Faktura za plyn: Jak se v ní vyznat?

Podivujete se pravidelně nad fakturou za plyn? Kde se vzala ta vysoká částka? Za co všechno vlastně plynárenské společnosti platíme? Podívejte se na našeho průvodce a vyznejte se ve faktuře za plyn!


15. 9. 2010

Autor

Faktura za plyn bývá minimálně dvoustránkovým dokumentem, který obsahuje řadu různých údajů. Zorientovat se v nich není jednoduché. Co lze z faktury zjistit a čemu věnovat pozornost? Za co plynárenské společnosti platíme?

Identifikační údaje dodavatele

Firma, adresa a další údaje identifikující dodavatele. Po přihlášení odběru nebo změně dodavatele se vyplatí zkontrolovat, zda nastavení způsobu úhrady plateb a bankovního spojení odpovídá údajům na faktuře. 

Identifikační údaje odběratele

Z pohledu dodavatele je pro identifikaci odběratele důležité zákaznické číslo a číslo odběrného místa (jeden odběratel může mít více odběrných míst). Tyto údaje vyžadují například operátoři zákaznických linek při řešení požadavků odběratelů. Při změně dodavatele slouží pro jednoznačnou identifikaci odběrného místa 18 místný číselný EIC kód.

Fakturační údaje

Fakturační údaje obsahují mj. rekapitulaci fakturovaných částek, odpočet zaplacených záloh a zůstatek zákaznického účtu. Pro řádné uhrazení faktury je kromě dodržení data splatnosti potřeba věnovat zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu. Bez uvedení správného variabilního symbolu by platba nebyla příjemcem správně identifikována a zaúčtována. Poctivě platící odběratel se tak může stát neplatičem!

Kolik m3 je MWh?
Plynoměr měří spotřebu plynu v objemových jednotkách (m3), ale vyúčtování jeho dodávek od 1. dubna roku 2001 probíhá v energetických jednotkách (kWh, resp. MWh). Důvodem je zejména větší objektivita vyúčtování (záleží totiž i na atmosférickém tlaku a teplotě). Pro základní orientaci lze uvažovat s hrubým přepočtem 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Vyúčtování spotřeby plynu

Podrobné vyúčtování spotřeby plynu vychází ze struktury ceny za jeho dodávky. Obsahuje rozpis fakturované částky do dílčích fakturačních období (zejména při změně cen během fakturačního období) a jednotlivých cenových složek.

Ve vyúčtování každého období je uveden předpis plateb, které jsou regulovány cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu:

  • distribuce – stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč/měsíc (nezávisí na množství odebraného plynu) a pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh,
  • služby operátora trhu (OTE) v Kč/MWh,

a předpis neregulovaných plateb za obchodní a ostatní služby, jejichž struktura a výše je dána obchodní strategií každého dodavatele plynu, zpravidla:

  • komoditní cena odebraného zemního plynu v Kč/MWh,
  • stálý měsíční plat v Kč/měsíc (nezávisí na množství odebraného plynu).

Daň z plynu domácnosti neplatí

Součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby je od 1. ledna 2008 rovněž daň ze zemního plynu. Pro odběratele z kategorie domácností jsou dodávky zemního plynu od daně osvobozeny a ve faktuře jsou proto uváděny nulové částky.

V závěru části faktury věnované vyúčtování spotřeby plynu je proveden souhrn dílčích vyúčtování za jednotlivá období s vyčíslením celkových spotřeb a účtovaných částek za celé fakturační období a přehled předepsaných a uhrazených záloh. Tento souhrn je převzat do rekapitulace uváděné ve fakturačních údajích.

Dvě faktury, nebo jen jedna?
V případě, že máte sjednánu samostatnou smlouvu o dodávkách s dodavatelem plynu a samostatné smlouvy o připojení a o distribuci s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy, obdržíte dvě samostatné faktury.

Předpis záloh na další období

Důležitou součástí faktury je předpis záloh na další období (může být zaslán i samostatně). Výše záloh vychází z částky fakturované odběrateli při předchozím vyúčtování se zohledněním cenových změn. Odběratel se může na změně výše a frekvence placení záloh s dodavatelem v určitém rozmezí domluvit.

Tip: Naplaťte na zálohách za plyn víc, než musíte. Přečtěte si, jak změnit zálohu za plyn!

Většina dodavatelů na konci faktury uvádí své kontaktní údaje – zejména adresy a provozní doby zákaznických center, telefonní čísla zákaznických linek, korespondenční a e-mailové adresy pro vyřizování požadavků klientů atd. K faktuře může být připojena i poštovní poukázka, která je používána zejména pro předpis úhrady nedoplatků.

Uplatnění reklamací a řešení nejasností týkajících se fakturace, vyúčtování spotřeby plynu a předpisu záloh na další období je nejlepší neodkládat a kontaktovat svého dodavatele plynu hned po zjištění problému. Před zavoláním na zákaznickou linku si připravte své zákaznické číslo, popř. číslo odběrného místa a předmětnou fakturu.

Štítky: , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *