Výkupní ceny

Výkupní ceny jsou každoročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) prostřednictvím tzv. Cenového rozhodnutí. Jedná se o platby státu výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, neboť stát musí ze zákona podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní ceny jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu. Tyto pevně stanovené platby nelze ovlivnit, vztahují se tedy podle dosažených podmínek (např. fotovoltaická Číst více


25. 3. 2011

Autor

Výkupní ceny jsou každoročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) prostřednictvím tzv. Cenového rozhodnutí. Jedná se o platby státu výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, neboť stát musí ze zákona podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní ceny jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu. Tyto pevně stanovené platby nelze ovlivnit, vztahují se tedy podle dosažených podmínek (např. fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedená do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011) na všechny subjekty působící na energetickém trhu, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Podmínkou pro vyplácení výkupních cen je, že se musí jednat o elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.

Vývoj výše výkupních cen

Výkupní ceny se liší podle toho, zdali jde o energii z fotovoltaiky, větrných elektráren, malých vodních elektráren, biomasy nebo bioplynu z bioplynových stanic (BPS). Zajímavý je např. vývoj výkupních cen z fotovoltaiky. Po dlouhodobém růstu výkupních cen za roky 2007, 2008, 2009 a 2010, kdy se vyšplhaly na 12,15 Kč za kWh, spadly letos (2011) výkupní ceny na 5,50 Kč za kWh (údaj pro fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 100 kW).

Naopak výkupní ceny za energii z větrných elektráren v porovnání s rokem 2010 stagnují (2,23 Kč za kWh), stejně jako výkupní ceny pro energii z malých vodních elektráren (3 Kč za kWh) nebo biomasy (4,58 Kč za kWh).

Štítky: , ,

Komentáře

3 thoughts on “Výkupní ceny

 1. Milan Novotný napsal:

  Jaká je výkupní cena elektřiny z větrných elektráren pro rok 2015 a je tato cena konstantní nebo se mění v průběhu dne (VT a NT)?

  • Petr Woff napsal:

   Vysoký nebo nízký tarif není rozlišován, za to významně rozhoduje rok, kdy byla větrná elektrárna uvedená do provozu. Například u výroben zprovozněných letos je výkupní cena 1 980 Kč/MWh (nebo zelený bonus 1 450 Kč/MWh). Pro srovnání, průměrná cena elektřiny obchodovaná v současnosti na velkoobchodních burzách je uváděna kolem 35 eur/MWh, což je do 1 000 Kč/MWh. Kompletní tabulku pro výkupní ceny energie z větrných elektráren najdete ve Věstníku Energetického regulačního úřadu z 12. 11. 2014, na straně 9 zde: http://www.eru.cz/documents/10540/613886/ERV_4_2014/4f60ee4b-5bfa-4636-846f-5c7dee3d8683

 2. Karel Patný napsal:

  Jaká bude výkupní cena elektřiny, pokud budu generátor pohánět například motorem/turbínou, která pracuje na zemní plyn, schopný dodávat konstantní příkon (klidně i maximální) do distribuční sítě NN 24hodin denně? Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *