Státní energetická koncepce (SEK)

Státní energetická koncepce ČR je dokument stanovující strategické cíle státu v energetice s výhledem do roku 2030. Státní energetická koncepce ČR byla schválena v roce 2004 a je postupně aktualizována. Formuluje vize a strategické priority energetiky a předjímá základní trendy budoucího vývoje této oblasti. Státní energetická koncepce není pro jednotlivé subjekty energetického trhu zcela závazná, priority státu však hrají v oblasti energetiky Číst více


13. 10. 2011

Autor

Státní energetická koncepce ČR je dokument stanovující strategické cíle státu v energetice s výhledem do roku 2030. Státní energetická koncepce ČR byla schválena v roce 2004 a je postupně aktualizována. Formuluje vize a strategické priority energetiky a předjímá základní trendy budoucího vývoje této oblasti. Státní energetická koncepce není pro jednotlivé subjekty energetického trhu zcela závazná, priority státu však hrají v oblasti energetiky zásadní roli.

K čemu Státní energetická koncepce slouží?

Státní energetickou koncepci je možné chápat jako jednu ze základních součástí hospodářské politiky ČR. Vyjadřuje odpovědnost státu za vytváření podmínek pro dodávky energie. Snaží se také o vytvoření předpokladů vedoucích k efektivnímu využívání energií v souladu s ochranou životního prostředí.

Vize a cíle Státní energetické koncepce

Hlavní vizí Státní energetické koncepce je maximální nezávislost ČR při zajišťování dodávek energií, všestranná bezpečnost a udržitelný rozvoj. Mezi hlavní cíle vytyčené ve Státní energetické koncepci patří např. maximalizace energetické efektivnosti nebo zajištění co největší šetrnosti k životnímu prostředí.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *