Odhlášení a přihlášení odběru elektřiny není složité

Stěhujete se? Potřebujete se odhlásit, resp. přihlásit k odběru elektřiny v novém bydlišti? Jak na to, aby vše proběhlo bez problémů? Podívejte se na našeho průvodce přestěhováním odběru elektřiny.


22. 9. 2010

Autor

Jedno lidové rčení říká, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Pro odhlášení odběru elektřiny a jeho přihlášení na nové adrese to ale neplatí. Nevyskytnou-li se žádné komplikace, stačí vyplnit pár formulářů, vše správně načasovat, poskytnout potřebnou součinnost dodavateli elektřiny v původním i novém bydlišti a veškeré změny proběhnou hladce bez přerušení dodávek.

Přihlášení k odběru elektřiny může trvat i několik týdnů.

Prvním a pro včasné vyřešení všech potenciálních obtíží nejdůležitějším krokem, by měla být důkladná obhlídka situace v místě, kam se hodláte přestěhovat. Zajímat byste se měli jak o dokumenty, tak o fyzický stav odběrného místa. Tento krok mohou vynechat jenom dobrodruzi a lidé milující překvapení všeho druhu. Například poškozený nebo delší dobu odpojený elektroměr jim totiž může přinést řadu romantických večerů při svíčkách.

Bude-li odběrné místo převáděno z jednoho zákazníka na druhého, měl by se nový odběratel seznámit s tím, u jakého distributora a dodavatele elektřiny a za jakých podmínek má stávající odběratel odběr sjednán. Zjistit to lze nejlépe z poslední faktury za elektřinu a pochopitelně ze smlouvy. Odběr z kategorie domácností bude s největší pravděpodobností provozován na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Alternativou ovšem mohou být samostatné smlouvy uzavřené zvlášť s dodavatelem elektřiny (smlouva o dodávce elektřiny) a s provozovatelem distribuční soustavy (smlouva o připojení a smlouva o distribuci). Je-li tomu tak, převod odběru bude třeba provést nejen u dodavatele elektřiny, ale i u jejího distributora.

Změny sazeb a tarifů

Uzavírání nové smlouvy je období vhodné k optimalizaci a zhodnocení správné sazby i tarifu. Ani jedno by nemělo být problém. Neřešitelnou komplikací by nemusela být ani uzavřená smlouva s fixací cen na dobu určitou. Konkurenční boj o klienty mezi dodavateli elektřiny totiž povzbudil jejich vstřícnost při vyřizování požadavků odběratelů. Změnu hodnoty hlavního jističe lze provést, umožní-li to technické podmínky v odběrném místě.

Hledáte nejlepšího dodavatele elektřiny? Využijte náš jednoduchý kalkulátor, který vám během několika vteřin seřadí alternativy!

Méně vstřícný postoj stávajícího dodavatele elektřiny k řešení jakýchkoliv nestandardních požadavků lze ovšem očekávat, pokud se nový odběratel rozhodne v rámci převodu odběru odejít ke konkurenci. V tomto případě záleží na smluvních podmínkách a dohodě stávajícího zákazníka se stávajícím dodavatelem elektřiny, jak rychle a za jakých podmínek bude jejich smluvní vztah v souvislosti se změnou odběratele ukončen.

Ukončení odběru elektřiny

V případě nejběžnější a zároveň nejjednodušší varianty převodu odběru elektřiny – změně odběratele v již připojeném odběrném místě beze změny dodavatele elektřiny a technických parametrů odběru – obvykle stačí, když stávající a nový odběratel vyplní a podepíší jednu společnou žádost o převod odběru elektřiny. Novému odběrateli pak poslouží jako jeden z podkladů pro uzavření nové smlouvy.

Nový odběratel by si měl zkontrolovat, zda žádost o převod odběru elektřiny podepsala oprávněná osoba a že údaje na formuláři odpovídají údajům na faktuře za elektřinu. Shánět původního odběratele například kvůli tomu, že formulář omylem podepsal druhý z manželů, je zbytečnou komplikací. Důležitým údajem na žádosti o převodu elektřiny je pochopitelně aktuální stav elektroměru.

Pokud se nový majitel rozhodne uzavřít novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, popř. smlouvu o dodávce elektřiny s jiným dodavatelem, bude nejlepší, když si ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, resp. smlouvy o dodávce elektřiny, vyřídí sám. Přitom by se ale s novým dodavatelem měl domluvit alespoň na datu, k němuž bude ukončení smlouvy požadováno.

Nebude-li stávající odběratel ochoten poskytnout potřebnou součinnost, nebo pokud např. zemře či ztratí právo užívat nemovitost s daným odběrným místem a nebude známo místo jeho pobytu, může odběr elektřiny ukončit majitel nemovitosti, popř. jím zmocněná osoba. Předložit bude muset listiny dokládající vlastnické právo k nemovitosti a důvod ukončení odběru (např. úmrtní list stávajícího odběratele, své čestné prohlášení atd.).

Ukončovací faktura

Součástí změny odběratele je vystavení ukončovací faktury stávajícímu odběrateli. Stav elektroměru k datu změny odběratele se uvádí v příslušném formuláři žádosti o změnu odběratele. Je-li stav elektroměru odsouhlasen podpisem stávajícího i nového odběratele, kontrolní odečet elektroměru provozovatelem distribuční soustavy k datu změny odběratele nemusí být proveden, v ostatních případech však ano.

Případné nedoplatky z konečného vypořádání smlouvy nemohou být důvodem pro odmítnutí zajistit dodávku elektřiny novému odběrateli, nemá-li s neuhrazenými závazky původního odběratele nový odběratel nic společného.

Přihlášení odběru elektřiny

Přihlášení k odběru elektřiny v souvislosti se změnou odběratele v již připojeném odběrném místě, při němž nedojde ke změně dodavatele elektřiny, ani změně charakteru a technických parametrů odběru, není nijak komplikované. Ukončení smlouvy stávajícího odběratele a uzavření smlouvy s novým odběratelem je příslušným dodavatelem elektřiny na základě předložených dokladů vyřizováno souběžně bez přerušení dodávky elektřiny.

Převod lze vyřídit osobně v zákaznickém centru dodavatele elektřiny, korespondenčně nebo u některých dodavatelů dokonce i elektronicky. Na vyřízení žádosti je vždy třeba počítat minimálně se čtrnáctidenní lhůtou. Po provedení převodu stávající odběratel obdrží poštou na adresu uvedenou v žádosti konečnou fakturu a nový odběratel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Pokud by nový odběratel chtěl uzavřít samostatnou smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem elektřiny a samostatné smlouvy o připojení a o distribuci elektřiny, musel by se nejprve obrátit na příslušného provozovatele distribuční soustavy a ukončení smlouvy stávajícím odběratelem a uzavření nových smluv časově zkoordinovat. Tento postup je však dosti neobvyklý a odběrateli z kategorie domácností žádné zvláštní výhody nepřináší.

Když nastanou komplikace

Konkrétní postup a podmínky připojení odběrného místa k elektrizační soustavě upravuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb.
Složitější může být situace, když původní odběratel neposkytne potřebnou součinnost (typicky například v případě nemovitostí získaných vydražením v rámci exekučního řízení). V těchto případech často bývá odběr elektřiny odpojen a jeho opětovné připojení může být komplikované, zvláště uplyne-li od ukončení odběru elektřiny více než rok anebo je-li elektroinstalace připojená na distribuční soustavu ve špatném technickém stavu.

Provozovatel distribuční soustavy je povinen rezervovat příkon pro existující odběrné místo po dobu 12 měsíců ode dne zániku smlouvy o distribuci elektřiny. Po uplynutí této lhůty je žádost o opětovné připojení odběrného místa vyřizována, jako by se jednalo o nové připojení včetně požadavku na splnění všech stanovených podmínek (mj. předložení revizní zprávy a úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu).

Štítky: , ,

Komentáře

23 thoughts on “Odhlášení a přihlášení odběru elektřiny není složité

 1. kubicek napsal:

  Dobry den, chtěl bych se zeptat nastehoval jsem se do noveho bytu a chci novou elektrinu co mam pro to udelat

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Kubíčku, pokud chcete vybudovat nebo rekonstruovat novou elektroinstalaci, potřebujete profesionální řemeslnickou firmu. Je-li elektroinstalace hotová a chybí přípojka do distribuční sítě, obraťte se na svého regionálního distributora (na většině území ČEZ Distribuce, tel.: 840 840 840; na jihu republiky E.ON Distribuce, tel.: 840 111 333; v Praze PREdistribuce, tel.: 840 550 055). Pokud jsou v bytě technicky a administrativně zabezpečeny dodávky elektřiny, tzn. proud normálně využíváte, nového dodavatele nebo levnější tarif elektřiny si vyberte skrze nezávislý internetový kalkulátor zde: http://www.cenyenergie.cz/elektrina/kalkulacka/

 2. Julie napsal:

  Dobrý den,
  chci optat,co mám udělat- koupila jsem byt a na bytě je 2 roky odpojena elektřina.Děkuji za informaci.

 3. Alena napsal:

  Dobrý den před 3roky mi byla vydražena nemovitost,až do loňského dubna jsem doplácela zálohy já.V dubnu 2014 jsem řádně ukončila smlouvu se společností, která dodává energii.Ale již v říjnu jsem byla kontaktována, abych doplatila zálohy nebo mi bude odpojen elektoměr.Ujistila jsemzaměstnance dané společnosti,že mám ukončenou smlouvu a do cizího objektu nemohu vniknout.Pro jistotu jsem ještě na společnost napsala reklamaci – neozvali se.Znovu nyní v květnu 2015 se stejnou záležitostí.Opravdu již nevím co mám dělat.Nový majitel nejenže neumí vyplnit novou žádost,ale nejspíš záměrně toto nečiní.Jak se účinně bránit?

  • Petr Woff napsal:

   Pošlete mi, prosím, jméno zodpovědného dodavatele energie a nějaké svoje identifikační údaje (nejlépe svoje občanské jméno a adresu problematického odběrného místa) na e-mailovou adresu redakce@cenyenergie.cz

 4. Petra napsal:

  Dobrý den nedávno nám zemřel otec dům byl nějakou dobu prázdný. Potřebujeme odhlásit odběr na mrtvého a přihlásit na manžela. Nechceme ale stejného dodavatele chceme mít možnost volby. Prozatím nám všichni tvrdili že můžeme pouze přehlásit jméno odběratele u stejného dodavatele. Máte s tím někdo zkušenost? Děkuju

  • Petr Woff napsal:

   Petro, od kterého dodavatele chcete odejít? Například Bohemia Energy entity pro případ úmrtí uvádí ukončení smlouvy jako alternativu a chce:
   – písemnou žádost o ukončení smlouvy z důvodu úmrtí,
   – číslo zákaznického účtu nebo číslo smlouvy,
   – úmrtní list.

 5. Petra napsal:

  Přesně je to Bohemia…

 6. Petra napsal:

  Děkuju moc

 7. Jarmila napsal:

  Dobrý den. Před lety mi a dalším mým sourozencům zemřela maminka. Zůstala nám společná rodinná nemovitost, ve které nikdo trvale nebydlí. Já bydlím v zahraničí a už 3 roky posílám na konto bratrovi peníze „odhadem“ za elektriku. Při dědictví vztahy se protrhaly, tají mi reálný podíl platby. Jak se mužů dostat k pravdě? Dekuji, srdečně zdraví Jarmila.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Jarmilo, pokud chcete znát výslednou cenu za elektřinu, vyžádejte si od bratra fakturu. Ani zde, s naší kalkulačkou Vám přesné číslo neřeknu, když neznám region, sazbu, velikost jističe, jméno dodavatele, data ohraničující fakturační období a přesnou spotřebu. To všechno bývá v konečné faktuře. Jen orientačně mohu říci, že vloni i letos průměrná cena elektřiny v ČR klesala.

 8. tereza napsal:

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,co vše potřebuji k odhlášení elektriky při stěhování.. Myslím třeba nájemní smlouvu a tak…. Děkuju za odpověď…Tereza

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, pokud chcete spolu s bytem opustit také dosavadního dodavatele elektřiny, musíte respektovat znění smlouvy, protože energetický zákon Vám nedává automatické právo na odstoupení. Ideální je standardní výpovědní lhůta 1 nebo 3 měsíce, ale komplikace mohou nastat v případě, že jste podepsala nějaký „fixovaný“ tarif na delší dobu určitou, která ještě neskončila. Máte pravdu, že některým přívětivějším dodavatelům stačí kopie výpovědi nájemní smlouvy, případně úředně potvrzený výpis z katastru nemovitostí při prodeji nemovitosti apod. Podrobnosti k odstoupení od smlouvy zde: http://www.cenyenergie.cz/stahnete-si-vzorovy-formular-pro-vypoved-nebo-odstoupeni-od-smlouvy/ Pokud chcete úplně „zrušit“ elektřinu, tedy aby v daném místě napříště již vůbec nebyla odebírána, upřesněte lokalitu (stačí okres), abychom mohli najít příslušný formulář tamního distributora – provozovatele elektrického vedení (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce nebo PREdistribuce).

 9. ....... napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat : chcem koupit družstevní byt v kterém je stará elektroinstalace a ještě je odpojena od hodin. Jak máme postupovat, abychom dopředu ( před koupí) věděli zda se elektroinstalace bude muset předělat v celém bytě a zda nebude nějaký problém se znovuzapojením? Děkuji Bára

 10. Zdeněk Cingr napsal:

  dobrý den chtěl jsem se optat mam pronajatý rd od listopadu, bývala majitelka nezaplatila zálohy tak před týdnem odpojili proud,ještě před přepisem na mne při volání na zákaznickou linku bylo sděleno že to půjde v centru čezu v plzni protože objekt spadá tam, tak jsem paní poslal na novou adresu smlouvu o ukončení a převodu když jsem s vyplnenou smlouvou a ověřenou plnou moci došel na čez tak mi paní na přepážce řekla že proud nezapojí a ani nepřepíši dokud paní nezaplatí dluh, dá se nějak bránit?

 11. eduard napsal:

  dobry den chcel bi som poradit kupil som dom v usteckom kraji a v dome sa nebyvalo 10 rokov a ten dom potrebuje upravy chem sa spitat ci bi mi napojily dodavku elektriny na docasny cas pokym bi som si urobil nove kablovanie a ine upravy dakujem vam vopred

 12. tomáš napsal:

  Dobrý den, od 1.7 se zdržují na jiné adrese.přestěhoval jsem se elektřinu jsem měl od eonu. Jelikoz se na miste nezdrzuji a potrebuji elektrinu přestat odebírat a s majitelkou baráku se neda domluvit abychom to mohly ukončit a ja odstoupil od smlouvy a přerušil dodávku energie, nevim si rady….. Je nejaka cesta jak me nejak pomoct? Přece nebudu nadale platit elektřinu někomu kdyz se na místě nezdrzuji. Dekuji za odpověď . Email t.klusek@seznam.cz

 13. Marcela napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 1.9. 2016 jsem novým nájemníkem bytu. Energie v tomto bytě byly elektrika u centropolu a plyn u rwe, předchozí nájemníci si energie neohlásili, ale já si je šla hned přepsat k čezu, tam mi řekli, že v pořádku, že to s těmi společnostmi ukončí a vyřídí. Chtěla bych se zeptat, jestli s tím předchozí nájemníci nemohou mít nějaké problémy, popřípadě platit nějaké pokuty? Předem děkuji za odpověď. E-mail: MarcelaEgrtova@seznam.cz

 14. Novák Bruno napsal:

  Dobrý den moje maminka bydlela sama v bytě RPG 26.10.2016 zemřela jak je to s její smlouvou na odběr elektřiny je u Centropolu.

 15. Ivanka napsal:

  Dobry den,přestěhovala jsem se do jineho bytu.Chtěla by ukončit odběr plynu a elektřiny.Chěla by to udělat pisemně,poradite mi jak na to?Děkuji za radu

 16. Jarek napsal:

  Tento článek již bohužel není pravdivý. Od podzimu 2016, kdy skupina ČEZ měnila systém jim to nechodí, přepis trvá až čtyři měsíce, neuznávají elektronický podpis, ztrácení dokumenty a špatně komunikují. Vždycky jsem je chválil, ale nyní nemohu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *