On-line zákaznické systémy u dodavatelů: Jak fungují?

U některých dodavatelů máte možnost vyřídit si řadu požadavků sami prostřednictvím on-line zákaznického systému. Co všechno tímto způsobem vyřídíte? Jak on-line systém funguje? Platí se za jeho používání nějaké poplatky? Zeptali jsme se dodavatelů!


22. 9. 2011

Autor

Díky on-line zákaznickému systému si můžete zcela sami vyřídit řadu záležitostí spojených s dodávkou elektřiny či plynu. Nemusíte nikam volat ani chodit, pouze se z počítače připojíte přes internet na webové stránky dodavatele.

Přes on-line systém si sami vyřídíte řadu požadavků.

Tuto službu v současné době poskytuje například Europe Easy Energy (3E), Bicorn, ČEZ, E.ON, Pražská plynárenská, PRE, RWE či United Energy Trading. Zeptali jsme se jich, jak vše funguje.

Zákaznický portál Pražské plynárenské

U Pražské plynárenské je Zákaznický portál samostatnou aplikací, která je zákazníkům přístupná přímo z webových stránek dodavatele, a to přes odkaz vpravo nahoře. Zde se mohou zaregistrovat a začít systém bezplatně využívat pro řešení některých požadavků.

Zákazník získá informace o svém zákaznickém účtu, odečtech, může v jeho rámci provádět evidenční změny, využívat elektronické formuláře či pokládat dotazy. Dále si může sjednat například termín návštěvy obchodní kanceláře, kontaktovat obchodního zástupce, popřípadě získat navazující důležité odkazy,“ říká Miroslav Vránek z Pražské plynárenské.

United Energy Trading: Zákaznický portál

Přístup na Zákaznický portál na webu United Energy Trading je také zdarma. Ovládání celého systému je intuitivní, přičemž je k dispozici nápověda. „Zákazníci zde naleznou informace o své spotřebě, předepsané zálohy a vyúčtování v elektronické podobě. Dále mají možnost zadat samoodečet a požádat o mimořádné vyúčtování,“ vysvětluje Ladislav Sladký z United Energy Trading. Dodává, že během několika měsíců pak bude spuštěna nová, vylepšená verze Zákaznického portálu, která bude obsahovat více funkcí než ta současná.

ČEZ: Virtuální obchodní kancelář

Zákazníci společnosti ČEZ mají prostřednictvím internetových stránek dodavatele zdarma k dispozici Virtuální obchodní kancelář (VOK). Získají zde informace o svých odběrných místech, přehled o fakturách za elektřinu i za plyn, mohou on-line provádět změny ve smlouvě (například změnu výše záloh, změnu způsobu placení, změnu bankovního spojení, změnu kontaktní adresy či změnu a doplnění kontaktních údajů). Prostřednictvím VOK je také možné nahlásit samoodečet.

Služba VOK je dále rozvíjena a rozšiřována o další možnosti. „Na začátku letošního roku například přibyla možnost obsluhovat svá odběrná místa i na plynu, který od loňského roku zákazníkům dodáváme,“ prozradila Eva Nováková ze společnosti ČEZ.

INFO: Jak získáte přístup do on-line systému?
  • Pražská plynárenská: Zákazník se musí zaregistrovat a získat heslo pro přístup. Uvedené lze provést prostřednictvím stránek www.ppas.cz.
  • United Energy Trading: Zákazníci dostávají přístup na Zákaznický portál (http://webview.ue.cz/) při podpisu smlouvy.
  • ČEZ: Přístup do Virtuální obchodní kanceláře (VOK) se zákazníkům standardně nabízí při uzavírání nové smlouvy. Zákazníci si však mohou o přístup také kdykoli požádat na www.cez.cz/VOK nebo na kterémkoli kontaktním místě. Registraci do VOK pak provádí sami zákazníci, kdy si zvolí své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
  • E.ON: Zákazník si o přístup musí zažádat. Stačí vyplnit on-line formulář Registrace nových uživatelů na adrese http://www.energie24.cz/. Pro identifikaci je důležité znát informace z vyúčtování za elektřinu nebo zemní plyn od společnosti E. ON. Přihlašování funguje na základě jména a hesla, které zákazník obdrží po registraci (jméno emailem, heslo doporučenou poštou).
  • Pražská energetika (PRE): Zákazník buď využije on-line formulář, nebo si o přístup může požádat osobně na pobočce Zákaznického centra PRE. Přístup do aplikace Můj zákaznický účet (MZÚ) je také nabízen při uzavření smlouvy na přepážce pobočky Zákaznického centra PRE, přičemž v současné době obdrží zákazník spolu s přístupem také malou pozornost – dárek. Do systému se pak zákazníci přihlašují prostřednictvím formuláře na www.pre.cz/mujucet.
  • Europe Easy Energy (3E): Přístup do on-line systému 3E (http://portal.3-e.cz/) lze získat třemi způsoby: zákazník provede registraci buďto sám, nebo jej zaregistruje pracovník při podpisu smlouvy, popřípadě je registrován obchodníkem až následně po podpisu smlouvy. V prvních dvou případech si zákazník volí své přístupové údaje sám a po registraci je mu automaticky poslán e-mail obsahující přístupové údaje, které si sám zvolil. Ve třetím případě jsou přístupové údaje zákazníkovi zaslány e-mailem, který se automaticky generuje po registraci. Vždy je nutné uvést e-mailovou adresu, jinak odběratel nemá do on-line zákaznického portálu přístup.
  • Bicorn: Způsob tvorby přístupů a předávání přístupových údajů do nového on-line systému zatím společnost Bicorn zvažuje – zda se bude jednat o zcela automatický proces, kdy zákazník zadá požadavek na vytvoření přístupu a e-mailem obdrží přístupové heslo, či bude vyžadován ještě další způsob ověření.

E.ON: Portál Energie24

Společnost E.ON provozuje pro své zákazníky portál Energie24, který se ovládá jako běžná internetová stránka. V rámci jedné aplikace jsou k dispozici podklady spojené s dodávkou elektřiny i plynu. Systém je nabízen bezplatně a zákazníci se zde dozvědí vše, co souvisí s vyúčtováním (spotřeby za minulá období, předpisy záloh, vyúčtování ; mohou si též stáhnout kopii faktury v PDF, případně požádat o mimořádné vyúčtování mimo běžný účetní cyklus, a to zdarma). Stejně tak se ze systému dozví také informace týkající se místa spotřeby (například údaje o odebíraném produktu, sazbě či jističi).

Prostřednictvím portálu lze dále zadat samoodečet elektroměru/plynoměru, změnit výši zálohy, změnit sazbu nebo velikost jističe, a nahlásit změnu kontaktních údajů. „Vyřizování požadavků funguje částečně on-line, a částečně standardní cestou přes pracovníky obsluhy,“ uvedl Vladimír Vácha ze společnosti E.ON.

Zákazníci si dále mohou nastavit službu pro oznamování plánovaného bezproudí – v případě, že zadají svůj e-mail nebo SMS, pošle jim E. ON zdarma v předstihu informaci, že plánuje vypínání jejich místa spotřeby z důvodu opravy a údržby energetického zařízení, včetně informace kdy a jak dlouho to potrvá. Uživatelé portálu také mohou automaticky využívat bonusového programu E.ON Energie+Bonus bez nutnosti speciální registrace,“ dodává Vladimír Vácha.

PRE: Můj zákaznický účet

V systému Můj zákaznický účet (MZÚ), který svým zákazníkům zdarma poskytuje na svém webu Pražská energetika (PRE), nalezne odběratel veškeré údaje týkající se jeho odběrných míst – adresy, stavy elektroměrů či přehled plateb. „Prostřednictvím aplikace MZÚ je možné zažádat o změnu kontaktních údajů, platebního způsobu, záloh, dále lze požádat o vystavení mimořádné faktury nebo zadat samoodečet elektroměru,“ přibližuje Petr Holubec z PRE.

Zákaznický portál Europe Easy Energy

Zákaznický portál společnosti Europe Easy Energy, který je bez poplatků, nabízí uživatelům jednoduché intuitivní ovládání, zadávané údaje a změny se projevují okamžitě. Zákazníci si zde sami mohou provést zadání všech údajů do smlouvy či změnu kontaktních údajů. „Zákazníci, kteří platí flexibilní zálohy podle skutečné spotřeby, zde vyplňují každý měsíc – po e-mailové výzvě – stav elektroměru,“ doplňuje Miroslava Rosendorfová z Europe Easy Energy.

Bicorn rozvíjí nový on-line zákaznický systém

Společnost Bicorn v současné době rozvíjí nový on-line zákaznický portál s mnoha novými funkcemi. Tento bezplatný systém bude umožňovat mimo jiné také náhled či stahování faktur či různé změny údajů.

Ve stávajícím systému již mohou zákazníci zadávat změny základních netechnických údajů, nebo si sami prostřednictvím on-line formuláře vytvořit novou smlouvu. „Smlouva pak zákazníkovi okamžitě dorazí k vytištění do jeho e-mailové schránky. Pokud nemá tiskárnu, může zavolat či e-mailem kontaktovat naši infolinku, která smlouvu vytiskne a odešle odběrateli k podpisu,“ dodává Roman Korzec ze společnosti Bicorn.

Štítky: , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *