Regulovaná cena plynu

Cena plynu, stejně tak jako cena elektřiny, se skládá z regulované a neregulované části. V neregulované složce ceny plynu platíte přímo dodavateli za dodanou energii – tedy za samotný dodaný plyn a jeho uskladnění. Výši neregulované ceny stanovuje obchodník s plynem a tato cena je určována trhem. Za co však platíte v regulované složce ceny plynu a jak se stanovuje? Co Číst více


25. 3. 2011

Autor

Cena plynu, stejně tak jako cena elektřiny, se skládá z regulované a neregulované části. V neregulované složce ceny plynu platíte přímo dodavateli za dodanou energii – tedy za samotný dodaný plyn a jeho uskladnění. Výši neregulované ceny stanovuje obchodník s plynem a tato cena je určována trhem. Za co však platíte v regulované složce ceny plynu a jak se stanovuje?

Co znamená regulovaná složka ceny plynu?

Regulovaná složka ceny plynu je, jak už název napovídá, regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a je to částka, kterou platíte za přepravu a rozvod distributorovi plynu. Tuto částku nemůžete ovlivnit, protože distributora plynu není možné změnit. Regulovaná část platby za plyn v sobě zahrnuje poplatky za distribuci plynu a poplatek za služby Operátora trhu (OTE).

Z čeho se regulovaná cena plynu skládá?

Regulovaná složka ceny plynu, konkrétně poplatky za distribuci plynu, obsahují fixní a variabilní částku. Fixní složka je pevně stanovená měsíční částka, kterou platíte bez ohledu na objem odebraného plynu. Variabilní složka pak odpovídá ceně za odebraný plyn. Cena za odebraný plyn je pak zpravidla tím nižší, čím víc plynu ročně spotřebujete. Do regulované ceny plynu dále spadá poplatek za zúčtování OTE (v současné době činí 1,10 Kč/MWh bez DPH).

Vývoj regulované ceny plynu

Regulovaná složka ceny plynu, jejíž výši ovlivňuje stát prostřednictvím ERÚ, v letošním roce (2011) poklesla. Sníží-li se regulovaná složka, neznamená to však, že celkově poklesne cena plynu. Přestože zmíněná regulovaná cena poklesla, ceny plynu v letošním roce spíše vzrostly (ne ovšem u všech dodavatelů), právě proto, že část poplatků za plyn si dodavatelé určují sami. Ceny dodavatelů jsou většinou závislé na ceně ropy, na níž je cena plynu vázána, a na aktuálním kurzu koruny vůči dolaru.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *