Zdražení elektřiny 2012: Je viníkem fotovoltaika?

Za elektřinu si v roce 2012 opět připlatíme. Jako jeden z důvodů zdražení proudu je uváděn nárůst příspěvku na obnovitelné zdroje. Může za zdražení elektřiny opět fotovoltaika? Nebo je jen obětním beránkem?


7. 9. 2011

Autor

Ceny elektřiny pro letošní rok stouply v průměru o 4,6 %. Na nárůstu cen se nemalou měrou podílel též vyšší příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE), který se ze 166 Kč/MWh v roce 2010 zvedl na 370 Kč/MWh v roce 2011. Podle řady odhadů se pak má tento příspěvek pro rok 2012 dále navýšit.

Příspěvek na OZE má v roce 2012 narůst o 100–200 Kč/MWh.

Odběratelé elektrické energie přispívají na obnovitelné zdroje v každé spotřebované megawatthodině. Podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dotuje také stát – v letošním roce téměř 12 miliardami. Celková výše podpory výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů však přijde na 32 miliard.

Bez vládních dotací by elektřina zdražila až o 9,7 %

V příštím roce by měla podpora obnovitelných zdrojů přijít celkem na více než 38 miliard, přičemž z této sumy připadá téměř 80 % na solární elektrárny. Instalovaný výkon tuzemských fotovoltaických elektráren totiž nyní přesahuje 1 900 MW, na začátku roku 2010 přitom činil 463 MW.

O výši státní podpory pro rok 2012 má pak vláda rozhodnout na podzim, avšak očekává se, že částka bude stejná jako letos. Podle ministra Martina Kocourka je částka v objemu přes 11 miliard beztak již nastavena v rozpočtovém výhledu. „Odsouhlasení vládní kompenzace podpory obnovitelných zdrojů je za současné situace velmi pravděpodobné a vyžádá si náklady převyšující 12 miliard Kč,“ uvedl Dean Brabec, ředitel středoevropského zastoupení poradenské firmy Arthur D. Little.

 

Finanční prostředky na podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu se mají stejně jako letos dále získávat z 26% daně ze solárních elektráren, z darovací daně za emisní povolenky a z pozemkového poplatku pro solární zdroje. Kvůli zavedení „solární daně“ se někteří investoři již obrátili na soud. Ministr Kocourek však věří tomu, že ČR prokáže odůvodněnost těchto speciálních daní. Hlavním argumentem je ochrana českých domácností a průmyslu před nadměrným zdražením elektřiny.

Jen pro srovnání, bez vládních dotací by cena elektřiny pro domácnosti vylétla až o 9,7 %. Dotování elektřiny ze strany vlády je tak podle analytika poradenské firmy ENA Jiřího Gavora jediným řešením, jak zabránit skokovému zvýšení cen elektřiny.

Zvýšení příspěvku o 100 Kč/MWh = zdražení elektřiny o 4,6 %

Pokud by chtěl stát udržet příspěvek na letošních 370 Kč/MWh, musel by podle expertů v příštím roce přidat k podpoře 11,7 miliard přidat zhruba dalších 5–6 miliard. K navýšení podpory obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu však pravděpodobně nedojde, nicméně stát podle názoru některých odborníků připustí navýšení příspěvku pro odběratele maximálně o 100 Kč/MWh. Navýšení příspěvku o stokorunu by pak v roce 2012 zvedlo cenu elektřiny pro domácnosti zhruba stejně jako letos, tedy v průměru o 4,6 %.

Proč se má vlastně příspěvek na obnovitelné zdroje dále zvýšit? Když totiž Energetický regulační úřad (ERÚ) stanovoval výši příspěvku pro rok 2011, vycházel pouze z určitých odhadů toho, jak to v roce 2011 bude vypadat. Podle vyjádření analytika Michala Šnobra ze společnosti J&T však nakonec došlo k tomu, že bylo nainstalováno více fotovoltaických elektráren, než vláda předpokládala. Toto se podle něj bohužel promítne do konečných cen elektřiny v roce 2012.

 

Fotovoltaika: Bude elektřinu zdražovat nebo ne?

Financování fotovoltaických elektráren bylo ze zákona stanoveno na 20 let. Všichni odběratelé tak budou přispívat na výkup elektřiny ze slunečních elektráren ještě dalších 17–19 let, přičemž na podporu obnovitelných zdrojů se má ve střednědobém horizontu každoročně vyčlenit také několik miliard ze státního rozpočtu.

Na druhou stranu se Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) ohrazuje proti tvrzení, že by fotovoltaika měla mít v příštím roce a v dalších letech výrazný vliv na zdražování elektřiny. „V letošním roce se totiž téměř žádné nové fotovoltaické elektrárny nepřipojily, tedy nevznikl žádný nový výkon a výkon již připojených (1 500 MW) byl převážně zohledněn v navýšení ceny již v loňském roce,“ uvádí CZEPHO ve svém prohlášení. Podle CZEPHO lze do budoucna očekávat rozvoj v sektoru fotovoltaiky maximálně do 100 MW ročně, což představuje příspěvek v rozsahu 1 hal/kWh.

Klíčovými faktory růstu ceny elektrické energie v následujících 15 letech mají být podle CZEPHO spíše náklady na emisní povolenky, stále rostoucí příspěvek na distribuci a přenos elektřiny zejména v důsledku rozšíření jaderné elektrárny Temelín.

Zdražení elektřiny o 5 %: Roční platby o 600–2 400 Kč vyšší

Výše podpory pro obnovitelné zdroje vyhlásí ERÚ až v říjnu nebo listopadu. Podle mého odhadu lze očekávat nárůst příspěvku na obnovitelné zdroje přibližně o 150–200 Kč/MWh – samozřejmě za předpokladu, že výše státní dotace zůstane zachována na úrovni kolem 12 miliard Kč. Dobrou zprávou je stagnace zbývajících regulovaných složek cen elektřiny, tam se neočekává žádné podstatnější navýšení. Pokud budeme tedy odhadovat průměrné zvýšení cen elektřiny pro domácnosti kolem 5 %, zřejmě to nebude daleko od reality,“ říká Jiří Gavor.

Domnívám se, že ceny elektřiny pro domácnosti v průměru vzrostou maximálně o 3–4 %,“ odhaduje Dean Brabec.

 

Zdražení plateb za elektřinu o 5 % by pro domácnost využívající elektřinu ke svícení a provozu běžných spotřebičů podle propočtů znamenalo zvýšení ročních nákladů přibližně o 600 Kč, pro domácnost, která elektřinou i ohřívá vodu a topí, pak zhruba o 2 400 Kč.

Do cen elektřiny se promítá řada dalších faktorů

Z hlediska vývoje cen elektřiny pro domácnosti každopádně bude záležet na mnoha dalších faktorech. Do cen elektřiny se v konečném důsledku promítá například také vývoj cen silové elektřiny, tedy samotné komodity, kterou dodavatelé nakupují na trzích. Silová elektřina však podle odborníků v příštím roce zdraží řádově jen o jednotky procent, takže se do celkového zdražení tolik nepromítne.

Cena za komoditu pro ČR je tažena hodnotou na německé energetické burze. Nákupy za elektřinu v základním pásmu se pro rok 2012 pohybovaly okolo hodnoty 1 250 Kč/MWh, což je nárůst oproti roku 2011 o necelé 4 %. Vliv komodity se tedy v cenách pro domácnosti projeví minimálně, a to okolo 1,5–3 %,“ vysvětluje Dean Brabec. Jiří Gavor pak odhaduje nárůst průměrných cen silové elektřiny zhruba o 70–100 Kč/MWh.

Štítky: ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *