Varování před postupy podomních obchodníků s elektřinou a plynem


10. 11. 2011

Autor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetický regulační úřad naléhavě varuje před postupy dodavatelů elektřiny a plynu využívajících služeb podomních prodejců. Rozsah a promyšlenost podvodných jednání podomních prodejců elektřiny a plynu dosáhla takového stupně, že je v jeho důsledku ohrožena samotná spolehlivost dodávek zejména pro zákazníky z řad domácností.

Podomní prodejci často vyžadují předložení vyúčtování za energie

Aktivity podomních prodejců elektřiny a plynu jsou v současnosti jedním z nejzávažnějších problémů, kterému Energetický regulační úřad čelí. Zkušenosti získané z podnětů a stížností zákazníků ukazují, že tito podnikatelé velmi často užívají nekalých obchodních praktik a spoléhají na důvěřivost občanů,“ uvádí Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Mezi nejčastější klamavá jednání podomních prodejců patří např. uvádění nepravdivých informací o tom, že zákazníkův stávající dodavatel končí činnost a je tedy nutno urychleně uzavřít novou smlouvu nebo, že vykonávají kontrolu správnosti nastavení tarifů a následně nabízejí její úpravu.

Jakmile někdo bude na zákazníkovi za jakýmkoli účelem vyžadovat předložení vyúčtování dodávky elektřiny či plynu, je nepochybné, že se jedná o podomního prodejce a pro občany je bezpečnější tyto požadavky přímo odmítnout,“ říká Ing. Alena Vitásková.

Uzavřít smlouvu bez důkladného pročtení je riskantní 

Podomní prodejci dále neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od uzavírané smlouvy, používají formuláře, ze kterých zákazník nerozpozná, že podpisem uzavírá smlouvu o dodávce elektřiny či plynu, nebo formulářové smlouvy odkazují na obchodní podmínky dodavatele elektřiny či plynu, které zákazník v době podpisu smlouvy nemá k dispozici a nemůže se proto s nimi seznámit. Podomní prodejci se však bohužel nevyhýbají ani falšování podpisů zákazníků na smlouvách či dodatečného pozměňování obsahu smluv.

Uzavření smlouvy o dodávce elektřiny či plynu bez podrobného seznámení se s jejím obsahem je skutečným hazardem. Ze samotné formulářové smlouvy zákazník ani nezjistí všechny důležité podmínky dodávky elektřiny a musí se proto seznámit s obchodními podmínkami dodavatele, zejména pokud jde o uplatňování nejrůznějších smluvních pokut, možnostmi ukončení smluvního vztahu atd. Jediný prospěch z neuváženého uzavření smlouvy tak má podomní prodejce a zákazníkovi zpravidla vzniká problém minimálně s následným ukončením smluvního vztahu,“ sděluje Ing. Alena Vitásková.

ERÚ bude bojovat za zákaz podomního prodeje energií

Je nutno důrazně varovat zákazníky, aby v žádném případě nepodepisovali podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez toho, aby si ji přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Pokud se tak již stane a zákazník dodavatele elektřiny nebo plynu změnit nechce, je třeba využít práva na odstoupení od smlouvy. Toto právo však musí zákazník uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy,“ uvádí Ing. Alena Vitásková.

V současnosti se již jedná o natolik závažný celospolečenský problém, že Energetický regulační úřad posoudil celkovou situaci tak, že bude nutné v krátké době provést legislativní úpravy, které by omezily nebo zcela vyloučily činnost podomních prodejců při sjednávání dodávek elektřiny a plynu a zákazníkům naopak umožnili se ze stávajících smluv urychleně a bez finančních nároků vyvázat,“ uzavírá Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *