Za nečekané zdražení hrozí dodavateli 15milionová pokuta

S jakým časovým předstihem bychom měli vědět, že stoupne cena elektřiny nebo plynu? Jakou formou nás má dodavatel informovat? Energetické firmy čekají na výsledek kontroly, která zřejmě v několika případech odhalí neférové jednání. Co si počít, pakliže jednají nezákonně?


13. 3. 2012

Autor

Ani jedinou vteřinu nemusíme zůstávat u dodavatele poté, co zdraží elektřinu či plyn. Energetický zákon mu přikazuje, aby změnu ceníku nebo smluvních podmínek zveřejnil 30 dnů předtím, než vejde v platnost. Nejpozději 10 dní před zdražením můžeme odstoupit od smlouvy, aniž bychom museli uvádět důvody a platit sankční poplatek. Energetický regulační úřad (ERÚ) nyní kontroluje, zda nařízení dodržuje 23 společností, které působí na maloobchodní úrovni.

Denně řešíme desítky nejrůznějších stížností a podnětů.

„V několika konkrétních případech zatím zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že daný dodavatel elektřiny, respektive plynu zákonnou povinnost porušil,“ sdělila magazínu Ceny Energie tisková mluvčí ERÚ Jarmila Lehnerová. Provinilcům hrozí pokuta až 15 milionů korun, případné postihy budou nicméně pravděpodobně nižší. Novela energetického zákona totiž platí teprve od loňského srpna, a dodavatelé by proto byli potrestáni poprvé.

Kde je prý vše v pořádku?

„Ceníky vždy v daném předstihu zveřejňujeme na našich webových stránkách, zároveň vydáváme i tiskovou zprávu. Každý si to může kdykoli sám ověřit. Ostatně ze strany ERÚ jsme v této věci na naši adresu nikdy nezaznamenali žádné připomínky,“ sdělil nám Miroslav Vránek z Pražské plynárenské. Že jeho společnost postupuje v souladu s energetickým zákonem, je přesvědčen také Josef Navrátilík, jednatel ENRA Services.

„Už v loňském roce nás ERÚ požádal, abychom mu poskytli informace o tom, že zákazníky včas informujeme o změně smluvních podmínek a ceníků. Vše jsme doložili, ustanovení energetického zákona týkající se ochrany spotřebitele nám nepůsobí potíže,“ uvedla Dominika Nováková z United Energy Trading. Již v prosinci zažil revizi také ČEZ, který podle tiskové mluvčí Evy Novákové informoval zákazníky s dostatečným předstihem už před novelou energetického zákona.

Dodavatelé: Je to férové nařízení

„Kontrola probíhá i u společnosti E.ON Energie. Změny cen elektřiny a plynu zveřejňujeme v zákonem stanovené lhůtě na našich internetových stránkách. Informujeme rovněž sdělovací prostředky, aby měli odběratelé všechny údaje včas k dispozici,“ řekl Vladimír Vácha, tiskový mluvčí E.ON.

Jak energetický zákon chrání spotřebitele, je správné a férové, shodují se oslovení zástupci firem. Zdůrazňují ovšem, že nastavená pravidla musejí dodržovat všichni obchodníci na trhu, a proto probíhající revizi vítají. „Postih ve výši až 15 milionů korun považujeme za adekvátní,“ dodává Vladimír Vácha.

Stačí vyvěsit ceník na web?

Co když ovšem spotřebitel nesleduje média ani dodavatelovy internetové stránky? ERÚ už loni v říjnu vydal k novele energetického zákona výkladové stanovisko, ve kterém požaduje, aby byl každý zákazník informován přímo, adresně a ověřitelně. Dodavatel nám má jasně a srozumitelně, například doporučeným dopisem oznámit změnu ceníku nebo jiných smluvních podmínek, stejně jako naše spotřebitelská práva. Pokud nás neinformuje s 30tidenním předstihem, smíme od smlouvy bez potíží odstoupit ještě 3 měsíce poté, co změna vejde v platnost. Následně není nic snazšího, než vybrat si z aktuální tržní nabídky levnější elektřinu nebo levnější plyn.

Jak už to ovšem v mezilidských sporech bývá, zákon je sice pro arbitra směrodatný, každý případ je ale potřeba hodnotit zvlášť. Ve výkladovém stanovisku proto také stojí, že „je v konkrétních případech možné přihlédnout i k zavedené smluvní praxi poskytování informací mezi smluvními stranami“. Zda budou padat pokuty, ERÚ rozhodne až ve správním řízení. „Vždy se musí posoudit okolnosti každého konkrétního případu, včetně přitěžujících a polehčujících skutečností,“ upřesňuje Jarmila Lehnerová.

ERÚ řeší stížnosti denně

V případě konfliktní situace se můžeme obrátit právě na ERÚ. Nejlepší formou je opět klasický dopis, případně e-mail s digitálním podpisem, ve kterém se představíme, popíšeme problém a podpoříme svůj požadavek argumenty či důkazy. „Energetický regulační úřad řeší denně desítky nejrůznějších stížností a podnětů, které se týkají způsobů prodeje, neinformování zákazníků, nastavení záloh nebo zadržování přeplatků,“ vyjmenovává Jarmila Lehnerová. ERÚ proto zřídil oddělení ochrany spotřebitele, kterému se zpravidla daří pomoci znesvářeným stranám, aby došly ke smírné dohodě.

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *