Regulovaná cena elektřiny

Ačkoli za elektřinu platíme pouze jednu fakturu, skládá se cena elektřiny z více částí. Základní rozdělení ceny elektřiny je na regulovanou a neregulovanou část. Neregulovaná část představuje platbu za skutečně odebranou elektřinu a její cena je utvářena trhem.  V regulované části jsou zahrnuty poplatky za distribuci elektřiny. Regulovaná část platby za elektřinu jde proto na účet příslušného distributora (ČEZ, Číst více


26. 8. 2010

Autor

Ačkoli za elektřinu platíme pouze jednu fakturu, skládá se cena elektřiny z více částí. Základní rozdělení ceny elektřiny je na regulovanou a neregulovanou část. Neregulovaná část představuje platbu za skutečně odebranou elektřinu a její cena je utvářena trhem.  V regulované části jsou zahrnuty poplatky za distribuci elektřiny. Regulovaná část platby za elektřinu jde proto na účet příslušného distributora (ČEZ, E.ON, PRE), kterému patří „dráty“, jež přivádějí proud z elektrárny do domácností.

Regulovaná cena elektřiny: Co zahrnuje?

Regulovaná cena elektřiny je tvořena několika položkami. Jedná se o pravidelnou měsíční platbu za příkon, platbu za distribuované množství elektřiny ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu, platbu za systémové služby, příspěvek na obnovitelné zdroje energie nebo poplatek Operátorovi trhu s elektřinou.

Stanovení výše regulované ceny elektřiny

Jak už slovo „regulovaná“ napovídá, není výše této ceny utvářena na trhu, ale každoročně ji stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Znamená to, že u všech tuzemských distributorských společností (ČEZ, PRE i E.On) jsou ceny za složky regulované ceny za elektřinu podobné.

Cenu za dopravu elektřiny určuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli sítí. ERÚ si ceny nevymezuje zcela libovolně, musí se přitom řídit energetickou legislativou. Kromě ceny za distribuci elektřiny stanovuje ERÚ cenu systémových služeb, cenu za činnosti Operátora trhu s elektřinou a výši příspěvku na obnovitelné zdroje energie.

Štítky: , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *