Výkupní ceny


25. 3. 2011

Autor

Výkupní ceny jsou každoročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) prostřednictvím tzv. Cenového rozhodnutí. Jedná se o platby státu výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, neboť stát musí ze zákona podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní ceny jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu. Tyto pevně stanovené platby nelze ovlivnit, vztahují se tedy podle dosažených podmínek (např. fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedená do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011) na všechny subjekty působící na energetickém trhu, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Podmínkou pro vyplácení výkupních cen je, že se musí jednat o elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.

Vývoj výše výkupních cen

Výkupní ceny se liší podle toho, zdali jde o energii z fotovoltaiky, větrných elektráren, malých vodních elektráren, biomasy nebo bioplynu z bioplynových stanic (BPS). Zajímavý je např. vývoj výkupních cen z fotovoltaiky. Po dlouhodobém růstu výkupních cen za roky 2007, 2008, 2009 a 2010, kdy se vyšplhaly na 12,15 Kč za kWh, spadly letos (2011) výkupní ceny na 5,50 Kč za kWh (údaj pro fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 100 kW).

Naopak výkupní ceny za energii z větrných elektráren v porovnání s rokem 2010 stagnují (2,23 Kč za kWh), stejně jako výkupní ceny pro energii z malých vodních elektráren (3 Kč za kWh) nebo biomasy (4,58 Kč za kWh).

Štítky: , ,