Státní energetická inspekce (SEI)

Státní energetická inspekce je orgánem státní správy a je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Člení se na ústřední inspektorát a inspektoráty územní. Jaké jsou hlavní činnosti Státní energetické inspekce? Státní energetická inspekce je institucí pověřenou výkonem státní správy v oblasti energetiky. Kontroluje dodržování energetického zákona, cenových předpisů v oblasti energetiky a dalších energetických předpisů. Pokud Státní energetická inspekce zjistí, že Číst více


14. 10. 2011

Autor

Státní energetická inspekce je orgánem státní správy a je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Člení se na ústřední inspektorát a inspektoráty územní.

Jaké jsou hlavní činnosti Státní energetické inspekce?

Státní energetická inspekce je institucí pověřenou výkonem státní správy v oblasti energetiky. Kontroluje dodržování energetického zákona, cenových předpisů v oblasti energetiky a dalších energetických předpisů. Pokud Státní energetická inspekce zjistí, že došlo k porušení těchto právních předpisů, je oprávněna uložit sankci (nejčastěji formou peněžité pokuty).

Kdy je dobré se obrátit na Státní energetickou inspekci?

Pokud se domníváte, že ve vašem případě došlo ze strany dodavatele energie k porušení energetického zákona, resp. dalších energetických předpisů, bude vhodné se obrátit na příslušný inspektorát Státní energetické inspekce. Státní energetická inspekce však nemůže přímo zasahovat do vztahu mezi spotřebitelem a dodavatelem energie (tj. provozovatel distribuční soustavy, obchodník s elektřinou).

Kde sídlí Státní energetická inspekce?

Ústřední inspektorát SEI má sídlo v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *