Ušetřete díky správnému jističi až tisícovky! Rady a výpočty

Jakých úspor dosáhnete, když vám velikost hlavního jističe optimalizuje odborník?


23. 5. 2012

Autor

Je vaším majetkem, přesto jej radši sami nevyměňujte. Jakých úspor dosáhnete, když vám velikost hlavního jističe optimalizuje odborník?

Pokud máte vysokou spotřebu elektřiny a vyberete si správnou distribuční sazbu, můžete ušetřit až tisíce korun!

Co je hlavní jistič?
  • Obvykle jej najdeme blízko elektroměru. Hlavní jistič je přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu rozpojí elektrický obvod, aby nebyly vodiče a kabely přetíženy. Ochrání tak techniku před poškozením a lidi před úrazem.
  • Pokud chce údržbář pracovat s elektrickými zásuvkami, může prostřednictvím jističe ručně vypnout dodávku elektřiny v celém odběrném místě. Jakmile je hotov, vše zase manuálně zapne.
  • Co znamenají názvy jističů? 1×25 A zvládne provoz elektrospotřebičů, jimiž prochází elektromagnetický proud o celkové velikosti 25 ampér. Častější je jistič 3×25 A, který navíc pokryje trojfázový rozvod, ve kterém se vyskytují dvě úrovně napětí současně.
  • Různé jističe jsou vhodné pro různé distribuční sazby a spotřeby elektřiny. Na velikosti přístroje záleží, jak velký objem energie rezervuje distributor pro dané odběrné místo. Tomu odpovídá i výše měsíčního poplatku za distribuci elektřiny.

Je příliš malý? Možná je zastaralá i elektroinstalace

Klasické pojistky jsou při nadměrném proudu zničeny, a následně musejí být vyměněny. Moderní jistič více vydrží, také on ale začne při nepřiměřeném zatížení vypadávat

„Bydlel jsem v paneláku ze 70. let, jehož architekti zjevně nepočítali s tím, že si do bytu nastěhuji myčku, mikrovlnku, automatickou pračku a varnou konvici. Jednoduše nebylo možné všechny spotřebiče spustit najednou,“ vzpomíná Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE.

Tentokrát stačilo zvětšit hlavní jistič ze 16ampérového na 20ampérový.

Holubec připouští, že měl štěstí. Rozvodné skříňky, přípojnice, svorkovnice a další části elektroinstalace totiž většinou bývají ze zastaralého materiálu a problematicky rozmístěné. „Je zapotřebí zkontrolovat vodiče i kabely, zvláště pokud jsou ještě z hliníku a nejsou řádně udržovány. Zejména ve starších domech, z bezpečnostních a technických důvodů bývají nutné komplexní změny,“ říká Tomáš Mlčák z Fakulty elektrotechniky na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Jistič nám patří, přesto s ním nemanipulujme!

Hlavní jistič je sice majetkem odběratele, přesto je jeho výměna nebo úprava úkolem výhradně pro specialistu. „Jedná se o poměrně složitou práci, která není určená pro laiky,“ upozorňuje Mlčák. „Spotřebitel ostatně vůbec nesmí sám zasahovat do instalace hlavního jističe, který je před elektroměrem v zaplombované části. Hodnota jističe souvisí s tarifem a distribučními poplatky, proto s ním neoperujte bez souhlasu distribuční společnosti,“ zdůrazňuje Karel Künzel z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Kolik zaplatíme, pakliže elektrikářské práce přenecháme odborníkům? Nový jistič je investicí v řádu stokorun, při komplexní revizi se dostáváme k tisícikorunám. Nenechejme se ovšem odradit, protože i větší přístroj může ve výsledku přinést finanční bonus!

Správný jistič a sazba: Kolik ušetříte při spotřebě 3 MWh?

Představme si ostravskou domácnost, která využívá nejčastější sazbu D02d, ačkoli elektřinou od ČEZu taky ohřívá vodu. Při nemalé spotřebě platí za energii stále stejnou cenu. Přitom výhodnější pro ni bude dvoutarifní sazba D25d, díky které bude v určité hodiny odebírat „levnější elektřinu“, obdobu dřívějšího „nočního proudu“. Má to nějaký háček? Pro vyšší sazbu je nutný lepší jistič, za který odvedeme vyšší poplatky. Jak je ale zřejmé z tabulky, i tak může úspora při spotřebě 3 MWh (1 MWh ve vysokém tarifu a 2 MWh v nízkém tarifu) ročně činit přes 3700 Kč.

Ostrava, ČEZ Comfort
sazba D25d,
jistič 3×32 A
sazba D02d,
jistič 3×25 A
Průměrná cena za kWh 3,19 Kč 4,83 Kč
Roční platba za 3 MWh 9 554,9 14 490 Kč
Součet měsíčních poplatků 2 937,6 Kč 1 800 Kč
Celkové roční náklady (vč. DPH) 12 492,5 Kč 16 290 Kč
Úspora v sazbě D25d 3 797,5 Kč

Pozn.: Veškeré ceny jsou uváděny s DPH. Roční platba za objem energie zahrnuje částku za dodávku elektřiny + částku za distribuci elektřiny včetně dalších odvodů, které reguluje stát (např. na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů). Součet měsíčních poplatků se skládá z měsíčních platů za odběrné místo (účtuje si dodavatel) a měsíčních platů za příkon podle velikosti hlavního jističe (odvádíme distributorovi).

Správný jistič a sazba: Kolik ušetříte při spotřebě 1000 kWh?

„Stává se například, že objekt má elektrické vytápění a majitel přejde na plynový kotel. Pokud potom všechno funguje, jak má, někteří odběratelé ke své škodě nic dalšího neřeší,“ popisuje Zdeněk Mráz, obchodní ředitel společnosti X Energie. Vyjděme z této modelové situace. Majitel pražské nemovitosti potřebuje elektřinu od PRE pouze na provoz elektrospotřebičů. Při roční spotřebě 1000 kWh (300 kWh ve vysokém tarifu a 700 kWh v nízkém tarifu) využívá sazbu D26d. Jak by mohl ušetřit přes 1 600 Kč Kč? S jednotarifní sazbou D02dmenším jističem.

Praha, PRE Komfort
sazba D02d,
jistič 3×25 A
sazba D26d,
jistič 3×40 A
Průměrná cena za kWh 4,45 Kč 2,61 Kč
Roční platba za 1000 kWh 4 453,8 Kč 2 613,8 Kč
Součet měsíčních poplatků 2 116,8 Kč 5 630,4 Kč
Celkové roční náklady (vč. DPH) 6 570,6 Kč 8 244,2 Kč
Úspora v sazbě D02d 1 673,6 Kč

Pozn.: Veškeré ceny jsou uváděny s DPH. Roční platba za objem energie zahrnuje částku za dodávku elektřiny + částku za distribuci elektřiny včetně dalších odvodů, které reguluje stát (např. na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů). Součet měsíčních poplatků se skládá z měsíčních platů za odběrné místo (účtuje si dodavatel) a měsíčních platů za příkon podle velikosti hlavního jističe (odvádíme distributorovi).

Někdy i větší úspora než za silovou elektřinu

Velikost hlavního jističe zjistíme jednoduše z faktury za elektřinu. Jaká je pravděpodobnost, že je příliš velký, nebo malý? „Spolupracujeme s energetickými poradci, podle nichž má nadměrný jistič 10 % zákazníků. Často jde o případy, kdy využívají obytné domy pouze jako rekreační objekty. Naopak nedostatečný jistič vypadává, takže i laik pozná, že by se měl obrátit na odborníka,“ sdělila Lenka Opavová ze společnosti Centropol Energy.

Zdeněk Mráz odhaduje, že zbytečně silný jistič má možná až 30 % nových a polovina starých objektů. Předpokládá, že výpadky bývají způsobovány spíše zastaralými rozvody. „Je nutné si uvědomit, že změnou velikosti hlavního jističe a také změnou distribuční sazby může zákazník ušetřit více financí, než na samotné silové elektřině,“ shrnuje Opavová.

Na koho se obrátit, když chcete změnit jistič nebo distribuční sazbu?
  • V případě změny jističe žádá zákazník přímo provozovatele distribuční soustavy (změnu pak provozovatel distribuční soustavy oznamuje dodavateli elektřiny).
  • V případě změny distribuční sazby jedná zákazník se svým dodavatelem elektřiny a ten následně oznamuje tento požadavek provozovateli distribuční soustavy. Je-li změna sazby spojena s úpravami v odběrném místě, tyto záležitosti projednává provozovatel distribuční soustavy přímo se zákazníkem (jedná se o záležitosti související s připojením).

Zdroj: Energetický regulační úřad

Štítky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *