Srovnání dodavatelů energie podle počtu zákazníků za rok 2011

Domácnosti začaly v roce 2010 houfně odcházet od velkých dodavatelů elektřiny a plynu a přešly k jinému operátorovi. Tento trend se nezastavil ani v roce 2011. Jak to zahýbalo s počty zákazníků, kterým jednotliví obchodníci dodávají elektřinu a plyn? Podívejte se s námi na srovnání dodavatelů podle velikosti!


15. 4. 2011

Autor

Ke změně dodavatele přistupuje stále více zákazníků, zejména z řad domácností. Zatímco za rok 2010 změnilo dodavatele elektřiny na 184 000 domácností a nového dodavatele plynu zvolilo na 85 000 zákazníků, v roce 2011 přešlo podle statistik Operátora trhu (OTE) k jiné energetické společnosti na elektřinu přes 374 000 domácností a kolem 360 000 klientů se rozhodlo vyměnit svého dodavatele plynu.

Největším alternativním dodavatelem je Bohemia Energy.

Nárůst změn dodavatele byl tak za rok 2011 v segmentu elektřiny dvojnásobný, u plynu pak více než čtyřnásobný. Jak to tedy nyní vypadá s počty zákazníků jednotlivých dodavatelů?

Alternativní dodavatelé elektřiny rychle rostou

Energetičtí giganti ČEZ, E.ON a Pražská energetika (PRE) mají samozřejmě zákazníků stále nejvíce. ČEZ zásobuje elektřinou cca 44 % všech zákazníků v ČR, E.ON měl v první polovině roku 2011 cca 1,3 milionu klientů a Pražská energetika (PRE) dodávala elektrickou energií do zhruba 588 000 domácností.

Největšími alternativními dodavateli v oblasti dodávky elektřiny domácnostem byly v prvním čtvrtletí společnosti Bohemia Energy s téměř 160 000 zákazníky a Centropol Energy, kde se počet klientů vyšplhal ke 138 000. Na třetím místě pak byla společnost Bicorn.

Počty zákazníků u dodavatelů elektřiny v 1. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Leden
Únor
Březen
ČEZ Prodej, s.r.o.
3 500 000
3 500 000
3 500 000
E.ON Energie, a.s.
1 300 000
1 300 000
1 300 000
Pražská energetika, a.s.
588 000
588 000
588 000
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
147 191
153 327
159 970
CENTROPOL ENERGY, a.s.
103 363
122 103
138 033
BICORN s.r.o.
42 710
42 188
41 951
RWE Energie, a.s.
12 846
15 334
18 078
České Energetické Centrum a.s.
11 105
13 210
16 292
United Energy Trading, a.s.
6 939
7 797
8 479
VEMEX Energie a.s.
2 420
3 894
5 668
Lumen Energy a.s.
2 706
2 758
2 754
ARMEX ENERGY, a.s.
1 087
1 857
1 867
Nano Energies Trade s.r.o.
1 483
1 585
1 689
Europe Easy Energy a.s.
705
716
Optimum Trading, s.r.o.
177
199
296

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Na přelomu června a července 2011 se pak největším alternativním dodavatelem elektřiny na trhu v ČR stala společnost Centropol Energy. Začátkem prázdnin totiž Centropol Energy překročil hranici 178 000 odběrných míst a předstihl tak doposud vedoucí společnost Bohemia Energy.

Centropol Energy získal podle svého vyjádření nejvíce nových zákazníků na elektřinu v lednu a pak později v srpnu, kdy ke společnosti přešlo více než 17 000 odběratelů.

Počty zákazníků u dodavatelů elektřiny ve 2. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Duben
Květen
Červen
ČEZ Prodej, s.r.o.
3 500 000
3 500 000
3 500 000
E.ON Energie, a.s.
1 300 000
1 300 000
1 300 000
Pražská energetika, a.s.
588 000
588 000
588 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.
150 099
165 269
178 224
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
165 574
169 346
174 481
BICORN s.r.o.
42 072
42 591
43 985
České Energetické Centrum a.s.
19 245
21 013
24 959
RWE Energie, a.s.
20 356
21 535
22 558
United Energy Trading, a.s.
8 426
8 761
9 202
VEMEX Energie a.s.
6 785
7 904
9 067
Lumen Energy a.s.
2 977
2 927
2 930
Nano Energies Trade s.r.o.
1 808
1 860
1 917
ARMEX ENERGY, a.s.
1 866
1 869
1 870
Europe Easy Energy a.s.
766
826
962
Optimum Trading, s.r.o.
380
518
902
ELIMON a.s.
109
138
CORASTA s.r.o.
107
111
115
GLOBAL ENERGY, a.s.
111

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů 

Počet zákazníků poklesl u všech dominantních dodavatelů elektřiny

Ve druhé polovině roku 2011 se začala projevovat tendence českého energetického trhu, která podle odborníků kopíruje vývoj na německém trhu, jenž se otevíral několik let předtím. „Zatím jednoznačně dominují přechody od velkých dodavatelů ve prospěch alternativních obchodníků s energiemi. Alternativní prodejci zatím demonstrují svou výhodnost ve vztahu k regionální dominantní společnosti, nikoliv vůči sobě navzájem. Tato fáze teprve přijde po stabilizaci trhu,“ objasňuje energetický analytik Jiří Gavor z poradenské společnosti ENA. Podle něj budou dominantní hráči ještě rok až dva spíše ztrácet, i když se tempo změn bude zpomalovat.

Vyjádřeno v číslech, energetickým gigantům počty zákazníků mírně poklesly. Společnost ČEZ má nyní cca 3,4 miliónu zákazníků, PRE kolem 560 000 odběratelů a E.ON zásobuje elektřinou zhruba 1,2 milionu domácností.

Počty zákazníků u dodavatelů elektřiny ve 3. čtvrtletí 2011

Název dodavatele                         
Červenec               
Srpen
Září
ČEZ Prodej, s.r.o.
3 400 000    
3 400 000   
3 400 000
E.ON Energie, a.s.
1 200 000  
1 200 000
1 200 000
Pražská energetika, a.s.              
560 000      
560 000
560 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.
190 325
207 725
217 562
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
180 848
186 259
192 449
BICORN s.r.o.                                   
46 256  
48 019  
49 399  
České Energetické Centrum a.s.
29 052  
36 196  
39 654  
RWE Energie, a.s.                           
24 187
26 465  
29 196
VEMEX Energie a.s.                       
10 156  
10 825
11 752
United Energy Trading, a.s.
9 315
9 364    
9 460
Lumen Energy a.s.                         
2 931    
2 938    
2 948    
České Energetické Centrum Jih s.r.o. 
–              
2 325
Nano Energies Trade s.r.o.         
1 951    
1 977
2 013    
ARMEX ENERGY, a.s.     
1 881    
1 898    
1 950
Optimum Trading, s.r.o.
1 484    
1 702    
1 879
Europe Easy Energy a.s.
1 231
1 314    
1 355
GLOBAL ENERGY, a.s.                   
504        
911
970
ELIMON a.s.                                      
168        
184
205
CORASTA s.r.o.                                 
126        
137        
172

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Ke konci roku 2011 se ukázalo, že svou pozici posilují další alternativní dodavatelé elektřiny. Kromě Centropol Energy a Bohemia Energy, kteří jsou z nich co do počtu zákazníků největší, výrazně narostl počet klientů Českého Energetického Centra, RWE Energie či společností Bicorn, Vemex Energie a United Energy Trading.

Podle vyjádření odborníků z Českého Energetického Centra pak bude pokračovat konsolidace trhu, která s sebou přinese další zostřování konkurence.

Počty zákazníků u dodavatelů elektřiny ve 4. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Říjen
Listopad
Prosinec
ČEZ Prodej, s.r.o.
3 400 000  
3 400 000
3 400 000
E.ON Energie, a.s.
1 200 000
1 200 000
1 200 000
Pražská energetika, a.s.
560 000
560 000
560 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.             
226 616
232 941
237 911
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
198 189
202 030
208 218
BICORN s.r.o.    
50 786
50 942
51 123
RWE Energie, a.s.
33 901
39 980
47 563
České Energetické Centrum a.s.
43 106
44 719
47 260
VEMEX Energie a.s.
12 574
13 327
13 404
United Energy Trading, a.s.
9 502    
10 320  
10 476
České Energetické Centrum Jih s.r.o.
4 918
6 992    
10 096
ARMEX ENERGY, a.s.
1 980
2 000
4 165
X Energie, s.r.o.               
639
1 584
3 187
Lumen Energy a.s.
2 972
2 980
2 982
Optimum Trading, s.r.o.
2 155
2 378
2 522
Nano Energies Trade s.r.o.
2 067
2 116    
2 129
Europe Easy Energy a.s.
1 824
1 895
2 022
GLOBAL ENERGY, a.s.
970
965
962
ELIMON a.s.
240
285
298
CORASTA s.r.o. 
203
214
218

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

K alternativním dodavatelům plynu přechází stále více zákazníků

V dodávkách plynu samozřejmě opět vedou dominantní dodavatelé. Skupina RWE zásobovala v první polovině roku 2011 plynem dohromady více než 2,3 milionu zákazníků, Pražská plynárenská přes 432 000 (stav k 31. 12. 2010) a E. ON asi 110 000 odběratelů.

Co se týče alternativních dodavatelů plynu, na prvním místě žebříčku byla v prvním čtvrtletí roku 2011 Bohemia Energy s téměř 84 000 klienty.

Počty zákazníků u dodavatelů plynu v 1. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Leden
Únor
Březen
RWE Energie, a.s.
2 300 000
2 300 000
2 300 000
Pražská plynárenská, a.s.
432 790
432 790
432 790
E.ON Energie, a.s.
110 000
110 000
110 000
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
74 720
78 794
83 767
ČEZ Prodej, s.r.o.
35 850
42 860
49 868
CENTROPOL ENERGY, a.s.
10 432
11 523
13 810
České Energetické Centrum a.s.
5 890
7 081
9 228
LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz)
5 049
5 104
5 117
VEMEX Energie a.s.
1 457
2 230
2 995
United Energy Trading, a.s.
1 115
1 229
1 566
HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz)
408
521
517
SPP CZ, a.s.
419
426        
421
ARMEX ENERGY, a.s.
102

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Ve druhém kvartálu se v oblasti dodávek plynu začala výrazně prosazovat společnost ČEZ, která na konci června 2011 dodávala plyn již do více než 73 000 odběrných míst, a začala tak dotahovat na dosud bezkonkurenčně největšího alternativního dodavatele plynu, společnost Bohemia Energy.

Počet zákazníků na plyn rychle rostl v první polovině loňského roku také u společností Centropol, České Energetické centrum, Lama energy a Vemex Energie.  

Počty zákazníků u dodavatelů plynu ve 2. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Duben
Květen
Červen
RWE Energie, a.s.
2 300 000
2 300 000
2 300 000
Pražská plynárenská, a.s.
432 790
432 790
432 790
E.ON Energie, a.s.
110 000
110 000
110 000
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
88 323
91 307
95 078
ČEZ Prodej, s.r.o.
56 913
65 022
73 600
CENTROPOL ENERGY, a.s.
15 637
17 259
19 002
České Energetické Centrum a.s.
11 355
13 038
15 194
LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz)
5 179
5 621
6 592
VEMEX Energie a.s.
3 350
3 751
4 264
United Energy Trading, a.s.
1 712
1 751    
1 758
BICORN s.r.o.    
106
415        
1 580
HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz)
623        
671
889
Gas International s.r.o.
243
476
722
SPP CZ, a.s.       
427
429
427
ELIMON a.s.      
119
195
401
ARMEX ENERGY, a.s.
102        
169        
191

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Nejvíce zákazníků ubylo společnosti RWE

Druhá polovina roku 2011 přinesla minimálně pro jednoho z dominantních dodavatelů plynu podobné tendence jako pro velké dodavatele elektřiny. Pokles počtu zákazníků zaznamenala především společnost RWE, která nyní udává celkový počet 2,1 milionu zákazníků. Pražská plynárenská se drží víceméně na stejných číslech a společnosti E.ON pak oproti první polovině roku čísla dokonce vzrostla.

Na trhu se také objevila řada dalších alternativních dodavatelů plynu, kteří co do počtu zákazníků rychle rostou. Mezi jinými jmenujme například společnosti United Energy Trading, Bicorn, Plynule.cz, Gas International či Elimon.

Počty zákazníků u dodavatelů plynu ve 3. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Červenec
Srpen
Září
RWE Energie, a.s.
2 100 000
2 100 000
2 100 000
Pražská plynárenská, a.s.
430 000 
430 000 
430 000 
E.ON Energie, a.s.
120 000
120 000
120 000
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
100 388
104 771
110 278
ČEZ Prodej, s.r.o.
82 414
90 322
100 148
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21 734
25 008
31 320
České Energetické Centrum a.s.
18 270
21 356
23 753
LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz)
7 774
8 862
10 212
VEMEX Energie a.s.
4 998    
5 214
5 436
BICORN s.r.o.    
2 877    
3 760
4 681
United Energy Trading, a.s.
1 767
1 764
1 762
Gas International s.r.o.
1 196    
1 396
1 534
HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz)
958
958
989
GLOBAL ENERGY, a.s.
282
532
725
ELIMON a.s.            
490
568
642
České Energetické Centrum Jih s.r.o.
  
  
522
SPP CZ, a.s.       
433
440
441
ARMEX ENERGY, a.s.
196        
201        
222

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Celkově nejvíce domácností, které v loňském roce měnily svého dodavatele plynu, přešlo ke společnosti ČEZ. Jen za rok 2011 získal ČEZ téměř 100 000 nových zákazníků na plyn. Právě ČEZ nyní patří společně s Bohemia Energy k největším alternativním dodavatelům plynu.

Většina oslovených alternativních dodavatelů se pak shoduje, že v posledních několika měsících roku 2011 zaznamenali zvýšený zájem o přechod s odběrem plynu i elektřiny. Potvrzují to například Dominika Nováková z United Energy Trading, Ladislav Krempa ze společnosti X Energie i Martin Křížek ze společnosti Corasta.

Počty zákazníků u dodavatelů plynu ve 4. čtvrtletí 2011

Název dodavatele
Říjen
Listopad
Prosinec
RWE Energie, a.s.
2 100 000
2 100 000
2 100 000
Pražská plynárenská, a.s.
430 000 
430 000 
430 000 
E.ON Energie, a.s.
120 000
120 000
120 000
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
116 875
130 923
138 632
ČEZ Prodej, s.r.o.
110 940
120 340
131 852
CENTROPOL ENERGY, a.s.
34 097  
36 022
38 094
České Energetické Centrum a.s.               
26 446
27 730
29 743
LAMA energy a.s. (Levnyplyn.cz)
11 800  
16 125
16 704
BICORN s.r.o.
6 068
6 852    
7 548
VEMEX Energie a.s.
5 581    
5 935
6 140
České Energetické Centrum Jih s.r.o.
1 550    
2 127
2 877
X Energie, s.r.o.               
543
1 098
2 414
United Energy Trading, a.s.
1 771    
1 900
2 069
Gas International s.r.o.
1 693
1 927
2 068
ELIMON a.s.      
824
1 306  
1 699
HALIMEDES, a.s. (Plynule.cz)
1 192    
1 540
1 555
GLOBAL ENERGY, a.s.
960
1 207
1 437
Optimum Energy, s.r.o.
841
1 201
SPP CZ, a.s.
446
484
779
ARMEX ENERGY, a.s.
252
431
521
Europe Easy Energy a.s.
– 
198
ENRA SERVICES s.r.o.
– 
160

Zdroj: OTE a stránky dodavatelů

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *