Faktura za elektřinu: Jak se v ní neztratit?

Podivujete se pravidelně nad fakturou za elektřinu? Kde se vzala ta vysoká částka? Za co všechno vlastně elektrárenské společnosti platíme? Podívejte se na našeho průvodce a vyznejte se ve faktuře za elektřinu!


29. 9. 2010

Autor

Faktura může být jednoduchým dokladem stručně informujícím o výši částky, kterou je třeba zaplatit. V případě faktury za elektřinu se ale jedná o minimálně dvoustránkový dokument obsahující řadu různých údajů. Porozumět jim není jednoduché a jen málokdo se v množství poskytnutých informací dokáže bez problémů zorientovat. Jaké údaje se na faktuře za elektřinu objevují? Za co vlastně elektrárenským společnostem platíme?

Identifikační údaje dodavatele

Levá horní část faktury je podle zvyklostí vyhrazena pro identifikaci dodavatele. Kromě jména dodavatele, adresy jeho sídla, identifikačního čísla (IČ), daňového identifikačního čísla (DIČ) a údaje o zápisu v obchodním rejstříku zde bývá uvedeno i jeho bankovní spojení, případně i další informace.

Identifikační údaje odběratele

V pravé horní části faktury bývá uvedeno zákaznické číslo, pod nímž je klient v systému odběratele evidován, popř. číslo faktury. Dále zde je příjmení a jméno odběratele a adresa, na kterou jsou faktury zasílány. Součástí identifikace odběratele je obvykle i označení místa a čísla odběru (jeden odběratel může mít více odběrných míst). K jednoznačné identifikaci odběrného místa slouží 18místný číselný EIC kód.

Fakturační údaje

Pravá střední část faktury zpravidla obsahuje fakturační údaje: datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum její splatnosti a fakturační období, k němuž se faktura vztahuje. Dále je zde uveden variabilní symbol, který je důležitý pro identifikaci platby příjemcem a odpovídá většinou buď zákaznickému číslu, číslu odběru, nebo číslu faktury.

Ve fakturačních údajích obvykle následuje rekapitulace obsahující fakturovanou částku, odpočet zaplacených záloh a zůstatek zákaznického účtu – doplatek k úhradě nebo přeplatek. Přeplatek si můžete nechat vyplatit nebo použít k úhradě záloh v dalším roce. Nechybí ani informace o DPH.

Vyúčtování spotřeby elektřiny

Nejkomplikovanější částí faktury je podrobné vyúčtování spotřeby elektřiny obsahující rozpis fakturované částky po cenových složkách. V rámci jedné faktury mohou být uvedena samostatná vyúčtování i pro několik dílčích období. Typicky k tomu dochází při změně sazeb nebo produktů během fakturačního období.

Úvodní část rozpisu pro každé období obsahuje informaci o sjednaném produktu a sazbě. Dále je uvedeno číslo elektroměru, jeho stav na začátku a na konci období a vypočtená spotřeba elektřiny. V případě dvoutarifových produktů jsou tyto údaje uváděny samostatně pro každý z tarifů (VT = vysoký tarif s vyšší cenou elektřiny, NT = nízký tarif s nízkou cenou elektřiny).

Ve vyúčtování každého období je uveden rozpis:

  • regulované cenové složky obsahující platby za distribuční a systémové služby, příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a poplatek za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou (konkrétní částky najdete v naší kalkulačce),
  • neregulované cenové složky obsahující platby za odebranou silovou elektřinu a samostatně účtovanou spotřební daň z elektřiny.

Ve vyúčtování lze nalézt dvě fixní platby, jejichž výše nezávisí na množství odebrané elektřiny. První z nich je stálý měsíční plat za příkon daný proudovou hodnotou hlavního jističe. Ten platíte svému distributorovi, kterého nemůžete změnit (jde o poplatek v rámci regulované části ceny).

TIP: Spočtěte si, kolik platíte za elektřinu
Kolik platíte za elektřinu? Můžete změnou dodavatele elektřiny ušetřit? Spočtěte si vše na naší jednoduché kalkulačce!

Druhým je stálý měsíční poplatek, který je součástí neregulované cenové složky. Jeho výše i název se u jednotlivých dodavatelů liší (např. poplatek za odběrné místo, stálý měsíční plat, pevná cena za měsíc). Jde o stejný typ platby jako měsíční paušál u telefonních operátorů. Výše všech zbylých plateb uvedených ve vyúčtování v rámci regulované i neregulované cenové složky se odvíjí od množství odebrané silové elektřiny (počtu odebraných kWh).

V závěru části faktury věnované vyúčtování spotřeby elektřiny je proveden souhrn dílčích vyúčtování za jednotlivá období s vyčíslením celkových spotřeb a účtovaných částek za celé fakturační období. Tento souhrn je převzat do rekapitulace uváděné ve fakturačních údajích.

Předpis záloh na další období

Důležitou součástí smluvního vztahu mezi vámi a dodavatelem elektřiny jsou zálohové platby na další rok. Během 12 měsíčních záloh byste teoreticky měli zaplatit svou celoroční spotřebu. Výši záloh na nadcházející období vám navrhne dodavatel už ve faktuře za předchozí období. Nejde o definitivní rozhodnutí, o výši záloh můžete smlouvat a navrhnout odlišnou částku.

Kontaktní údaje

Většina dodavatelů na konci faktury uvádí své kontaktní údaje – zejména adresy a provozní doby zákaznických center, telefonní čísla zákaznických linek, korespondenční a e-mailové adresy pro vyřizování požadavků klientů atd. K faktuře může být připojena i poštovní poukázka, která slouží k zaplacení nedoplatků.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *