Výkupní cena elektřiny 2011: Budeme doplácet 60–65 haléřů za kWh?


7. 10. 2010

Autor

Na základě uzavřených smluv o připojení fotovoltaických zdrojů je odhadovaný připojený výkon fotovoltaických elektráren (FVE) k 31. 12. 2010 v celkové výši 1 255 MW.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. (ECD) reagovala na výzvu Energetického regulačního úřadu a ve stanoveném termínu 30. 9. 2010 odeslala výhled připojení obnovitelných zdrojů do své distribuční sítě na území krajů Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský a okresu Prostějov. ECD provedla v součinnosti s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) analýzu připravenosti smluvně uzavřených projektů k připojení.

Z takto získaných informací od investorů, kontroly rozestavěnosti projektů a na základě šetření ERÚ u projektů o výkonu 0,5 – 1 MW vyplývá, že ke stávajícím 419 MW, ECD očekává požadavek na připojení do konce roku 2010 ve výši dalších 601 MW. Na základě této analýzy dospěla společnost E.ON Distribuce, a.s. ke stanovení celkového připojeného výkonu FVE do distribuční soustavy společnosti ke konci roku 2010 ve výši cca. 1 020 MW.

Vedou fotovoltaické zdroje nad 1 MW

Největší, téměř 81% podíl (483MW) na uvažovaném připojení do konce roku představují projekty nad 1 MW, podíl výroben s výkonem od 100 kW do 1 MW bude 16 % (98MW). Nejmenší 3% podíl (20 MW) bude připojen u výroben s výkonem pod 100 kW.

Z uzavřených smluv o připojení na rok 2011 vyplývá záměr investorů připojit dalších 401 MW.  Jejich investiční záměry budou patrně přehodnocovány, jelikož Vláda ČR odsouhlasila novelu zákona č.180/2005 Sb., která výrazně omezuje již v roce 2011 podporu FVE s výkonem nad 30kW. Dle názoru naší společnosti se rovněž v roce 2011 nezrealizují všechny projekty, na které jsou nyní uzavřeny smlouvy o připojení výroben.

To je také důvodem, proč očekáváme v roce 2011 připojení výkonu v maximální výši 308 MW (90 % z tohoto výkonu pak do konce února). Předpokládáme také snahu investorů časově urychlit realizaci projektů z roku 2011 ještě v roce 2010, právě s ohledem na změnu legislativních pod-mínek.

Výkupní cena elektřiny? 600–650 Kč za MWh

Regulovaná cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) byla pro tento rok stanovena ERÚ na úrovni 166 Kč/MWh (tuto částku hradí každý zákazník spotřebovávající elektřinu v ČR). Do 30. 9. 2010 naši zákazníci prostřednictvím této ceny uhradili částku ve výši 1,541 mld. Kč. Zákonná podpora, kterou naše společnost uhradila výrobcům k témuž datu, ovšem činila 4,342 mld. Kč.

Záporné saldo ve výši 2,801 mld. Kč je tedy hrazeno ze zdrojů a k tíži společnosti ECD. Očekáváme proto, že do konce roku se toto negativní saldo zvýší o další 1,5 – 2 mld. Kč. V důsledku nekorektně stanovených cen podpory OZE tak společnost ECD jenom v letošním roce doplatí ze svých zdrojů výrobcům 4,3 – 4,8 mld. Kč. Pro společnost ECD je naprosto nepřijatelné a finančně neudržitelné pokračování a prohlubování této situace v roce 2011.

Klíčem k řešení je korektně stanovená cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odhady zveřejněné ERÚ k 30. 9. 2010 ve smyslu připojovaného výkonu za celou ČR tak považujeme ve srovnání s našimi zpracovanými odhady za podhodnocené. Totéž platí pro odhad ERÚ v oblasti pravděpodobného scénáře cenového vývoje. Společ-nost ECD považuje za realistické stanovení cen na krytí vícenákladů spoje-ných s výkupem elektřiny z OZE a KVET v intervalu 600 – 650 Kč/MWh.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *