Skupina RWE: Vysvlékli jsme obra do naha

Některé soukromé společnosti mají podobně veliký rozpočet jako český stát – například skupina RWE.


9. 7. 2014

Autor

RWE je zkratkou původního názvu Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, tedy Rýnsko-Vestfálská elektrárna. Akciová společnost RWE AG má ostatně nadále centrálu v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde byla roku 1898 založena. Patří mezi největší energetické koncerny v Evropě, její roční obrat přesahuje 1,3 biliónu Kč (státní rozpočet České republiky mívá roční příjem kolem 1,1 biliónu Kč).

V České republice skupina RWE pokrývá přibližně 41 % dodávek plynu a 5 % dodávek elektřiny.
„Zaměstnáváme asi 66 000 lidí, zásobujeme asi 16 milionů zákazníků elektřinou a přes 7 milionů zákazníků plynem,“ představuje se společnost RWE. Srovnejme udávaná čísla s tuzemskými reáliemi. Náš největší zaměstnavatel, Česká pošta nemá ani polovinu zaměstnanců. Udávaná čísla dále asi 3krát přesahují celkový počet všech odběrných míst elektřiny a asi 2krát přesahují počet odběrných míst zemního plynu v České republice. Tak obrovská organizace má pochopitelně řadu divizí a poddivizí.

RWE East pro východ

RWE EAST, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00, Praha 10 – Strašnice

RWE Česká republika a.s., Limuzská 12/3135, 100 98, Praha 10 – Strašnice

RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02, Brno

RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00, Praha 10 – Strašnice

RWE Zákaznické služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava

RWE Supply & Trading CZ, a.s., Limuzská 12/3135, 100 98, Praha 10 – Strašnice

RWE Supply & Trading GmbH, organizační složka Praha, Limuzská 3135/12, 108 00, Praha 10 – Strašnice

RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 109 00 Praha 9 – Prosek

RWE IT Czech s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02, Brno – Zábrdovice

V Praze sídlí RWE East, s.r.o. Jak už její anglický název napovídá, zastřešuje dceřiné společnosti na východ od domovského Německa: RWE Česká republika, RWE Slovensko, RWE Polska (Polsko), RWE Hungaria (Maďarsko), RWE Turkey (Turecko) a RWE Hrvatska (Chorvatsko).

RWE Česká republika

Ani RWE Česká republika a.s. není poslední úrovní organizační struktury. Zastřešuje přes 10 dalších společností, které sahají od podzemních zásobníků zemního plynu až po prodej energií domácnostem. Probereme nejdůležitější členy skupiny RWE v České republice.

RWE Gas Storage, s.r.o. je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu na tuzemském území, respektive pod ním.

Distribuci zemního plynu z páteřní přenosové sítě ke koncovým odběratelům má ve většině České republiky na starost RWE GasNet, s.r.o., jež spojila bývalé distribuční společnosti STP Net, SČP Net, ZČP Net, JMP Net, SMP Net a VČP Net. Pouze Praha a jižní Čechy nadále spadají pod jiné distributory.

Plynárenská zařízení v sesterských distribučních soustavách udržuje RWE Distribuční služby, s.r.o. Stejná společnost měří spotřebu a kvalitu plynu, připojuje a odpojuje zákazníky, provozuje dispečink a pohotovostní telefonickou linku 1239.

RWE Energie, s.r.o. prodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, tedy domácnostem a firmám. Postupně do sebe vtělila dřívější společnosti Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Severočeská plynárenská, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská.

Fakturace, vymáhání pohledávek, provoz zákaznických kanceláří, call-centrum a obecně zákaznické služby má na starosti RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Skupina RWE v České republice obchoduje s plynem také prostřednictvím RWE Supply & Trading CZ, a.s. Financuje nová výrobní a distribuční zařízení, vyrábí a rozvádí teplo anebo buduje síť čerpacích stanic CNG (stlačeného zemního plynu) skrze RWE Energo, s.r.o. Informační technologie jsou specializací RWE IT Czech s.r.o.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *