Srovnání obchodních podmínek: Podrobná analýza dodavatelů energie

Výpovědní lhůty, zvyšování záloh, smluvní pokuty… Nemáte chuť ani čas na pročítání obchodních podmínek? Přinášíme vám velké srovnání! Který z 32 dodavatelů elektřiny a plynu má obchodní podmínky nejpřátelštější? Kdo může nepozorovaně zdražit? Kde vám zvýší zálohy a nevrátí přeplatky? Ohodnotili jsme dodavatele podle 10 klíčových kritérií! KOMPLETNÍ VERZE SROVNÁNÍ


26. 6. 2012

Autor

Magazín Ceny energie připravil velké srovnání obchodních podmínek (dále je „OP“) dodavatelů elektřinyplynu. Tento článek obsahuje podrobné srovnání a detailní komentář k hodnoceným parametrům. Základní vysvětlení najdete v tomto článku:

Srovnání dodavatelů: Kdo má nejpřívětivější obchodní podmínky?

Tento článek popisuje metodiku a konkrétní hodnocení dodavatelů v jednotlivých kritériích.

 • Koho jsme hodnotili? 32 dodavatelů elektřinyplynu s nabídkou pro domácnosti
 • Co jsme hodnotili? Všechny verze obchodních podmínek, které firmy vystavovaly na svých stránkách (v případě rozdílných ustanovení dodavatel obdržel hodnocení nejhorších OP).
 • Kdy? Obchodní podmínky aktualizované k 1. 6. 2012
 • Jak jsme hodnotili? Vybrali jsme 10 kritérií a hodnotili jsme vždy přívětivost dodavatele k zákazníkům. Výsledné hodnocení je součtem hodnocení jednotlivých kritérií.

10 kritérií: od aktivačních poplatků po odstoupení

 • 1. Aktivační poplatky (ano/ne)
 • 2. Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou (délka)
 • 3. Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou (přítomnost, délka)
 • 4. Zvyšování záloh v průběhu celého roku (ano/ne)
 • 5. Vracení, nebo nevracení přeplatků (případně výše, od které dodavatel přeplatky vrací)
 • 6. Reklamace chybných faktur (lhůta)
 • 7. Informování o změně ceníku a obchodních podmínek (přímé oznámení zákazníkům)
 • 8. Lhůty pro odstoupení při změně ceníku a obchodních podmínek (dodržování pokynů Energetického regulačního úřaduzákona)
 • 9. Pokuty z platebního prodlení (výše pokut)
 • 10. Dostupnost odkazovaných dokumentů

Pokud jsme seznali, že dodavatel v daném kritériu není zcela férový, anebo je dokonce v rozporu se zákonem, udělili jsme mu podle závažnosti jeden až dva „trestné“ body. Protože přátelský přístup k zákazníkovi by měl být samozřejmostí, dávali jsme za něj nulu neboli žádný záporný bod. Pakliže má dodavatel odlišné obchodní podmínky pro elektřinu a plyn, hodnotili jsme problematičtější dokument.

Celkové hodnocení přívětivosti obchodních podmínek

Pořadí Dodavatel Trestné body
1. – 2. Europe Easy Energy (3E)
Vemex Energie
4
3. – 5. Elimon
Global Energy
Nano Energies Trade
5
6. – 12. ČEZ Prodej
Energie2
Engas
E.ON Energie
Fonergy
Pražská plynárenská
PRE
RWE *
6
13. – 18. Armex Energy
Enra
SPP CZ
ST Energy
United Energy Trading
7
19. – 20. Corasta
Gas International
8
21. – 22. Amper Market
Central Energy 
9
23. – 24. Bicorn
Halimedes (Plynule.cz) 
10
25. – 27. Centropol
Lumen Energy
Optimum Energy **
11
28. – 32. Bohemia Energy entity
Comfort Energy
České energetické centrum
Lama energy
X Energie
12

Pozn.: Dodavatelé elektřiny a plynu mohli dostat maximálně 18 trestných bodů za svoje obchodní podmínky, přesněji za „aktivační poplatek“, výpovědní lhůty, zvyšování záloh, nevracení přeplatků, lhůty pro reklamace, nedostatečné informování o změně ceníku a dalších smluvních podmínek, pokuty za prodlení s platbou a dostupnost odkazovaných materiálů.

* Aktualizace 9.7.: Společnosti RWE jsme ubrali jeden trestný bod v kritériu 8 (Lhůty pro odstoupení při změně ceníku a obchodních podmínek). V obchodních podmínkách pro některé produkty je v nesouladu s energetickým zákonem, když uvádí lhůty, které má zákazník na odstoupení v případě změny obchodních podmínek. Ovšem pokud jde o odstoupení v případě zvýšení ceny, RWE odkazuje právě na energetický zákon.

** Aktualizace 5.9.: Magazín Ceny energie se omlouvá za chybné hodnocení dodavatele Optimum Energy v kritériu 8 – Změna ceníku a obchodních podmínek: Do kdy můžete odstoupit?. Nedopatřením jsme dodavateli udělili 2 trestné body, správně neměl obdržet žádný. Dotčené společnosti a čtenářům se omlouváme.

1. Aktivační poplatek: Kolonka pro něj bývá ve smlouvě

U některých dodavatelů musíte platit ještě dřív, než od nich začnete elektřinu či plyn odebírat. Důvodem je poplatek za uzavření smlouvy, také nazývaný aktivační nebo registrační poplatek. „Zákazníkovi může být účtován nevratný aktivační poplatek za zprostředkování smlouvy,“ vysvětluje v obchodních podmínkách společnost X Energie. Kolonka pro výši aktivačního poplatku, bývá ve smlouvě. V žádných obchodních podmínkách jeho výši nenajdete.

Většina dodavatelů naštěstí od aktivačního poplatku upouští. „V obchodních podmínkách o něm zmínku máme. Ale v aktuální smlouvě, která je zveřejněna také na našich internetových stránkách, registrační poplatek není uveden,“ vysvětlil Pavel Příhoda, obchodní manažer Lama energy.

Hodnocení: Aktivační poplatek…

 • není zmíněn v obchodních podmínkách – 0 trestných bodů
 • je zmíněn v obchodních podmínkách – 1 trestný bod
 • je zmíněn v obchodních podmínkách, a má kolonku ve smlouvě – 2 trestné body
0 trestných bodů 1.trestný.bod 2 trestné body
Amper Market, Armex Energy, Bicorn, Central Energy, Corasta, ČEZ, Elimon, Energie2, Engas, Enra Services, E.ON, 3E, Fonergy, Gas Internetional, Global Energy, Lumen Energy, Nano Energies Trade, Pražská plynárenská, PRE, RWE, SPP CZ, ST Energy, United Energy Trading, Vemex Energie Lama energy, Plynule.cz Bohemia Energy, Centropol, Comfort Energy, České energetické centrum, Optimum Energy, X Energie

2. Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou: 1 až 6 měsíců

Trh s elektřinou či plynem je překvapivě rigidní. Pokud chcete změnit svého dodavatele, počítejte s dlouhými výpovědními lhůtami. Za jak dlouho vyprší běžná smlouva (na dobu neurčitou), pokud podáte žádost o odstoupení? Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, přičemž Nano Energies Trade ji stanovuje na 1 měsíc, Global Energy na 2 měsíce. Většina dodavatelů vyměřuje výpovědní lhůtu 3 měsíci.

Některé firmy ale závazek ještě utužují. „Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji jednostranně písemně vypovědět kterýmkoliv Účastníkem Smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhému Účastníkovi,“ oznamují sesterské společnosti Bohemia Energy a Comfort Energy. Pakliže tedy podáte žádost o odstoupení 1. ledna, začne výpovědní doba běžet od 1. března a smlouva vyprší až 30. června!

Energie 2 potřebuje k výpovědi při odběru elektřiny celých 6 měsíců! Optimum Energy upozorňuje: „Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, pak je Smlouva uzavírána na dobu určitou do 31.12. příslušného kalendářního roku.“

Hodnocení: Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou trvá…

 • méně než 3 měsíce – 0 trestných bodů
 • 3 měsíce – 1 trestný bod
 • déle než 3 měsíce – 2 trestné body
0.trestných.bodů 1 trestný bod 2 trestné body
Global Energy (2 měsíce), Nano Energies Trade (1 měsíc) Amper Market, Armex Energy, Bicorn, Central Energy, Centropol, Corasta, České energetické centrum, ČEZ, Elimon, Engas, Enra Services, E.ON, 3E, Fonergy, Gas Internetional , Lama energy, Lumen Energy, Plynule.cz, Pražská plynárenská, PRE, RWE, SPP CZ, ST Energy, United Energy Trading, Vemex Energie Bohemia Energy (3 měsíce od začátku následujícího kalendářního čtvrtletí), Comfort Energy (3 měsíce od začátku následujícího kalendářního čtvrtletí), Energie 2 (odběratelé elektřiny 6 měsíců, odběratelé plynu 3 měsíce), Optimum Energy (pokud  není ve smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku), XEnergie (3 měsíce od začátku následujícího kalendářního čtvrtletí)

3. Smlouva na dobu určitou: Kdy se automaticky prodlužuje?

Smlouvu na dobu určitou můžete předčasně vypovědět většinou jenom za cenu několikatisícové pokuty. Zároveň ale není samozřejmé, že skončí k datu uvedenému ve smlouvě. Většina dodavatelů  vám  smlouvu automaticky prodlouží, pokud se dostatečně dopředu neozvete. Nikdo samozřejmě nechce zůstat bez proudu nebo elektřiny, dodavatelé však často váš závazek prodlouží o stejnou dobu, na jakou jste se původně upsali. Pokud máte tedy smlouvu na dva roky a nestihli jste ji vypovědět, znovu ji můžete vypovědět až v roce 2014.

Zkoumali jsme proto, jak dodavatel postupuje v případě prodlužování smluv a kolik měsíců dopředu musí dát zákazník vědět, aby nebyl jeho závazek automaticky prodloužen. „Kterákoliv smluvní strana je oprávněna nejpozději 20 kalendářních dnů před ukončením řádného smluvního období doručit druhé smluvní straně písemné sdělení, že nemá zájem o automatické prodloužení,“ píše Global Energy. Bicorn, Halimedes, Pražská plynárenská a United Energy Trading požadují, abyste jim definitivní ukončení odběru oznámili měsíc předem. Amper Market stanovuje 2 měsíce. Nejčastěji ale musíte nezájem o automatické prodloužení smlouvy sdělit s 3měsíčním předstihem.

Jenom menšina firem nedává odběrateli ultimátum. „Vždy před koncem smluvního vztahu zákazníkovi oznámíme nové podmínky. Poučíme jej o možnostech, jak se rozhodnout a co dělat,“ vysvětlila Eva Grmolenská, výkonná ředitelka SPP CZ.

Hodnocení: Smlouva uzavřená na dobu určitou po vypršení…

 • skončí, případně je prodloužena na dobu neurčitou – 0 trestných bodů
 • je prodloužena na dobu určitou, neoznámíte-li ukončení 20 dnů až 2 měsíce předem – 1 trestný bod
 • je prodloužena na dobu určitou, neoznámíte-li ukončení 3 měsíce předem – 2 trestné body
0 trestných bodů 1 trestný bod 2 trestné body
ČEZ, Elimon, Engas, E.ON, 3E, Fonergy, Nano Energies Trade, PRE, RWE, SPP, ST Energy, Vemex Energie Bicorn (1 měsíc), Global Energy (20 dnů), Plynule.cz (1 měsíc), Pražská plynárenská (1 měsíc), United Energy Trading (1 měsíc), Amper Market (2 měsíce) Armex Energy, Bohemia Energy, Central Energy, Centropol , Comfort Energy, Corasta, České energetické centrum, Energie2, Enra Services, Gas Internetional, Lama energy, Lumen Energy, Optimum Energy, XEnergie

4. Zálohy: Může je dodavatel kdykoli libovolně zvýšit?

Zálohy jsou obvyklým způsobem platby za elektřinu a plyn. Problém spočívá při stanovení jejich výše. Jelikož jediným spolehlivým ukazatelem vaší spotřeby je celoroční vyúčtování, hodnotili jsme příznivě dodavatele, kteří upravují výši záloh jen pro nové fakturační období. Většina dodavatelů si ale vyhrazuje právo měnit výši záloh kdykoliv během roku. Protože to však často omezuje třeba zvýšenou spotřebou nebo zvýšenou cenu, nehodnotili jsme prohřešky přísně.

„Zákazník platí za sdružené služby dodávky elektřiny měsíční zálohy, jejichž výše a splatnost je sjednána ve Smlouvě,“ řadí se k výjimkám ST Energy. Velká většina dodavatelů však může průběžné platby upravovat v průběhu celého roku. „S ohledem na velikost Dodávky, změny cen nebo na platební morálku Odběratele je Dodavatel oprávněn při dodržení právních předpisů měnit výši částky, počet i splatnost záloh,“ připouští Bicorn.

Hodnocení: Dodavatel je oprávněn jednostranně zvyšovat zálohy…

 • ve fakturačním období – 0 trestných bodů
 • i mimo fakturační období – 1 trestný bod
0 trestných bodů 1 trestný bod
Amper Market, Corasta, Energie2, PRE, ST Energy, Vemex Energie Armex Energy, Bohemia Energy, Bicorn, Central Energy, Centropol, Comfort Energy, České energetické centrum, ČEZ, Elimon, Engas, Enra Services, E.ON, 3E, Fonergy, Gas Internetional, Global Energy, Lama energy, Lumen Energy, Nano Energies Trade, Optimum Energy, Plynule.cz, Pražská plynárenská, RWE, SPP, United Energy Trading, XEnergie

5. Přeplatky: Dostanete je zpátky?

Zálohy platíte celý rok a až na konci svého fakturačního období se dozvíte, zda to stačí. Pokud je součet záloh nižší než vaše skutečná spotřeba, dodavatel po vás bude chtít uhradit nedoplatek často do několika dnů. Bohužel opačně se podobné rychlosti nedočkáte. Někteří dodavatelé v obavě před administrativními náklady vracejí pouze přeplatky nad 200 Kč, jiní do dalšího zúčtovacího období mohou převést dokonce celou přebývající sumu. „Případný přeplatek Faktury může Obchodník započítat na úhradu záloh v následujícím Fakturačním období,“ upřesňuje Elimon.

Hodnocení: Dodavatel vám přeplatek…

 • vrátí bezezbytku – 0 trestných bodů
 • vrátí, pokud je vyšší než 200 Kč – 1 trestný bod
 • nevrátí, i když je částka vyšší než 200 Kč – 2 trestné body
0 trestných bodů 1 trestný bod 2 trestné body
Armex Energy, E.ON, 3E, Fonergy, Gas Internetional, Nano Energies Trade, Optimum Energy, Pražská plynárenská, SPP, ST Energy, Vemex Energie Vrací nad 100 Kč:
Bohemia Energy, Comfort Energy, X Energie
Vrací nad 200 Kč:
Central Energy, Centropol, Energie2, Enra Services, Plynule.cz, RWE
Neupřesněno:
Corasta, Engas
Vrací nad 500 Kč:
Bicorn
Nemusí vrátit nic:
Amper Market, České energetické centrum, ČEZ, Elimon, Global Energy, Lama energy, Lumen Energy, PRE, United Energy Trading

6. Reklamace: Do kdy smíte upozornit na chybné vyúčtování?

Obchodní podmínky omezují zpravidla lhůtu pro reklamaci každoročního vyúčtování. „Zákazník má v případě zjištění chyby nebo jiné závady související s vyúčtováním dodávky a distribuce elektřiny právo příslušnou fakturu reklamovat, a to ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne splatnosti reklamované faktury,“ píše Nano Energies Trade. Většina dodavatelů přijímá stížnosti do 30 dnů od vystavení faktury nebo od data splatnosti, společnost E.ON stanovuje 90 dnů. Advokátka Tereza Hašová ale v rozhovoru pro Ceny energie podotkla, že ačkoli zkrácená reklamační lhůta ve smlouvě neodporuje zákonu, na náhradu škody máme podstatně více času.

„Jestliže spotřebiteli chybným vyúčtováním vznikne škoda, má možnost uplatnit reklamaci v promlčecí lhůtě 2 roky ode dne, kdy se o škodě dověděl. Nejpozději právo na uplatnění náhrady škody zanikne v obecné tříleté promlčecí době (počítané od okamžiku, kdy škoda vznikla),“ vysvětlila Hašová. „Oprávněné reklamace uznáváme zpětně maximálně 3 roky, tak jak umožňuje zákon opravovat daňové doklady,“ souhlasí Mirek Vránek, tiskový mluvčí Pražské plynárenské.

Hodnocení: Reklamace chybného vyúčtování…

 • není nijak časově omezena – 0 trestných bodů
 • je omezena na 30 dnů – 1 trestný bod
 • je omezena na méně než 30 dnů – 2 trestné body
0 trestných bodů 1 trestný bod 2 trestné body
Bohemia Energy, Comfort Energy, Corasta, ČEZ, Energie2, PRE, United Energy Trading, XEnergie 3E, Armex Energy, Bicorn, Central Energy, Centropol, České energetické centrum, Elimon, Engas, Enra Services, E.ON (do 90 dnů), Gas Internetional, Global Energy, Lama energy, Lumen Energy, Optimum Energy, Plynule.cz, Pražská plynárenská, RWE, SPP, ST Energy, Vemex Energie Amper Market (do 15 dnů ode dne vystavení faktury), Fonergy (do 15 dní od splatnosti faktury), Nano Energies Trade (do 20 dnů ode dne splatnosti reklamované faktury)

7. Změna ceníku a obchodních podmínek: Jak se o ní dozvíte?

Dodavatel vás může informovat o změně ceníku nebo jiných smluvních podmínek buďto adresně a individuálně (například doporučeným dopisem), nebo pouze prostřednictvím internetu. Obojí je dovoleno. Pakliže zvolí druhou možnost a vy pravidelně nesledujete jeho webové stránky, může se bohužel stát, že se o zdražení elektřiny nebo plynu dozvíte až při ročním vyúčtování. Proto jsme tuto možnost oceňovali trestnými body. Někteří dodavatelé se naštěstí zavazují, že odběrateli změnu sdělí dopisem, e-mailem, prostřednictvím SMS zprávy nebo prostě „vhodným způsobem“.

Hodnocení: Když dodavatel mění ceník nebo smluvní podmínky…

 • informuje o tom zákazníka adresně a individuálně – 0 trestných bodů
 • připouští možnost, že o tom zákazníka individuálně informuje – 1 trestný bod
 • zákazník se to dozví jedině z firemního webu nebo tisku – 2 trestné body
0 trestných bodů 1 trestný bod 2 trestné body
Elimon, Energie2, Engas, 3E, Fonergy, Global Energy, Pražská plynárenská, RWE, United Energy Trading, Vemex Energie Amper Market , Central Energy, Centropol, ČEZ, Gas International, Enra Services Armex Energy, Bohemia Energy, Bicorn, Comfort Energy, Corasta, České energetické centrum, E.ON, Lama energy, Lumen Energy, Nano Energies, Optimum Energy, Plynule.cz, PRE, SPP CZ, ST Energy, X Energie

8. Změna ceníku a obchodních podmínek: Do kdy můžete odstoupit?

Problematika zdražování a změny obchodních podmínek byla rozhodně jedním z nejkomplikovanějších bodů naší analýzy a po mnoha konzultacích s Energetickým regulačním úřadem jsme pochopili, že samotní dodavatelé v ní nemají jasno.

Základní fakta

 • Pokud dodavatel změní obchodní podmínky nebozvýší ceny, zákazník má právo odstoupit od smlouvy (i kdyby byla na dobu určitou).
 • Dodavatel musí v každém případě změny ohlásit na webu nejpozději 30 dnů před jejich účinností.
 • Dodavatel má dvě možnosti, jak změnu oznámit zákazníkům. Od zvolené možnosti se odvíjí další lhůty, které si dodavatel nemůže zkracovat.

Možnost 1 – adresné oznámení zákazníkovi

Dodavatel změnu oznámí zákazníkovi adresně a přímo (dopisem, smskou, emailem s doručenkou) ve lhůtě do 30 dnů před účinností změny. V tom případě má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 10 dnů před účinností změny (ceníku, obchodních podmínek).

Možnost 2 – neadresné oznámení zákazníkovi

Dodavatel neoznámí adresně zákazníkovi změnu (přesto platí povinnost vystavit nový ceník či OP 30 dnů před jejich účinností). V tom případě může zákazník od smlouvy odstoupit až do 3 měsíců po účinnosti změn. Bohužel pokud se o změně dozvíte až po 3 měsících, máte smůlu.

TIP: Přihlaste se k našemu newsletteru. Pokud některý z dodavatelů zdraží, dozvíte se to z našeho pravidelného přehledu, který vám zašleme na vaši mailovou adresu!

Jak jsme hodnotili?

Po vyjasnění všech sporných ustanovení se najednou hodnocení ukázalo jako jednoduché. Dodavatelé mohou lhůty rozšiřovat, nemohou je však zkracovat. Proto jsme negativně hodnotili všechny dodavatele, kteří výše uvedená pravidla nedodržují a jejichž obchodní podmínky jsou v rozporu s energetickým zákonem. Nebylo jich bohužel málo. Drobná provinění jsme trestali jedním bodem, komplikovanější porušení dvěma.

„Právní úprava podnikání v energetice se mění poměrně často, proto se obchodní podmínky lehce stanou neaktuálními,“ řekl Jiří Mach, jednatel společnosti Halimedes. Podobně jako představitelé Fonergy nebo United Energy Trading uznal, že zákon má přednost a uvedl, že zvažuje vydání nových obchodních podmínek.

Společnost RWE píše, že zákazník může odstoupit nejpozději 20 dnů (elektřina) a 15 dnů (plyn) před zlevněním energie, což nás zprvu zmátlo. V případě zdražení ovšem dodavatel odkazuje přímo na energetický zákon: „Dochází-li novým Ceníkem ke zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny, je Zákazník oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit podle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.“

Hodnocení: Lhůty pro bezplatné odstoupení od smlouvy v případě změny smluvních podmínek…

 • vyhovují výkladům Energetického regulačního úřadu – 0 trestných bodů
 • jsou zčásti v rozporu s pokyny úřadu, eventuálně zákonem – 1 trestný bod
 • v rozporu s pokyny úřadu, eventuálně zákonem – 2 trestné body
0.trestných.bodů 1 trestný bod 2 trestné body
Amper Market, Armex Energy, Bicorn, ČEZ, Elimon, Enra Services, E.ON, 3E, Global Energy, Nano Energies, Optimum Energy **, Pražská plynárenská, PRE České energetické centrum (špatné termíny u změny OP: 60/30), Energie2 (špatné termínu u změny OP: 60/30), Engas (neuvádí mezi možnostmi ukončení smlouvy odmítnutí zvýšení ceny, mohlo by být v pořádku, pokud zákazníka o této možnosti informuje ve zprávě), Fonergy (chybné termíny – 10 pracovních dnů namísto 10 dnů), RWE (špatné termíny u změny OP, týká se produktové řady RWE Kombi a elektřiny při telefonickém uzavírání smluv: 60/30) * Bohemia Energy (chybný výklad termínů – termíny pro individuální doručení aplikované na webový přístup), Central Energy (špatné termíny u OP: 60/30, u zvyšování cen 30/15), Centropol (chybný výklad termínů u zemního plynu), Comfort Energy (chybný výklad termínů), Corasta (vyhrazuje si právo zveřejnit ceník prakticky s okamžitou účinností), Gas International (špatné termíny u OP: 60/30, u cen: 30/14), Lama energy (chybný výklad zákonů a špatné termíny u OP: 60/15 dní, u cen: 30/15), Lumen Energy (chybný výklad termínů a navíc špatné termínu u OP: 60/30), Plynule.cz (špatné termíny u změny OP: 60/30; u zvyšování cen: 20/14), SPP CZ (špatné termíny u změny OP: 90/15, neuvádí možnost odstoupení od smlouvy), ST Energy (špatné termíny u změny OP plynu: 60/30, neuvádí možnost odstoupení), UET (chybný výklad termínů), Vemex Energie (špatné termíny u změny OP: 60/30, neuvádí možnost odstoupení od smlouvy), X Energie (chybný výklad termínů)

Pozn.: Správné termíny jsou 30/10: tj. dodavatel přímo oznámí zákazníkovi existenci nového ceníku nejpozději 30 dní před jeho účinností a zákazník má právo do 10 dní před jeho účinností od smlouvy odstoupit. V případě, že neoznámí, má zákazník právo na odstoupení do 3 měsíců od účinnosti ceníku.

* Aktualizováno 9.7.

** Aktualizováno 5.9.

9. Pokuty: Jak vysoký je úrok z prodlení?

Každý člověk může zapomenout na splatnost zálohy nebo kvůli dovolené nestihnout termín. Dodavatel má právo pozdní platby pokutovat, nebo si nechat platit za upomínky. Jaká ale je jejich výše? Podle zákona dlužná částka narůstá o úrok z prodlení, který činí 0,05 % denně pro podnikatele a 7,75 % ročně pro běžné odběratele. Může dodavatel požadovat další sankce, ačkoli zákon jasně stanovuje penále za zpožděnou platbu? „Principiálně nic nebrání kombinaci úroků z prodlení a smluvní pokuty za prodlení, i když je také konstruována procentuálně,“ odpověděl advokát Michal Bernášek.

Fonergy si nárokuje 0,5 %, Pražská energetika a Amper Market po 14denním, respektive 15denním zpoždění 0,1 % dlužné částky navíc za každý den platebního zpoždění. Dodavatelé elektřiny a plynu si navíc účtují smluvní pokuty nebo poplatky za první až třetí upomínku, ve které vám případně zpoždění vyčtou. Platební prodlení se tak prodraží nejčastěji o 100 Kč, Engas požaduje už za první dopis 300 Kč. Pražská plynárenská odkazuje na Ceník nadstandardních služeb, jejž jsme na webu dodavatele nenašli.

Našli jsme ale i vyšší pokuty. „V případě, že Odběratel v daném měsíci Dodavateli stanovenou zálohu neuhradí, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč,“ tvrdí Bicorn. „V případě prodlení Odběratele s úhradou nedoplatku vyúčtování-faktury, které je delší než 15 dnů je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 500 Kč, a v případě prodlení, které je delší než 30 dnů pak nejméně 1000 Kč,“ dodává Bicorn.

Opožděné platby postihují rovněž Bohemia Energy, Comfort Energy a X Energie. Po nedisciplinovaném odběrateli mohou vícekrát požadovat jistinu „ve výši maximálně tříměsíční spotřeby“.

Hodnocení: Při opožděné platbě je úrok z prodlení…

 • ve výši vyměřené zákonem a další poplatky nepřevyšují 200 Kč – 0 trestných bodů
 • vyšší než vyměřuje zákon nebo je spojen s poplatkem vyšším než 200 Kč – 1 trestný bod
 • spojen s poplatkem ve výši 500 Kč – 2 trestné body
0 trestných bodů 1 trestný bod 2.trestné.body
Armex Energy, Bohemia Energy, Central Energy, Centropol, Comfort Energy, Corasta, České energetické centrum, ČEZ, Elimon, Energie2, Enra Services, E.ON, 3E, Gas Internetional, Global Energy, Lama energy, Lumen Energy, Nano Energies Trade,  Optimum Energy, Plynule.cz, RWE, SPP, ST Energy, United Energy Trading, Vemex Energie, X Energie Amper Market (0,05 % za každý den prodlení, od 16. dne 0,1 %), Engas (0,05 % za každý den prodlení, za každou poštovní upomínku 300 Kč), Fonergy (0,5 % za každý den prodlení), Pražská plynárenská, PRE (pro zákazníky kategorie A a B, tedy nikoli pro domácnosti 0,05 % za každý den prodlení, od 16. dne 0,1 %) Bicorn (0,05 % za každý den prodlení, od 15. dne minimální pokuta 500 Kč)

10. Odkazované dokumenty: Jsou dostupné na webu?

Nebyli jsme škodolibí a nehodnotili překlepy nebo tiskové šotky. Důsledně jsme však kontrolovali, zdali zákazník má šanci najít na webu dodavatele dokumenty, na které se obchodní podmínky odkazují. Překvapivě to není samozřejmostí. Amper Market a Europe Easy Energy zmiňují, že na jejich internetových stránkách je upřesněno, jak nakládají s osobními údaji zákazníka. Není. ČEZ, Optimum Energy, Pražská plynárenská, RWE a E.ON se v určitých případech odvolávají na nedohledatelný ceník pokut, rozšířených, vybraných nebo nadstandardních služeb. ST Energy zákazníka zase směruje na adresu rspe.cz, která ovšem patří společnosti Vemex Energie.

Hodnocení: Další dokumenty, na které odkazují obchodní podmínky…

 • jsou snadno dostupné na webu dodavatele – 0 trestných bodů
 • nejsou snadno, anebo dokonce vůbec dostupné – 1 trestný bod
0 trestných bodů 1 trestný bod
Armex Energy, Bohemia Energy, Bicorn, Central Energy, Centropol, Comfort Energy, Corasta, České energetické centrum, Elimon, Energie2, Engas, Enra Services, Fonergy, Gas Internetional, Global Energy, Lama energy, Lumen Energy, Nano Energies Trade, Plynule.cz, PRE, SPP, United Energy Trading, Vemex Energie, XEnergie Amper Market (podrobnosti o ochraně osobních údajů), ČEZ (Ceník smluvních pokut a speciálních služeb pro odběratele plynu), 3E (seznam třetích osob, které mají přístup k zákazníkovým údajům), Optimum Energy (ceník vybraných služeb dodavatele), Pražská plynárenská (ceník nadstandardních služeb), RWE (Ceník vybraných služeb pro odběratele plynu), ST Energy (odkazuje na web www.rspe.cz, který patří společnosti Vemex Energie), E.ON (Ceník rozšířených služeb dodávky plynu)

Shrnutí: Kdo má nejpřátelštější obchodní podmínky?

Srovnali jsme obchodní podmínky 32 dodavatelů a v rámci našeho bodování jsme mohli udělit maximálně 18 trestných bodů. Nejvíce (nejhorší obchodní podmínky) jsme jich udělili 12 (Bohemia Energy entity, Comfort Energy, České energetické centrum, Lama energy, X Energie), nejlepší obchodní podmínky (3E a Vemex Energie) obdržely 4 trestné body. Velcí dominantní dodavatelé ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská plynárenská a PRE dostali shodně 6 trestných bodů, RWE následuje s minimálním odstupem a 7 trestnými body.

Obchodní podmínky jsou samozřejmě jedna věc, konkrétní chování dodavatele ve sporné situaci druhá. Je možné, že dodavatelé s přísnějšími podmínkami nebudou uplatňovat práva, která si v paragrafech vyhradili. Na druhou stranu vám to nikdo nezaručí a jediný dokument, kterým můžete v první instanci argumentovat, jsou právě… obchodní podmínky.

„Obchodní podmínky jsou pro nás jen krajním rámcem. Například co se týče vracení přeplatků, automaticky vracíme částky převyšující 1000 Kč, ale i menší přeplatky, pokud si to zákazník přeje,“ uvedl Alexander Špak, jednatel společnosti Optimum Energy.

Ještě než znali výsledky naší analýzy, představitelé energetických firem popisovali svoje obchodní podmínky jako standardní, nikterak výjimečné. „Obchodní podmínky máme v souladu především s Energetickým zákonemObčanským zákoníkem, jež smluvní vztahy dostatečně upravují,“ řekla analytička prodeje Lenka Opavová ze společnosti Centropol.

„Zákazníky zajímá, jestli nemáme aktivační a deaktivační poplatky, doby trvání smlouvy a výpovědní lhůty. Ostatní ustanovení obchodník podmínek jsou pro odběratele vedlejší,“ popsal Martin Křížek, jednatel společnosti Corasta. Dodal, že domácnosti se o smluvní dokumentaci zajímají, většinou jenom pokud už udělali špatnou zkušenost s jiným dodavatelem. Naproti tomu podnikatelé jsou mnohem zvídavější.

„K 1. únoru jsme aktualizovali naše obchodní podmínky na základě cenných připomínek od zákazníků,“ odůvodňuje umístění společnosti Global Energy její manažerka Petra Brčáková. „Necháváme zákazníkovi maximální svobodu, pokud chce odejít. Nikoho nedržíme násilím,“ komentoval výsledek společnosti Nano Energies Trade její mluvčí Robin Čumpelík.

Bohužel 19 společností ve svých aktuálních obchodních podmínkách nerespektuje pokyny Energetického úřadu, který jasně stanovuje, kdy může zákazník bezplatně odstoupit kvůli zdražení energie. „Vycházíme samozřejmě z toho, že dostane-li se sjednaný obsah smluvního závazku vlivem pozdější změny právní úpravy do rozporu s kogentním hmotným právem, smluvní úprava se nepoužije,“ uvedl Jiří Mach ze společnosti Halimedes (Plynule.cz). Také další dodavatelé přemýšlejí o úpravě dokumentu, tak aby byl v souladu s energetickým zákonem i vyhláškou Energetického úřadu.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *