TZ: Energetický mix v ČR by měl být vyvážený, založený na úsporách a na konkurenci mezi energiemi


22. 2. 2012

Autor

Státní energetická koncepce by měla být ekologická, založena na úsporách energie, na vyváženém mixu palivo­energetických zdrojů a na konkurenci mezi energiemi. Aktualizovaná energetická koncepce by také měla zejména směřovat k vysokému zhodnocení energetických vstupů.

Podíl zemního plynu v ČR by se měl zvýšit na 23 %

 „Zemního plynu je na rozdíl od jiných fosilních paliv stále více a tak je nezbytné, aby některá doporučení v připravované Státní energetické koncepci nebyla v konfliktu s otevřeným energetickým trhem a neomezovala konkurenci na trhu paliv,“ řekl Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. „Skladba primárních zdrojů energií České republiky se s nízkým podílem zemního plynu významně liší nejen od vyspělých zemí, ale dokonce i od světového průměru. Podíl zemního plynu u nás je dnes 18 procent, ve střednědobé budoucnosti by se měl ale zvýšit alespoň na 23 procent,“ dodal Petržilka na 127. Žofínském fóru, kterého se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Preferovaná výroba elektřiny z jádra je rovnoměrný proces s nízkou regulací. Dnes nelze regulovat tento zdroj obnovitelnými zdroji, a proto pružným zdrojem, který tento zdroj vyvažuje, je právě zemní plyn. Navíc, vezmou-li se v úvahu všechny externality, řada obnovitelných zdrojů má horší parametry než zemní plyn. A plynové elektrárny jsou velmi flexibilní, jsou schopny okamžitě najet i rychle se odpojit. Jejich provoz s pološpičkovým a špičkovým výkonem je velmi ekonomický. „Pro jaderné elektrárny je dnes typický rovnoměrný výkon a rostoucí potřebu pružného vyrovnávacího výkonu mohou uspokojit právě plynové elektrárny a plynové kogenerační zdroje. Počítat bychom měli i s určitým rozvojem kogenerační výroby elektřiny a tepla, popř. chladu na bázi využití zemního plynu, tzv. „ostrovní“ výrobou elektřiny,“ řekl prezident Oldřich Petržilka.

Zhruba 40 % roční spotřeby plynu je uskladněno v zásobnících

Proti většímu využití zemního plynu už dnes nejde ničím argumentovat. Cena všech paliv se pohybuje víceméně stejně. Obecně platí, že když jde cena ropy nahoru, tak tuto cenu kopírují i ostatní komodity. Cena tepla vyrobeného z uhlí by v průběhu příštích deseti let měla narůstat dokonce mnohem rychleji než cena tepla z plynu a nejpozději k roku 2020 by se měly vyrovnat. Díky výrazné diversifikaci zdrojů už ani není obava z jakékoliv nespolehlivosti dodávek plynu, o tom již veřejnost také nepochybuje. Málo se ovšem ví, že více jak třetinu, okolo 40 procent, naší roční spotřeby plynu máme uskladněno v podzemních zásobnících a do tří let budeme schopni uskladnit téměř polovinu naší roční spotřeby.

Největším přínosem plynu je jeho ekologičnost a na to by měla Státní energetická koncepce brát velký důraz. Ovzduší v některých městech u nás již v únoru překračuje roční hodnoty povolené Evropskou směrnicí. Jako primární zdroj energie je plyn nejčistější fosilní palivo s vynikajícím potenciálem ve vztahu ke kjótským závazkům České republiky a jeho ztráty při přepravě jsou minimální. „Při uplatnění opatření budoucí Státní energetické koncepce by měla česká ekonomika směřovat k vysokému zhodnocení energetických vstupů a nevyužívat zastaralé zdroje tepláren se ztrátami od 20 do 30 procent. O tomto plýtvání se téměř neví. Výsledkem jsou pak zbytečně vysoké ceny pro odběratele tepla, a to si dnes už nemůžeme dovolit,“ řekl Oldřich Petržilka.

Uhelné zdroje by mohly nahradit plynové elektrárny

Náhradou některých uhelných zdrojů, které budou v budoucnu zakonzervovány, by mohly být právě plynové elektrárny. Jejich nesmírnou výhodou je fakt, že jejich výstavba je velmi rychlá. Jde pak o relativně malý a „nenápadný“ zdroj, který vypouští celkem nízké emise a který lze vystavět na místech, kde před tím stávaly uhelné elektrárny. Tím se lze poměrně navíc vyhnout největším průtahům, které jsou obyčejně spojeny s jednáním o pozemcích apod.

Navíc pokud by se rozběhla těžba břidlicového plynu na Ukrajině, je možné, že to bude mít další pozitivní vliv na ceny plynu. Je ale třeba si uvědomit, že tu hovoříme o projektech, které je možné realizovat nejdříve do pěti let. V případě, že bude břidlicový plyn dražší než ruský zemní plyn, zákazník bude vždy raději kupovat druhou variantu.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *