Změňte dodavatele plynu a ušetřete tisíce korun

Cena zemního plynu se může výrazně lišit. V některých případech lze změnou dodavatele ušetřit až několik tisíc korun ročně. Uvažovali jste již nad možností využít služeb jiného obchodníka s plynem? Nejlevnější plyn vyberte pomocí našeho kalkulátoru!


24. 8. 2010

Autor

Trh s plynem prošel v posledních letech liberalizací. Od ledna 2007 si mohou koncoví zákazníci (včetně domácností) svobodně vybírat, od jaké společnosti budou plyn odebírat. Původní dodavatelé se tak stali obchodníky s plynem, jejichž působnost není územně omezena.

V České republice v současné době působí několik velkých obchodníků se zemním plynem. Menší dodavatelé hrají na trhu zatím marginální úlohu. Po třech letech, kdy mají domácnosti možnost ovlivňovat alespoň částečně cenu plynu, kterou platí, přinášíme informace o tom, jaký je český trh s plynem, jaké kroky jsou nutné při změně dodavatele a zda se vůbec vyplatí je podstoupit.

Změnou dodavatele ovlivníte pouze část ceny

Cena plynu se skládá z několika složek, a proto je třeba si uvědomit, že změnou dodavatele plynu ovlivníte pouze část této ceny. Vyjma ceny plynu jako komodity, která tvoří asi tři čtvrtiny ceny výsledné, je nutné počítat také s jeho přepravou, skladováním a distribucí.

Cena plynu: Z čeho je složena?

Složka regulovaná ERÚ

  • přeprava (2,7 %)
  • distribuce (21 %)

Neregulovaná složka

  • uskladnění (5,3 %)
  • Samotný plyn – komodita (71 %)

Cenu plynu tedy můžeme rozdělit na složku, která je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) – tato část ceny se týká přepravy a distribuce – a na složku neregulovanou. Výši neregulované ceny určuje trh a stanovuje ji obchodník. Tato cena je výsledkem smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (obchodníkem se zemním plynem) a koncovým zákazníkem. Regulované složky tvoří asi 24 % z celkové částky, což je mnohem méně než v případě elektřiny. Ceny plynu se tak mohou výrazněji lišit!

Administrativa může od změny odradit

Změně dodavatele zemního plynu, která je podle zákona bezplatná, by nemělo předcházet pouze pečlivé porovnání nabízených tarifů. Nevyhnutelné je pečlivě prostudovat obchodní podmínky a zamyslet se nad spolehlivostí dodávek nově vybraného dodavatele. Změnu lze podle zákona provést jednou za půl roku.

Odrazovat mohou nezbytné administrativní úkony spojené se změnou dodavatele, které je nutné dobře časově naplánovat. Důležité je zohlednit dobu potřebnou pro ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem.

Pražská plynárenská a RWE (která má pod sebou čtyři regionální dodavatele plynu: RWE Energie, která zastřešuje někdejší Severočeskou, Středočeskou a Západočeskou plynárenskou; Jihomoravskou plynárenskou, Východočeskou plynárenskou a Severomoravskou plynárenskou) mají výpovědní dobu stanovenou na 30 dnů, E.ON (dříve Jihočeská plynárenská) dokonce na 3 měsíce. Změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.

Dva typy smlouvy: snazší a složitější

Zákazník má možnost uzavřít dva typy smluv.

  1. Prvním typem je smlouva o sdružených službách dodávky plynu, jíž je nutné uzavřít nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením dodávek od nového dodavatele. Některé společnosti nabízejí možnost vyřízení veškerých administrativních úkonů, pokud jim k tomu dá zákazník plnou moc.
  2. Druhou možností je uzavřít více samostatných smluv, tedy smlouvu o distribuci (zákazník zde musí oslovit toho distributora, k němuž je konkrétní odběrové místo připojeno), smlouvu o dodávce, smlouvu o přepravě a smlouvu o uskladnění. Při volbě této možnosti je potřeba časově sladit všechny kroky.

Pro porovnání cen u jednotlivých dodavatelů je nezbytné znát objem plynu, který ročně spotřebujeme. Spotřebu lze zjistit buď z plynoměru (zde je uváděna v metrech kubických) či z faktury, kde je uvedena v kWh (zjednodušeně platí, že 1 kubík se rovná asi 10,54 kWh). Přestože má licenci na obchod s plynem přes sto společností (jejich seznam je k dispozici na www.eru.cz), v článku uvádíme jen ty největší. Nabídky ostatních plynárenských společností můžete jednoduše porovnat v našem kalkulátoru.

Příklad: Kolik ušetříte změnou dodavatele plynu?

1. Novákovi bydlí v bytě v panelovém domě na sídlišti. Plyn používají jenom k vaření. Ročně spotřebují 50 m3 zemního plynu, tj. cca 525 kWh.  Za dodávku plynu loni zaplatili 1 620 Kč. Přechod k jinému dodavateli z cenových důvodů se jim asi příliš nevyplatí. Roční úspora nákladů by nepřesáhla 100 Kč.

2. Procházkovi bydlí v menším rodinném domě. Dům vytápějí moderním plynovým kotlem s integrovaným zásobníkem teplé vody. Vloni spotřebovali 2 500 m3 zemního plynu, tj. cca 26 250 kWh a zaplatili 35 380 Kč.  O změně dodavatele se jim vyplatí uvažovat. Jeho správným výběrem mohou ušetřit až 3 800 Kč ročně.

Pozn.: Údaje uváděné v příkladech jsou pouze orientační pro přechod od cenově nejméně výhodné k cenově nejvýhodnější nabídce.

Vyplatí se vám změnit dodavatele plynu?

Spočítejte si, zda můžete změnou dodavatele plynu ušetřit i vy! Náš jednoduchý kalkulátor vše spočte během několik vteřin a ukáže vám, u kterého dodavatele zaplatíte za plyn nejméně a zdali se tedy přechod k novému dodavateli vyplatí.

Šetřit lze i jinak než změnou dodavatele

Pokud patříte k domácnostem, které používají plyn pro více účelů, stojí jistě za to posoudit nabídku konkurenčních obchodníků se zemním plynem. Kromě toho je vhodné zvážit i další úsporná opatření, která si nevyžadují tolik administrativy.

Jedním z tipů je nepřetápět byt či dům. Nejenže to není zdravé, ale rozumným nastavením teploty lze výrazně ušetřit. Pokud například zvedneme teplotu z přijatelných 21 °C na 24 °C, rozpočet se nám tím navýší o více než 20 %. Zanedbávat bychom neměli ani kvalitní těsnění dveří a oken.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *