VEMEX ukončil proces odkupu 51 % akcií společnosti RSP Energy


20. 9. 2011

Autor

Člen České plynárenské unie, společnost VEMEX s.r.o., ukončil proces odkupu 51 % akcií společnosti RSP Energy a.s., která bude v nejbližší době přejmenována na VEMEX Energie a.s. Pod tímto názvem bude společnost prodávat zemní plyn a elektrickou energii domácnostem a malým odběratelům. V současné době firma prodává napřímo elektrickou energii a zemní plyn 16 039 konečných odběratelů.

Získání společností VEMEX kontrolní části akcií RSP Energy a.s. je velmi seriózní strategický krok, který významně rozšíří obchodní činnosti firmy. Navíc jde o první případ, kdy firma kontrolovaná Gazpromem prodává v zahraničí na přímo elektrickou energii a plyn obyvatelstvu,“ říká Vasily Dinkov, jednatel společnosti VEMEX.

Vznik této nové firmy na českém energetickém trhu dává možnost rozšíření existující konkurence, ale především rozšiřuje odběratelům výběr dodavatele plynu a elektrické energie.

O společnosti VEMEX s.r.o.

Společnost VEMEX s.r.o. byla založena v dubnu roku 2001 a od samého počátku se zaměřila zejména na oblast energetiky. V roce 2003 jsme získali licenci na obchodování se zemním plynem a licenci na obchodování s elektřinou. O dva roky později do naší firmy vstoupili noví společníci. Jedná se o významné společnosti, angažující se převážně v plynárenství ve Spolkové republice Německo, v Rakousku a také švýcarská investiční firma. Na jaře roku 2006 jsme uzavřeli kontrakt se společností OOO Gazprom export Moskva na dodávky zemního plynu pro český plynárenský trh.

Ihned jsme zahájili akviziční činnost a ještě téhož roku došlo k realizaci prvních dodávek. Již o rok později (2007) byl se společností Gazprom export Moskva podepsán dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu pro léta 2008-2012 s možností dalšího prodloužení. Vstup společnosti VEMEX na český plynárenský trh je možné považovat za velmi úspěšný a jsou vytvořeny předpoklady pro další růst podílu na trhu. Naše činnost se v nejbližším období rozvine do dalších segmentů trhu, chceme dodávat plyn také malým odběratelům a rozšířit své aktivity také v nových průmyslových a energetických projektech.

O České plynárenské unii

Česká plynárenská unie (ČPU) byla založena plynárenskými distribučními společnostmi a státním podnikem Český plynárenský podnik, o.z. Transgas v roce 1994, jako nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických osob. 17 let své existence věnovala ČPU rozvoji podnikatelského prostředí v oblasti plynárenství a představování zemního plynu jako energeticky výhodného a ekologicky šetrného paliva odborné i laické veřejnosti.

Věnuje se také významným tématům ovlivňujícím plynárenství v České republice – zejména energetické koncepci, legislativě, podpoře využití zemního plynu pro výrobu elektřiny a dalším tématům s vazbou na plynárenské odvětví. Cílem ČPU je pomáhat rozvoji podnikatelského prostředí navazujícího na plynárenský obor a užití zemního plynu. Jednou z aktivit ČPU je i podpora stlačeného zemního plynu pro dopravu (CNG) jak v osobní, tak zejména v městské a příměstské autobusové dopravě.

ČPU dnes sdružuje 16 členů – nejvýznamnější hráče plynárenského průmyslu: RWE Transgas, a.s., NET4GAS , s.r.o., RWE Gas Storage, s.r.o., RWE Gas Net, s.r.o., RWE Energie, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Distribuce, a.s., Pražská plynárenská, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., VEMEX s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a Severomoravská plynárenská, a.s.. Na mezinárodní úrovni ČPU zastupuje české plynárenství v organizaci Eurogas.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *