Skupina PRE, jak ji možná neznáte

Pražská energetika, PREdistribuce, PREměření a eYello CZ: dohromady skupina PRE.


15. 7. 2014

Autor

Elektrické podniky královského hlavního města Prahy vznikly ještě za monarchie. Trvalo bezmála století, než byla roku 1994 založena akciová společnost Pražská energetika, zkráceně PRE.

Téměř rovnocenné majetkové podíly drží hlavní město Praha a německá EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Podrobné rozložení sil vidíme na grafu, který pochází z výroční zprávy zastřešující akciové společnosti Pražská energetika Holding.

Skupina PRE

PRE zásobuje asi 12 % odběrných míst a uspokojuje 9 % spotřeby elektřiny v České republice.
Skupina PRE nastoluje jistý řád mezi vzájemně provázanými subjekty, ve kterých pracuje skoro 1 400 zaměstnanců (podobně jako například v Českém statistickém úřadu). Pražská energetika, a. s., totiž řídí svoje dceřiné společnosti: PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a eYello CZ, k. s. Proberme každého člena koncernu zvláště.

Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a.s., Praha 10,
Na Hroudě 1492/4,
PSČ 100 05

PREdistribuce, a.s.,
Praha 5,
Svornosti 3199/19a,
PSČ 150 00

PREměření, a.s.,
Praha 10,
Na Hroudě 2149/19,
PSČ 100 05

eYello, k. s.,
Praha 10,
Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice,
PSČ 100 00

Akciová společnost Pražská energetika především obchoduje s elektřinou, a to na velkoobchodním i maloobchodním trhu po celé republice. PRE uvádí, že dodává proud 700 000 odběrným místům v celkovém ročním objemu 6,3 TWh, což znamená 12 % tuzemského trhu a 9 % tuzemské spotřeby. Zkouší se prosadit také prodejem zemního plynu. Pražská energetika a.s. řídí celou skupinu PRE.

PREdistribuce, a. s.

Akciová společnost PREdistribuce rozvádí elektřinu na území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy. Distributor má na starost rozvodnou síť ve svěřeném regionu, také připojuje a odpojuje zákazníky. Provozuje poruchovou linku 1236.

PREměření, a. s.

Akciová společnost PREměření vyrábí, instaluje, opravuje elektroměry a provozuje státní metrologické středisko pro jejich ověřování. Taktéž kontroluje plombování a odečítá elektroměry, plynoměry, vodoměry a měřiče tepla.

eYello CZ, k. s.

Komanditní společnost (společníky jsou komandisté s ručením omezeným a komplementáři ručící svým majetkem neomezeně) eYello CZ poskytuje leasing členům skupiny PRE. Rovněž obchoduje s elektřinou a zemním plynem pod jménem Yello Energy.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *