Distribuce a dodávka


Obrys České republiky
Zásobníky plynu na celou topnou sezónu nevystačí

Na konci léta bývají zásobníky plynu takřka plné, bez pravidelného přísunu však dlouho nevydrží.

Plynovody: Zaručuje evropská síť bezpečí pro tuzemské odběratele?

Hlavním importérem zůstává Rusko. Severním plynovodem odebíráme také norský plyn.

Skupina RWE: Vysvlékli jsme obra do naha

Některé soukromé společnosti mají podobně veliký rozpočet jako český stát - například skupina RWE.

NET4GAS: Kdo provozuje páteřní síť našich plynovodů?

Přenosová soustava zemního plynu má jediného správce: NET4GAS, původně národní podnik Transgas.

Silová elektřina

Silová elektřina je vlastní odebraná elektřina, která byla dodána do vaší domácnosti. Častěji je tento Více »

Regulovaná cena elektřiny

Ačkoli za elektřinu platíme pouze jednu fakturu, skládá se cena elektřiny z více částí. Základní rozdělení Více »