Distribuce elektřiny a plynu otáčí cenový poměr mezi oběma energiemi

Kde končí svobodná nabídka a poptávka? Distribuce elektřiny a plynu je regulovaná státem.


11. 5. 2015

Autor

Poslyšte zdánlivě primitivní hádanku. Máme 2 různé komodity.

  • Elektřinu dokážeme sami vyrábět spalováním uhlí a biomasy, štěpením atomu, přeměnou slunečního záření, vodního nebo větrného proudění. V tuzemsku pracují jaderné reaktory, solární panely atd.
  • Zemní plyn umíme leda nahrazovat. Vznikal přírodní přeměnou rostlinných a živočišných zbytků miliony let. Domácí ložiska jsou malá, drtivou většinu svojí spotřeby kupujeme ze zahraničí.

Hádanka zní: Energie ze kterého zdroje přijde českou nebo moravskou domácnost levněji, a proč?

Centrální zapínání levnějšího tarifu zvýhodňuje odběratele, kteří vytápějí proudem. Avšak distribuce elektřiny a nucená podpora ekologických zdrojů energie je natolik drahá, že cenově vyhrává plyn.

Následující srovnání ukazuje, že samotný elektrický proud může vycházet lépe, než samotný zemní plyn. Jenomže každá další složka vyúčtování způsobuje, že nakonec vyhrává neobnovitelná, transkontinentálním potrubím přiváděná komodita!

  1. Nerostné bohatství vytěžené z nitra zeměkoule může vycházet dráž, než elektrický proud vyrobený z vody, větru, slunce nebo biomasy (slámy, dřeva apod.).
  2. Ale distribuce plynu přes tisícikilometrové vzdálenosti je výrazně levnější, než distribuce elektřiny v rámci jednoho státu.
  3. Vítězství těžařů a cenovou prohru elektráren zpečeťuje povinná podpora udržitelných zdrojů energie, mezi které nepatří fosilní paliva.

Schválně porovnejme konkrétní ceny obou energií při vytápění průměrného bytu. V každé skupině poplatků zvýrazníme levnější alternativu zelenou barvou, dražší variantu zabarvíme červeně.

CENY VYTÁPĚNÍ elektřinou a zemním plynem v průměrném bytě
Elektřina Plyn
Samotná energie bez DPH 9 034 Kč 9 555
Distribuce elektřiny a plynu bez DPH 3 992 Kč 3 037 Kč
Další poplatky (OTEČEPSOZE) bez DPH 5 296 Kč 18 Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH 21 % 22 170 Kč 15 257 Kč

Pozn.: Počítáme s aktuálními cenami za roční spotřebu 8 333 kWh, vždycky na největším distribučním území (ČEZ Distribuce a RWE GasNet). V případě elektřiny předpokládáme sazbu D45d, poměr dražšího vysokého a levnějšího nízkého tarifu 1:20, hlavní jistič 3×25 A. Srovnáváme cenu částečně ekologické elektřiny (Home od Amper Market) a hlavní produkt dominantního dodavatele plynu (Standard od RWE Energie).

Kontakty na obchodní společnosti, které zajišťují distribuci

Elektřinu vede do našich domovů ČEZ Distribuce (ve většině ČR: zákaznická linka 840 840 840, poruchová linka 840 850 860, e-mail, web), PREdistribuce (v Praze: tel. 1236, e-mail, web), E.ON Distribuce (v jižních Čechách, na Vysočině kromě Havlíčkobrodska, v Jihomoravském a Zlínském kraji kromě Vsetínska, na Prostějovsku: zákaznická linka 800 77 33 22, poruchová linka 800 22 55 77, e-mail, web).

Zemní plyn vede do našich domovů RWE GasNet (ve většině ČR: tel. 532 227 111, e-mail, web), Pražská plynárenská Distribuce (v Praze: tel. 1239, e-mail, web), E.ON Distribuce (v jižních Čechách: zákaznická linka 800 77 33 22, poruchová linka 1239, e-mail, web).

Tyto společnosti bývají odpovědné například za plošné výpadky energie!

Distribuce elektřiny a distribuce plynu podléhá státní kontrole. Energetický regulační úřad hlídá provozní náklady a schvaluje, nebo rozporuje navržené poplatky pro koncové spotřebitele. Distributorovi platíme měsíční paušál, a také za každou odebranou kilowatthodinu (kWh) energie.

Distribuce elektřiny potřebuje různé sazby a „noční proud“

Technický pokrok uhání kupředu, takže současná omezení nemusejí dlouho platit. Ale tradiční přenosové a regionální soustavy, zkrátka distribuce elektřiny zatím neumí skladovat přebytky. Provozovatelům rozvodné sítě nezbývá, než sledovat spotřebu celé populace a pružnou regulací předcházet výkyvům, které by mohly zapříčinit zhroucení systému (blackout).

V České republice ročně spotřebujeme kolem 70 TWh elektřiny, kterou energetici zkoušejí skladovat přeměnou na vodík. Například skupina ČEZ přiznává, že takový proces zatím znamená ztrátu 70 % energie.

Distribuce elektřiny využívá takzvaných sazeb, které rozdělují odběrná místa podle náročnosti. Tepelná čerpadla, přímotopy, akumulační kamna nebo bojlery bývají hromadně blokované, když to situace vyžaduje. Majitelé podobných přístrojů nemohou centrální spínání a vypínání ovlivnit, musejí se podřídit. Za odměnu dostávají slevu prostřednictvím občasného nízkého tarifu, zatímco ostatním přísluší jenom dražší vysoký tarif.

DISTRIBUČNÍ POPLATKY za odebranou elektřinu (Kč/MWh)
Sazba ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce
vysoký tarif nízký tarif vysoký tarif nízký tarif vysoký tarif nízký tarif
D0d1 2 213,56  1 954,25  –  2 047,76  –
D02d 1 656,76 1 555,59  1 559,27  –
D25d 1 727,62 36,94  1 518,43  29,99  1 508,54  24,37
D26d 579,23 36,94  507,39 29,99  617,05  24,37
D27d 1 727,62 36,94  1 518,43  29,99  1 508,54  24,37
D35d 249,98 36,94  208,13 29,99  210,84  24,37
D45d 249,98 36,94  208,13  29,99  210,84  24,37
D55d 249,98 36,94 208,13  29,99  210,84  24,37
D56d 249,98 36,94  208,13  29,99  210,84  24,37
D61d 2 990,72 96,33  2 525,99 83,42  2 362,06 58,58

Distribuce elektřiny je financovaná 2 základními poplatky: za každou spotřebovanou jednotku energie (Kč/MWh nebo Kč/kWh) a podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem (Kč/měsíc). Odběrná místa s náročnějším spotřebičem dostávají určitou část dne slevu díky nízkému tarifu – více ZDE. Rozúčtování všech typů jističe najdete ZDE. Uvádíme distribuční poplatky bez DPH 21 %.

Distribuce plynu využívá přírodní a „umělé“ podzemní zásobníky

Hlavní tuzemské palivo vznikalo pod zemí, kde leží doslova odnepaměti. Distribuce plynu tím pádem nevyžaduje revoluční lidské inovace. Stačí přepravit plynnou směs dostatečně utěsněným potrubím, například z ruského Uralu do moravského úvalu nebo české kotliny. Pokud koncový spotřebitel nechce energii okamžitě, distributor komoditu dočasně uskladní v podzemním, uměle vytvořeném zásobníku.

Česko ročně spotřebujeme kolem 88 TWh zemního plynu. Podzemní zásobníky možná v budoucnosti udrží také elektrickou energii, ovšem přeměněnou na plyn metodou „power to gas“.

DISTRIBUČNÍ POPLATKY za plyn
Roční spotřeba RWE GasNet Pražská plynárenská E.ON Distribuce
Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc
do 1,89 MWh 410,61 65,05 351,28  57,84  487,99  65,04
do 7,56 MWh 232,58 93,09  196,16  82,27  325,66  90,60
do 15 MWh 209,69 107,51  189,60  86,41  287,56  114,61
do 25 MWh 191,59 130,14  184,88  92,30  269,44  137,26
do 45 MWh 165,58 184,33  151,56  161,73  251,32  175,01
do 63 MWh 135,22 298,16  146,77 179,69  216,77  304,56

Distribuce plynu do domácností a malých firem je financovaná 2 základními poplatky: za každou spotřebovanou jednotku energie (Kč/MWh nebo Kč/kWh) a paušálně za časovou periodu (Kč/měsíc). Uvádíme distribuční poplatky bez DPH 21 %.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *