TZ: Skupina ČEZ dosáhla za rok 2011 čistého zisku 40,8 miliardy korun


28. 2. 2012

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ překonal o 0,7 mld. Kč celoroční plán a dosáhl úrovně 40,8 miliardy korun. Významně plánované hodnoty loňského roku překonala Skupina ČEZ v kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA), když ukazatel nad očekávku vzrostl o 2,5 miliardy a přesáhl 87,3 mld. Kč. Ačkoliv výsledky roku 2011 jsou v meziročním srovnání s rokem 2010 na provozní úrovni o 1,7 % nižší, ČEZ nakonec doručil svým akcionářům zisk vyšší, než plánoval.

Výsledky loňského roku potvrzují důležitost ČEZ pro českou ekonomiku. Do státního rozpočtu loni Skupina ČEZ přispěla na daních a dividendách 43 miliardami korun, v meziročním srovnání o 2 miliardy více než v roce 2010. Je také velmi pozitivním signálem, že ČEZ je jednou z mála energetických společností, které byly schopny udržet během loňského roku svůj rating. Ačkoliv se v energetickém sektoru pro rok 2012 rýsují pouze skromné možnosti růstu, věříme, že akcionářům přineseme lepší výsledky než loni,“ je přesvědčen Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

V reakci na nejistý vývoj na energetických trzích a nejistý vývoj Evropské ekonomiky byl na podzim loňského roku aktualizován program NOVÁ VIZE a rozšířen o pět strategických iniciativ, jejichž plnění má zajistit stabilizaci finančních výsledků a růst hodnoty Skupiny ČEZ.

Mezi priority naší strategie patří zejména dostavba Jaderné elektrárny Temelín, v období do roku 2015 zaměřená zejména na bezchybnou a důkladnou přípravu celého projektu včetně dokončení tendru na dodavatele technologie. Zvláště se také zaměřujeme na vnitřní výkonnost a zajištění paliv pro naše elektrárny. Důraz klademe rovněž na energetické zdroje místního významu a rozvoj obnovitelných zdrojů v zahraničí,“ dodává Daniel Beneš.

ČEZ jako nejméně zadlužená evropská energetická skupina má oproti konkurenci ty nejlepší předpoklady uspět i v tomto období, kdy krize a změny zvláště na úrovni evropské regulace významně postihují energetický sektor.

Výroba elektřiny Skupiny ČEZ v ČR v roce 2011 dosáhla stejné úrovně jako v roce 2010, tedy 63,3 TWh. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily v roce 2011 o 0,3 TWh (o 1 %) více než v předchozím roce. V uhelných elektrárnách se shodně s rokem 2010 loni vyrobilo 32,6 TWh.  Výroba z obnovitelných zdrojů naopak meziročně poklesla o 17 %, a to zejména v důsledku toho, že v roce 2010 byly srážky a průtoky výrazně nadprůměrné a vodní elektrárny tak vyrobily druhé nejvyšší množství elektřiny v historii. Výroba elektřiny Supiny ČEZ v zahraničí výrazně vzrostla o 14 % na 5,9 TWh. O 151 procent vzrostla výroba v obnovitelných zdrojích v zahraničí, což je dáno postupným náběhem největšího evropského větrného parku v Rumunsku.

Data roku 2011 ukazují i na meziroční stagnaci spotřeby elektřiny. Poptávka po elektřině v České republice podle předběžných údajů v roce 2011 po přepočtu na teplotní normál vzrostla o 0,3 %.

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za rok 2011

                                                                         (mld. Kč)        meziroční změna %
Provozní výnosy                                               209,8                + 6 %
EBITDA (nebo Provozní zisk před odpisy)  87,3                  – 2 %
Zisk po zdanění                                               40,8                 – 13 %

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *