ROZHOVOR: Co konkrétně chce Asociace nezávislých dodavatelů?

10 prodejců elektřiny a plynu požaduje korektnější pravidla. Podrobnosti prozradil předseda sdružení Václav Derfl.


28. 1. 2014

Autor

Není obvyklé, aby konkurenti utvořili společnou delegaci, a začali kolektivně vyjednávat o pravidlech hry. Podobnou iniciativu však nyní sledujeme na energetickém trhu. Firmy, které spolu denně soupeří o zákazníky, založily Asociaci nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Desetičlenné sdružení chce pomáhat státním institucím při tvorbě legislativy, tak aby byly „odstraněny komplikace, které narušují liberalizovaný trh s elektřinou a plynem“.

„Zákazníkovi je někdy účinně bráněno v realizaci jeho vůle,“ tvrdí Václav Derfl, předseda Asociace, která vznikla na podzim roku 2013.

Copak dneska nemohou prodejci nabízet – a zákazníci poptávat obě komodity dostatečně svobodně? Co konkrétně vadí iniciátorům změn, mezi nimiž jsou největší Centropol , X Energie a Right Power Energy? V čem vidí desítka alternativních dodavatelů elektřiny a plynu svoji nezávislost? Zeptali jsme se předsedy výkonné rady ANDE Václava Derfla, který jinak pracuje v Centropolu.

Mezi svými cíli vyzdvihujete „odstraňování překážek pro fungování liberalizovaného trhu s energiemi“. Co přesně touto formulací míníte?

Kdo patří do ANDE

Dohromady zásobují 530 tisíc míst: 7 % odběratelů elektřiny a 4 % odběratelů plynu.

ANDE: Trh s energiemi je dnes plně liberalizován, přesto jsou zde určité překážky, které brání jeho standardnímu fungování v souladu s legislativou či oprávněným očekáváním. Jednou z takových překážek je například ustanovení § 11a Energetického zákona, novelizovaného v roce 2012. Tato novela umožnila zákazníkovi v některých případech odstoupit od smlouvy v termínu 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Samotný proces změny dodavatele v systému OTE však trvá minimálně 10 pracovních dní a pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy v termínu 5 dní před zahájením dodávky, není možné ze strany obchodníka tento termín dodržet.

Právě takovéto nesrovnalosti bychom chtěli pomáhat odstranit, aby se ani zákazníci, ani jejich dodavatelé nedostávali do situací, kdy není možné dodržet platnou legislativu. Naší činností se budeme snažit předcházet podobným situacím, aby k takto nešťastným úpravám legislativy nedocházelo.

Další ambicí vašeho sdružení je „zkvalitnění služeb pro zákazníky“. Znamená to zlepšení zákaznického servisu, účinnější ochranu odběratele, anebo něco jiného?

ANDE: Doposud chyběla platforma umožňující diskuzi nad nastavením procesů jednotlivých dodavatelů. Především v oblasti procesů souvisejících se změnou dodavatele je několik oblastí, které si různí obchodníci vykládají rozdílně. V důsledku toho je zákazníkovi účinně bráněno v realizaci jeho vůle změnit dodavatele nebo je od zákazníka vyžadováno vyplnění dalších dokumentů. Správné nastavení procesů a komunikace mezi obchodníky může tyto nesrovnalosti odstranit a tím přispět k rychlejší a efektivnější obsluze zákazníků.

Optim Energy nedokázala nadále dodávat elektřinu, a proto v polovině ledna některé její odběratele převzala X Energie (zbylé zákazníky nyní zásobuje tzv. dodavatel poslední instance). Obě firmy jsou přitom členy Asociace nezávislých dodavatelů.

Například jakou oblast, nebo jaký dokument máte na mysli?

ANDE: Jednou z oblastí je například poskytování informací o termínu možného ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem. Nemá-li původní dodavatel standardní 3měsíční výpovědní lhůtu, je třeba opakovaně kontaktovat zákazníka za účelem zjištění termínu možného ukončení smlouvy. Tato informace není uvedena přímo na smlouvě a dohledání této informace je pro zákazníka obtěžující.

Vyřešení problematiky zjištění termínu možného ukončení smlouvy by umožnilo poskytnout zákazníkovi kvalitnější služby při zajišťování změny dodavatele bez nutnosti opakovaného kontaktování zákazníka.

Na čem přesně jsou členové ANDE „nezávislí“?

ANDE: Nezávislost členů asociace v tomto případě znamená to, že jsou bez přímých vztahů s držiteli licence na distribuci elektřiny či plynu.

POZNÁMKA REDAKTORA: Co znamená „UNBUNDLING“
  • Největšími dodavateli (prodejci) elektřiny jsou ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika (PRE), tradičními dodavateli zemního plynu jsou RWE Energie, E.ON Energie a Pražská plynárenská.
  • Není náhodou, že provozovatelé distribuční sítě (elektrických drátů nebo plynovodů) nesou podobná jména: ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce spravují „elektrické dráty“, RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce provozují plynovodnou soustavu.
  • Názvy firem ukazují, který dodavatel a distributor patří do stejného „koncernu“. Například můžeme hovořit o „skupině ČEZ“, do které náležejí ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce.
  • Avšak všichni prodejci elektřiny a plynu musejí mít rovnoprávné postavení, není možná žádná „bratrská protekce“!  Krkolomné slovo „unbundling“ v evropské energetice znamená, že všichni dodavatelé a distributoři (například ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce) jsou právně i finančně odděleni.

Proč v ANDE není skupina kolem Bohemia Energy entity, která je mezi alternativními dodavateli největší?

ANDE: Během přípravy založení ANDE byli osloveni všichni nezávislí obchodníci s nabídkou spolupráce na samotném založení ANDE. Mezi oslovenými byl i zástupce společnosti Bohemia Energy. K aktivní účasti na tomto procesu se přihlásilo 10 obchodníků, kteří se stali zakládajícími členy. Bohemia Energy se k této aktivitě nepřipojila a je pouze na jejím rozhodnutí, zda se v budoucnu připojí.

Proč jste nepřizvali dominantní prodejce elektřiny a zemního plynu?

ANDE: Naše asociace je subjektem, který tvoří nezávislí dodavatelé. Nezávislí dodavatelé řeší odlišné problémy než dominantní dodavatelé, avšak při řešení společných problémů předpokládáme spolupráci i s dominantními dodavateli.

Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *