Srovnání dodavatelů: Kdo má nejpřívětivější obchodní podmínky?

Představte si, že až při ročním vyúčtování zjistíte, že dodavatel zdražil loni plyn o 10 %, nevrátil přeplatky a ještě vám poslal 500korunovou upomínku kvůli prošvihnutí jedné zálohy. Že to není možné? Obchodní podmínky některých dodavatelů plynu a elektřiny tuhle situaci připouštějí. Podívali jsme se, jaké další špeky v nich najdete. + ŽEBŘÍČEK DODAVATELŮ


26. 6. 2012

Autor

Dodavatele elektřiny nebo plynu vybíráme zpravidla podle toho, jestli chce za 1 kWh energie méně peněz než konkurenční společnosti. Cena by ale neměla být jediným kritériem. Spoustu problémů si ušetříte, když si dobře prostudujete obchodní podmínky, s nimiž při podpisu smlouvy souhlasíte. Listy hustě popsané odbornými formulacemi občas zabírají až 16 normostran, což je jen o kousek méně než naše ústava. 

„Běžný smrtelník bez právního vzdělání je zpravidla ztracen, pokud se pokouší jednotlivé obchodní podmínky porovnat,“ komentovala jejich podobu Miroslava Lungová z Katedry ekonomie Technické univerzity v Liberci. A ztraceni jsou často i dodavatelé. V oficiálních často rok platných dokumentech jsme objevili několik pasáží s překlepy nebo pár vět, které obsahovaly nesmyslné formulace s přebývajícími slovesy.

Dodavatel nás musí informovat o zdražení i změně podmínek.

Proto jsme povolali právníky a rozhodli se podívat důkladně na všechny smluvní dokumenty. Cíl byl jasný: připravit srovnání přívětivosti obchodních podmínek dodavatelů elektřiny a plynu k zákazníkům. Výsledný žebříček najdete na konci tohoto článku.

Co jsme zjistili ze srovnání?

Obchodní podmínky nejsou jen dokumenty, které definují, že dodavatel elektřiny (dále jen „dodavatel“) je ta firma, která vám do bytu dodá zábavné jiskření o napětí několika set voltů. Kromě spousty definujících paragrafů, které se nacházejí ve všech zkoumaných dokumentech, jsou zde i konkrétní termíny výpovědí, ujednání o pokutách nebo způsobu, jak s vámi dodavatel bude komunikovat. Elektřinu či plyn vám dodají všichni, ale až budete zjišťovat, jak to, že vám dodavatel nevrátil přeplatek z loňského roku, solidní dodavatel s férovými obchodními podmínkami najednou ve vašich očích stoupne v ceně.

Oslovení dodavatelé sami své podmínky prezentují jako férové a vstřícné. „Dbáme na to, aby naše podmínky byly jednoduché, přehledné a neobsahovaly žádné skryté aktivační či deaktivační poplatky,“ uvedla například Eva Grmolenská ze společnosti SPP CZ. „Snažíme se obchodní podmínky nastavit tak, aby byly pro zákazníka co nejpřehlednější, bez jakýchkoliv zákeřností s poplatky, odstupným či termíny,“ uvedl Robin Čumpelík z Nano Energies Trade. Jak ukazuje naše hodnocení, ne vždy a ne u všech dodavatelů to platí. 

10 bodů z obchodních podmínek, na které si dejte pozor

Při srovnávání obchodních podmínek 32 dodavatelů elektřiny a plynu jsme vytipovali 10 oblastí, v nichž se dokumenty často liší a které jsou pro potenciální zákazníky důležité. Jejich detailní rozbor najdete v podrobném článku. Na tomto místě shrnujeme jen nejdůležitější postřehy.

  • Malá část dodavatelů po vás bude chtít poplatek za uzavření smlouvy (tzv. aktivační poplatek), jehož výše by měla být uvedena ve smlouvě.
  • Výpovědní doba pro smlouvy na dobu neurčitou trvá 1 až 6 měsíců. Nejčastěji to jsou 3 měsíce.
  • Smlouvy na dobu určitou se u některých dodavatelů můžou automaticky prodloužit, pokud včas nepotvrdíte ukončení (často i 3 měsíce před jejich vypršením).
  • Většina dodavatelů vám může kdykoli zvýšit zálohy, například kvůli stoupající spotřebě. Dodavatelé by to ale měli zdůvodnit.
  • Někteří dodavatelé vám nevrátí přeplatky, převedou je do dalšího fakturačního období. Většina obchodníků přeplatky vrací, pokud jejich výše přesáhne 200 Kč.
  • Na reklamaci chybné faktury máte obyčejně 30 dní. Případnou náhradu škody ale můžete podle zákona uplatňovat do 3 let.
  • Většina firem připouští, že případné zvýšení ceny vám oznámí pouze na svém webu, který byste tedy měli ve vlastním zájmu sledovat.
  • Většina dodavatelů nerespektuje úředně stanovené lhůty, které máte na bezplatné odstoupení v případě zdražení!
  • Při opožděné platbě počítejte s úrokem, případně dalšími smluvními pokutami a poplatky. Jejich výše může být v nejhorších případech i 500 Kč za upomínku. Běžné sazby jsou nižší
  • Několik dodavatelů odkazuje na dokumenty, které na jejich webu nenajdete.

Podrobnou analýzu obchodních podmínek naleznete ZDE.

19 dodavatelů nerespektuje pokyny úřadu

Nejvíc problémů mají dodavatelé plynu a elektřiny s procedurou zvyšování cenzměn obchodních podmínek. Bylo by nepříjemné, kdybyste se až při ročním vyúčtování dozvěděli, že dodavatel před několika měsíci energii zdražil. Spotřebitele v tomto ohledu chrání energetický zákon, který umožňuje zákazníkovi při změně obchodních podmínek či zdražení odstoupit od smlouvy, a to i v případě smlouvy na dobu určitou. „Lhůty jsou v těchto případech klíčové. Dodavatel musí klienta informovat o změnách. Pokud nový ceník nebo obchodní podmínky vyvěsí pouze na web, může zákazník odstoupit od smlouvy do 3 měsíců po této změně,“ vysvětlil advokát Michal Bernášek.

Druhou možností je, pokud dodavatel přímo (dopisem, e-mailem) oznámí klientovi zdražení 30 dní dopředu. Pak má každý zákazník 20 dní na odstoupení (do 10 dnů před nabytím účinnosti nového ceníku). Většina dodavatelů bohužel tato dvě jednoduchá pravidla nedodržuje, čímž porušuje pokyny Energetického regulačního úřadu a v některých případech i energetický zákon.

Nestihli jste reklamaci? Nic není ztraceno

Nejenom společnost Bicorn bere chybné vyúčtování jako „správné a bezchybné,“ pokud neuplatníte reklamaci do 30 dnů. Advokátka Tereza Hašová ale upozornila: „Jestliže spotřebiteli chybným vyúčtováním vznikne škoda, má možnost uplatnit reklamaci v promlčecí lhůtě 2 roky ode dne, kdy se o škodě dověděl. Nejpozději právo na uplatnění náhrady škody zanikne v obecné tříleté promlčecí době (počítané od okamžiku, kdy škoda vznikla).“

Také Energetický regulační úřad odkazuje na občanský zákoník: „Smlouva nesmí obsahovat taková ujednání, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech.“

 

Celkové hodnocení přívětivosti obchodních podmínek 

Pořadí Dodavatel Trestné body
1. – 2. Europe Easy Energy (3E)
Vemex Energie
4
3. – 5. Elimon
Global Energy
Nano Energies Trade
5
6. – 12. ČEZ Prodej
Energie2
Engas
E.ON Energie
Fonergy
Pražská plynárenská
PRE
RWE *
6
13. – 18. Armex Energy 
Enra
SPP CZ
ST Energy
United Energy Trading
7
19. – 20.  Corasta
Gas International 
8
21. – 22. Amper Market
Central Energy 
9
23. – 24. Bicorn
Halimedes (Plynule.cz)  
10

25. – 27.

Centropol
Lumen Energy
Optimum Energy **
11
28. – 32. Bohemia Energy entity
Comfort Energy
České energetické centrum
Lama energy
X Energie
12

Pozn.: Dodavatelé elektřiny a plynu mohli dostat maximálně 18 trestných bodů za svoje obchodní podmínky, přesněji za „aktivační poplatek“, výpovědní lhůty, zvyšování záloh, nevracení přeplatků, lhůty pro reklamace, nedostatečné informování o změně ceníku a dalších smluvních podmínek, pokuty za prodlení s platbou a dostupnost odkazovaných materiálů.

* Aktualizace 9.7.: Společnosti RWE jsme ubrali jeden trestný bod v kritériu 8 (Lhůty pro odstoupení při změně ceníku a obchodních podmínek). V obchodních podmínkách pro některé produkty je v nesouladu s energetickým zákonem, když uvádí lhůty, které má zákazník na odstoupení v případě změny obchodních podmínek. Ovšem pokud jde o odstoupení v případě zvýšení ceny, RWE odkazuje právě na energetický zákon.

** Aktualizace 5.9.: Magazín Ceny energie se omlouvá za chybné hodnocení dodavatele Optimum Energy v kritériu 8 – Změna ceníku a obchodních podmínek: Do kdy můžete odstoupit?. Nedopatřením jsme dodavateli udělili 2 trestné body, správně neměl obdržet žádný. Dotčené společnosti a čtenářům se omlouváme.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *