11. června: Bez plynu je nadále řada odběratelů na Litoměřicku a Ústecku

V zatopených oblastech distribučního území RWE GasNet, především na Litoměřicku a Ústecku, je uzavřeno 943 hlavních uzávěrů plynu. „Zde čekáme, až odpadne voda a naši pracovníci se dostanou ke kontrole plynových zařízení odběratelů,“ řekl Pavel Káčer, jednatel RWE Distribuční služby.

10. června: V Praze je bez elektřiny 100 odběratelů

„Elektřinu kvůli vodě či zatopeným objektům nemá už jen přibližně stovka odběratelů. Z těch známých například botel Racek na Vltavě a dále zejména někteří zákazníci v oblasti Lahovic a na Trojském ostrově. Zbývá zprovoznit šest trafostanic,“ uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky.

8. června: Na distribučním území ČEZ je bez elektřiny 10 tisíc domácností

Na distribučním území ČEZ je nadále ve 20 městech a obcích Středočeského kraje vypnuta část vedení nízkého napětí a přes 60 distribučních stanic je bez napětí. V případě Ústeckého kraje je ve více než padesáti městech a obcích vypnuta část vedení nízkého napětí a přes 100 distribučních stanic je bez napětí. V současné době je z bezpečnostních důvodů odpojeno již méně než deset tisíc domácností.

5. června: Stav nouze trvá v distribučních regionech ČEZ, RWE, PRE a Pražské plynárenské

Skupina ČEZ vyhlásila stav nouze až „do odvolání“ ve čtyřech okresech. Části elektrické rozvodné sítě jsou, nebo z bezpečnostních důvodů mohou být vypnuty na středočeském Mělnicku, severočeském Ústecku, LitoměřickuDěčínsku„Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně poté, co to umožní technický stav distribuční soustavy a dále i stav zařízení a vnitřní instalace jednotlivých odpojených objektů,“ slibuje distributor. Poruchová linka Skupiny ČEZ je na čísle 840 850 860, zákaznická linka je 840 840 840.

Skupina RWE vyhlásila nouzový stav pro Středočeský, Ústecký a Královohradecký kraj. Ve středu 5. června distributor uvádí, že kvůli evakuaci uzavřel 1 824 hlavních uzávěrů plynu. „Občané, kteří se po opadnutí vody vrátí do svých domovů, nechť kontaktují pohotovostní linku 1239 a pracovníci RWE jim obnoví dodávku,“ slibuje RWE.

Pražská energetika vyhlásila stav nouze pro celou Prahu a Roztoky u Prahy. Ve středu 5. května distributor registroval necelých 3 000 odběrných míst bez elektřiny. PRE poskytuje informace na telefonní lince 267 052 013, postup při obnovení dodávky elektřiny popisuje ZDE.

Pražská plynárenská vyhlásila stav nouze pro oblasti, „kde je distribuce plynu ovlivněna následky povodní“. Seznam odpojených objektů je aktualizován ZDE. „V případě, že došlo i jen k částečnému zatopení odběrného plynového zařízení (OPZ), je v první řadě zapotřebí, aby vlastníci nemovitostí zajistili provedení odborné kontroly OPZ (tzv. kontrola provozuschopnosti zařízení) kvalifikovanou servisní firmou,“ upozorňuje Pražská plynárenská. V případě, že je obnovena dodávka plynu k HUP objektu (a objekt nebyl zasažen vodou nebo byla provedena kontrola OPZ), může odběratel kontaktovat pohotovostní linku 1239 a „zaměstnanci Pražské plynárenské jim zajistí obnovu dodávky plynu v nejkratším možném termínu“.

Co znamená, že distributor energie vyhlásil stav nouze?

Správce rozvodné sítě může vyhlásit stav nouze například kvůli havárii, teroristickému útoku, nebo právě živelné pohromě. Co nastalá situace podle zákona znamená? Odběratelé musejí respektovat omezení dodávek elektřiny nebo plynu. Vyloučeno je „právo na náhradu škody a ušlého zisku“. Pokud není stav nouze zapříčiněn nadměrným smogem, zprovozněny mohou být také elektrárny, které nesplňují limity pro ochranu ovzduší.

Škody minimalizujete i tak, že před případnou evakuací uzavřete domovní rozvody pitné vody.

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *