Průvodce: Jak změnit dodavatele elektřiny?

Chcete ušetřit na platbách za elektřinu a vybrali jste si nového dodavatele? Jak proces změny dodavatele elektřiny probíhá? Jak dlouho trvá a na co nezapomenout? Poradíme vám v našem průvodci změnou dodavatele elektřiny!


24. 8. 2010

Autor

Účet za elektřinu bereme spíš jako nutnou samozřejmost a to i přesto, že se za několik posledních let částky na fakturách nepříjemně zvedly. Od roku 2006 máme nicméně možnost zvolit si svobodně dodavatele elektřiny. Této možnosti využívá čím dál víc domácností a zvláště poslední dobou se zdá, že právě mnozí dodavatelé elektřiny vyhlásili cenovou válku zavedeným monopolům.

Změna dodavatele elektřiny je proces zahrnující několik na sebe navazujících kroků. Nejedná se přitom jen o výpověď smlouvy stávajícímu dodavateli a uzavření smlouvy s dodavatelem novým.

Nejprve si spočtěte, zda se změna dodavatele vyplatí.

Dodavateli elektřiny platíte zhruba 50 % celkové výše faktury za elektřinu. Tato částka pokrývá cenu opravdu dodané energie (kWh elektřiny). Zbylá část jde na správu sítě, distribuci elektřiny a další poplatky – tu platíte tzv. distributorovi elektřiny. Z toho vyplývá základní informace – půlka faktury za elektřinu zůstane stejná, ať už přejdete k jakémukoliv dodavateli. Jinými slovy: jestliže vám dodavatel elektřiny slibuje o 10 % nižší cenu, než platíte dnes, neznamená to, že na konci roku zaplatíte za elektřinu o 10 % méně. Ušetříte totiž 10 % pouze z jedné složky, které dohromady tvoří cenu elektřiny.

Abyste nemuseli složitě propočítavat potenciální úspory, připravili jsme pro vás komplexní kalkulačku, v níž jednoduše zjistíte, jak se liší nabídky dodavatelů elektřiny na trhu a kolik můžete při své spotřebě ušetřit (a zdali se tedy změna dodavatele vyplatí).

Kolik ušetříme změnou dodavatele?

Uspořit může prakticky každý. Otázkou zůstává, zdali půjde o desetikoruny, stokoruny nebo třeba tisíce. Kolik tedy můžete ušetřit? Vše závisí na vaší spotřebě. Platí zde přímá úměra: Čím více elektřiny spotřebujete, tím více se nabídky operátorů liší a tím více můžete ušetřit. Na změně dodavatele tak nejvíce vydělají domácnosti, které využívají elektřinu pro vytápění (v řádu několika tisíců korun ročně). Pokud elektřinu nepoužíváte na vytápění, bude úspora nižší. Vypočítejte si ji ostatně sami! Díky naší kalkulačce můžete během chvilky znát potenciální úsporu energií ve vašem regionu a při vaší spotřebě. Navíc se můžete dozvědět o speciálních nabídkách operátorů!

Výše možných úspor by při rozhodování o změně dodavatele elektřiny neměla být jediným kritériem. O výhodnosti nabídky rozhoduje i rozsah a ceny poskytovaných služeb, různé administrativní poplatky, bonusy, smluvní pokuty, výpovědní podmínky atd. Tyto informace lze nalézt v obchodních podmínkách a cenících dostupných na webových stránkách dodavatelů. Přehledně na jednom místě je najdete i v našem seznamu tarifů.

Příklad: Kolik ušetříte změnou dodavatele elektřiny?

Obecně lze říci, že čím vyšší je spotřeba elektřiny, tím více můžete změnou dodavatele ušetřit. Podívejme se pro ilustraci na několik modelových příkladů.

1. Procházkovi mají dvě děti, bydlí v panelovém bytě a ročně spotřebují cca 4 500 kWh elektřiny. Elektřinu používají na svícení a vlastní klasické elektrospotřebiče (lednice, pračka, myčka, mikrovlnka, počítač…). Využívají proto běžnou jednotarifní sazbu D02d, což znamená, že za odebranou kilowatthodinu platí během dne stále stejnou cenu.

Za elektřinu u svého současného dodavatele zaplatí přibližně 23 000 korun ročně. Pokud by se rozhodli odejít k jinému dodavateli elektřiny, ušetří několik stokorun za rok (v nejvýraznějších případech více než tisíc korun).

2. Dvořákovi bydlí i se svými dvěma dětmi v rodinném domě. Vodu ohřívají elektřinou a k vytápění používají akumulační kamna. Mají proto dvoutarifní sazbu D35d a několik hodin denně využívají výhodného nízkého tarifu (za odebranou kilowatthodinu platí po určitou část dne méně). Ve vysokém tarifu, kdy za kilowatthodinu zaplatí vyšší cenu, spotřebují ročně asi 1 800 kWh elektřiny, zatímco v nízkém tarifu 22 240 kWh.

Dvořákovi za odebranou elektřinu zaplatí přes 48 000 korun. Pokud se rozhodnou přejít k levnějšímu dodavateli, mohou ušetřit tisíce korun ročně.

Dva druhy smluv s dodavatelem elektřiny

Odběratel může mít dodávky elektřiny zajištěny dvěma různými způsoby:

1. Obvyklou a zároveň jednodušší možností je smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Jednou smlouvou uzavřenou s  dodavatelem elektřiny má odběratel zajištěno připojení odběrného místa, distribuci i dodávku silové elektřiny. Pokud novému dodavateli udělí zákazník plnou moc, o nic dalšího se již při změně dodavatele nemusí starat. Veškeré administrativní úkony nový dodavatel vyřídí za něj. 

2. Druhou možností je smlouva o dodávkách elektřiny, kterou si odběratel u dodavatele elektřiny zajistí pouze dodávku silové elektřiny. O připojení odběrného místa a distribuci elektřiny odběratel pak musí mít uzavřeny samostatné smlouvy s  územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ, E.ON nebo PRE). Ukončení stávajících a uzavření nových smluv při změně dodavatele si v tomto případě odběratel musí vyřídit sám. Soupis nutných úkonů a jejich návazností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. dostupné zde.

Jak změnit dodavatele?

  1. Najděte si stávající smlouvu s vaším dodavatelem elektřiny, kde zjistíte výpovědní lhůtu.
  2. Na stránkách nového dodavatele si najděte příslušné formuláře (smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, plná moc) nebo zavolejte na zákaznickou linku a poraďte se, kde formuláře najdete a jakým způsobem je ideální postupovat.
  3. Vyplňte formuláře (smlouva o dodávkách elektřiny od nového dodavatele, plná moc opravňující vámi vybraného dodavatele jednat vaším jménem i ve věci výpovědi stávajícímu dodavateli) a odešlete je (emailem, on-line, poštou nebo faxem) novému dodavateli. Ten za vás vypoví smlouvu vašemu stávajícímu dodavateli a vy se již o nic nemusíte starat.
  4. Vyčkejte na ukončovací fakturu od stávajícího dodavatele elektřiny, kterou obdržíte po uplynutí výpovědní lhůty.Od nového dodavatele elektřiny byste měli dostat podepsanou smlouvu o dodávkách elektřiny a po zahájení odběru elektřiny také první fakturu.

Důležité je počítat s určitou výpovědní lhůtou současnému dodavateli, při jejímž nedodržení nás může postihnout sankční poplatek. Doba potřebná k provedení změny dodavatele se v obou výše uvedených případech odvíjí od doby potřebné pro ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem. Délka výpovědní lhůty je dána smlouvou. V případě smluv na dobu neurčitou je obvyklá tříměsíční výpovědní lhůta, během níž lze bez problémů vyřídit vše potřebné (podepsat nové smlouvy, doložit potřebné dokumenty atd.). 

Uzavření nové smlouvy (s novým dodavatelem elektřiny) je zcela zdarma. Někteří obchodníci s elektřinou, kteří nabízejí vyřízení všech administrativních úkonů spojených s přechodem k novému dodavateli elektřiny, si za tuto službu mohou naúčtovat jako tzv. aktivační poplatek. Je proto dobré informovat se o celém procesu uzavření smlouvy předem.

Jak dlouho to trvá? Někdy i půl roku!

Samotná délka celého procesu změny dodavatele je závislá především na délce výpovědní lhůty ve vaší stávající smlouvě. Ta je často stanovena na 1 měsíc, v případě smluv na dobu neurčitou je obvyklá tříměsíční výpovědní lhůta, výjimkou však není ani výpovědní lhůta až 6 měsíců.

Po uplynutí výpovědní lhůty a ukončení dodávek elektřiny stávajícím dodavatelem od něj obdržíte ukončovací fakturu. O zahájení dodávek vás zpravidla bude informovat i nový dodavatel. Po obdržení první faktury za elektřinu od nového dodavatele si rozhodně zkontrolujte, zda na ní uvedené údaje odpovídají podmínkám, doklad neobsahuje chyby atp. Zároveň si ověřte, zda máte správně nastaven způsob úhrady plateb.

Co vše se po úspěšnémpřechodu k novému dodavateli elektřiny změní? Elektrické vedení a vše okolo něj zůstane stejné, změnu zaznamenáte pouze na faktuře od nového dodavatele. Změna dodavatele je pro zákazníka proces celkem jednoduchý, kvůli délce výpovědní lhůty však poněkud zdlouhavější.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *