Spotřeba zemního plynu v 1. pololetí 2011


22. 7. 2011

Autor

Celková spotřeba plynu za leden až červen 2011 přepočtena na normál v porovnání s rokem 2010 byla téměř totožná, klesla jen o 2,15 procenta. Průměrná teplota v tomto období byla v roce 2010 o 1,5 stupně Celsia nižší. Na celkovém dovozu se nejvíce podílelo Rusko (67,3 procenta), EU (29,4 procenta) a Norsko (3,3 procenta).

Přepočtená spotřeba ČR na normál:

  • 4 667,1 mil. m3 (49 428,3 GWh) (1 – 6/2011)
  • 4 769,6 mil. m3 (50 553,1 GWh) (1 – 6/2010)

Průměrná teplota (leden až červen):

  • 7,2 stupně Celsia (1 – 6/2011)
  • 5,7 stupně Celsia (1 – 6/2010)

Spotřeba ČR v absolutních číslech:

  • 4 518,9 mil. m3 (47 860,5 GWh) (1 – 6/2011)
  • 4 940, 2 mil. m3 (52 360,3 GWh) (1 – 6/2010)

Dovoz plynu do ČR:

  • Rusko   3 597,9 mil. m3   (38 094,8 GWh) podíl 67,3 procenta
  • Norsko   176,7 mil. m3     (1 871,2 GWh) podíl   3,3 procenta
  • EU       1 573,1 mil. m3   (16 656,2 GWh) podíl 29,4 procenta

Spotřeba zemního plynu v ČR od ledna do června roku 2011 přepočtená na normál byla 4 667 mil. m3. Průměrná teplota za 1. polovinu roku 2011 byla o jeden a půl stupně vyšší.

I když spotřeba za 1. pololetí letošního je téměř stejná jako v tomto období vloni, spotřeba plynu v Česku za posledních pět let mírně klesá. Jednak české domácnosti snižují spotřebu, projevuje se i zateplování domů a jiné úspory jako třeba zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Zvýšení spotřeby očekáváme až s výstavbou paroplynových elektráren,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. „Průmyslová produkce v České republice vykazuje sice mírný růst, ale ekonomické údaje ze západní Evropy a USA naznačují obrat k horšímu již několik týdnů. Na tempu ubírají všechna klíčová odvětví,“ dodává.

Státy EU se ale shodují, že v následujících letech bude spotřeba plynu narůstat. Světová produkce zemního plynu v roce 2009 činila 2 987 mld. m3,“ říká Oldřich Petržilka. Vysoké ceny elektřiny, rostoucí poptávka po ní  a rychlost výstavby paroplynových elektráren zvyšují počet připravovaných projektů. Už během roku 2013 se bude dodávat zemní plyn v ČR do paroplynové elektrárny, kterou staví skupina ČEZ v severočeských Počeradech, uvažuje se i o elektrárně v Mělníku.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by mohl podíl spotřeby plynu v Česku mezi lety 2009 a 2020 vzrůst o 50 procent na víc než 12 miliard metrů krychlových. I spotřeba stlačeného zemního plynu pro dopravu (CNG) se neustále zvyšuje. „Prodej CNG za rok 2010 činil v ČR 10,058 milionů metrů krychlových plynu. V porovnání s rokem 2009 se jednalo o meziroční nárůst spotřeby CNG o 24,2 procenta,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka ČPU.

Vysoké ceny elektřiny, rostoucí poptávka po ní a rychlost výstavby činí z paroplynových elektráren preferovaný zdroj. Růstový trend spotřeby plynu pro výrobu elektřiny je nepochybný. V zemích evropské sedmadvacítky činí dnes podíl plynu na výrobě elektřiny plných 21 procenta, zatímco v ČR pouze kolem 4 procent,“ říká Oldřich Petržilka, prezident ČPU.

Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) World Energy Outlook 2011, zveřejněné 6. června, celosvětová spotřeba zemního plynu díky novým zdrojům po roce 2025 překročí podíl spotřeby uhlí a kolem roku 2035 se dostane na úroveň spotřeby ropy. To je dobrá zpráva především z hlediska energetické bezpečnosti, protože těžba z nových nalezišť bude mnohem rovnoměrněji rozprostřena po zeměkouli než dosud a bude možná v téměř každé světové oblasti včetně Evropy.

Do roku 2035 nová naleziště plynu k růstu globální spotřeby přispějí asi 40 procenty. Zemní plyn tedy bude do značné míry nahrazovat paliva s mnohem vyšším podílem uhlíkových emisí na jednotku energie, jako je uhlí a ropa,“ říká Petržilka.

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *