Faktura za elektřinu krok za krokem

Blíží se konec zimy a s ním také vyúčtování za to, kolik jsme v mrazivých a zamračených dnech protopili a prosvítili. Víte, za co ve fakturách platíte? Co která položka znamená? Podívejte se na našeho grafického průvodce fakturou za elektřinu!


25. 2. 2011

Autor

Každý rok je to stejné. Otevřete schránku, ze které na vás vypadne obálka s logem vašeho dodavatele – a je to jasné. Už je tu zase vyúčtování za to, kolik jste v minulém roce spotřebovali elektřiny. Jenže jak se v tom minimálně dvoustránkovém dokumentu vyznat? Z jakých údajů se skládá konečná suma, která vám říká, jestli máte dodavateli něco doplácet, nebo zda máte naopak přeplatek? Víte, že se dá na některých položkách i ušetřit? Přinášíme vám přehledného průvodce fakturou za elektřinu krok za krokem!

Faktura za elektřinu má obvykle 2–3 strany.

Za vzor našemu průvodci posloužila faktura za elektřinu od společnosti ČEZ pro domácnost, která využívá nejběžnější sazbu elektřiny D02d v produktové řadě D Standard COMFORT.

1. strana faktury: Celkový přehled


1. Identifikační údaje dodavatele

 • Obsahují jméno vašeho dodavatele, adresu jeho sídla, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ).
 • Většinou zde bývá uvedeno i bankovní spojení dodavatele, případně i další informace (například kontaktní údaje jako telefon na zákaznickou linku či webové stránky).

2. Identifikační údaje odběratele

 • Vaše jméno a adresa, na kterou vám faktury chodí.

3. Základní a fakturační údaje

 • Zde najdete vaše zákaznické číslo, které slouží k vaší identifikaci při komunikaci s dodavatelem, a variabilní symbol, pod kterým provádíte platby záloh (odpovídá většinou buď zákaznickému číslu, číslu odběru, nebo číslu faktury).
 • Fakturační údaje obsahují datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum její splatnosti a fakturační období, k němuž se faktura vztahuje.
 • Dále zde může být uvedeno například označení místa a čísla odběru (neboť jeden odběratel může mít více odběrných míst). K jednoznačné identifikaci odběrného místa slouží 18místný číselný EIC/EAN kód.

4. Stručná rekapitulace k finančnímu vyrovnání

 • Rekapitulace obsahuje celkovou částku za spotřebu elektřiny a služeb v daném období, souhrn zaplacených záloh (i s rozpisem DPH) a vypočítaný rozdíl mezi nimi – ten se projeví buď ve formě doplatku k úhradě nebo přeplatku. Přeplatek si můžete nechat vyplatit nebo použít k úhradě záloh v dalším roce.
 • V případě doplatku bývá k faktuře připojena i poštovní poukázka s částkou k úhradě.

2. strana faktury: Vyúčtování spotřeby elektřiny

5. Informace o vašem produktu a sazbě elektřiny

 • Při případné změně sazeb nebo produktů elektřiny během fakturačního období tu najdete samostatná vyúčtování.

6. Údaje o vašem elektroměru

 • Zde je uvedeno číslo elektroměru, jeho stav na začátku a na konci období a vypočtená spotřeba elektřiny.
 • V případě dvoutarifových produktů jsou tyto údaje uváděny samostatně pro každý z tarifů (VT = vysoký tarif s vyšší cenou elektřiny, NT = nízký tarif s nízkou cenou elektřiny).

7. Regulované platby za dopravu elektřiny

V této složce ceny platíte za přivedení elektřiny prostřednictvím „drátů“ až do vaší zásuvky. Dopravu (čili distribuci) zajišťuje vždy společnost (distributor), které patří elektrické vedení ve vašem regionu. Distributoři (ČEZ, E.ON a PRE) jsou určeni státem, proto i ceny související s distribucí elektřiny stanovuje stát, konkrétně Energetický regulační úřad (ERÚ).

Mezi regulované platby patří:

 • cena za distribuci elektřiny – je navázána na spotřebu elektřiny ve vysokém tarifu (VT) v megawatthodinách (MWh), máte-li dvoutarifový produkt elektřiny, pak je zde rozpočtena i spotřeba elektřiny v nízkém tarifu (NT) v MWh
 • stálý měsíční plat za příkon (poplatek za jistič) – tato položka je dána hodnotou hlavního jističe před elektroměrem u vás doma
 • cena za systémové služby (Kč/MWh) – poplatky za činnost společnosti ČEPS, která ze zákona provozuje přenosovou elektroenergetickou soustavu
 • cena (Kč/MWh) na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE)
 • poplatek (Kč/MWh) za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (OTE) – OTE například zúčtovává odchylky mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny na trhu s elektřinou
TIP: Jak se dá ušetřit za distribuci elektřiny?

Distributora si vybrat nemůžete, nicméně i náklady za distribuci elektřiny lze do jisté míry snížit! Poraďte se se svým dodavatelem, zda si můžete nechat nainstalovat menší jistič. Počítejte však s tím, že za výměnu jističe zaplatíte několik stokorun a musí ji provést odborník.

8. Neregulované platby za silovou elektřinu

Silová elektřina je tím, čím pak ve vaší domácnosti svítíte, napájíte ledničku, pračku či televizi, nebo s ní také topíte. Ceny za silovou elektřinu si jednotliví dodavatelé stanovují sami. Výši této položky tedy můžete výběrem vhodného dodavatele ovlivnit i vy!

Mezi neregulované platby patří:

 • cena za dodávku elektřiny (platba za silovou elektřinu) – je navázána na spotřebu elektřiny ve vysokém tarifu (VT) v MWh, máte-li dvoutarifový produkt elektřiny, pak je zde rozpočtena i spotřeba elektřiny v nízkém tarifu (NT) v MWh
 • pevná cena za měsíc – paušál, který si stanovuje dodavatel elektřiny (jeho výše i název se u jednotlivých dodavatelů liší – například poplatek za odběrné místo, stálý měsíční plat, pevná cena za měsíc atd.)
 • dále se zde účtuje daň z elektřiny (Kč/MWh) – nástroj, který má postupně znevýhodnit elektřinu z fosilních paliv; například elektřina z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena

Pozn.: Modře podtržené jsou platby, na něž nemá vaše roční spotřeba elektřiny vliv, neboť jsou pevně stanoveny na každý měsíc – poplatek za jistič, které platíte státu, a paušál, který platíte dodavateli elektřiny.

TIP: Kolik můžete ušetřit za elektřinu?

Kolik u kterého dodavatele zaplatíte za elektřinu? Spočtěte si vše na naší jednoduché kalkulačce a zjistěte, kolik můžete ušetřit!

9. Závěrečná část vyúčtování spotřeby elektřiny

 • Souhrn dílčích vyúčtování za jednotlivá období s vyčíslením celkových spotřeb a účtovaných částek za celé fakturační období.
 • Souhrnné vyúčtování je stejně jako předchozí vyúčtování rozděleno po obdobích, kdy se mění cena (od 1. ledna, respektive při změně sazby či produktu).

3. strana faktury: Rozpis záloh na další období

10. Předpis záloh na další období

 • Dodavatel vám na základě vaší aktuální roční spotřeby elektřiny navrhne výši záloh na další rok – toto rozhodnutí není definitivní, můžete zažádat o odlišnou částku záloh.

11. Detailní informace k platbám záloh

 • Obsahují bankovní spojení a variabilní symbol pro platby záloh, případně i kontaktní údaje (adresy a provozní doby zákaznických center, telefonní čísla zákaznických linek, korespondenční a e-mailové adresy).
Štítky: , ,

Komentáře

One thought on “Faktura za elektřinu krok za krokem

 1. Karel napsal:

  Zajímalo by mě spíše to, proč se ve vyúčtování, neboli faktuře uvádí spotřeba v MWh, když všechny elektroměry udávají spotřebu v kWh. I ceny ostatních služeb jsou za MWh. Který chytrák tohle vymyslel? Má snad nějaká domácnost spotřebu např. za měsíc 1 MWh? Je to asi tak, jako kdyby se místo 1000,-Kč používalo 1 kKč a ceny by byly uváděné ve zlomcích kKč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *