Pod lupou: Obchodní podmínky Centropol Energy

Jak je to s tříletou garancí nižší ceny? Výše kterého poplatku není předem stanovena? Jaké úroky zákazníkovi naskočí, pakliže budou jeho platby v prodlení? Další díl našeho seriálu o všeobecných obchodních podmínkách patří společnosti Centropol Energy.


6. 4. 2012

Autor

Téměř půl roku Energetický regulační úřad zkoumal, zda Centropol Energy při prodeji neporušuje práva spotřebitelů. Výsledek? Největší alternativní dodavatel elektřiny a třetí největší alternativní dodavatel plynu nepoužívá klamavé praktiky a nezneužívá důvěry seniorů. Naopak pravdivě informuje zákazníky o svých cenách a produktech. Jaká specifika ale skrývají všeobecné obchodní podmínky Centropolu, které podepsali všichni jeho odběratelé?

Odstoupení od smlouvy a její platnost

Plná moc: Již ve smlouvě je uvedeno, že jejím podpisem automaticky udělujete Centropolu plnou moc, aby zrušil smlouvy s vaším dosavadním dodavatelem.

Smlouva na dobu neurčitou: Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět kterákoli smluvní strana. Výpovědní doba trvá 3 měsíce a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Smlouva na dobu určitou: Pokud ve smlouvě na dobu určitou není uvedeno jinak, platí po dobu jednoho roku. Nejpozději 3 měsíce před vypršením její platnosti musíte oznámit, že si nepřejete prodloužení. Jinak se smlouva automaticky obnovuje, a to za totožných podmínek a na stejnou dobu.

Pozor! Smlouvu na dobu určitou můžete ukončit dohodou, přičemž formulář najdete na webu dodavatele – zde pro elektřinu a zde pro zemní plyn. Centropol si ovšem v takovém případě naúčtuje poplatek, jehož výše není předem určena. Jedině pokud ukončujete smlouvu z objektivních důvodů, například protože se stěhujete, nemusíte doplácet nic.

Kdy může Centropol jednostranně odstoupit od smlouvy:

 • Zákazník je v prodlení s platbou (faktury jsou splatné do 14 dnů) a nezaplatí ani po upomínce.
 • Zákazník opakovaně platí opožděně zálohy. 
 • Je zahájeno insolvenční řízení s kteroukoliv ze smluvních stran.

Pokud zákazník uzavřel s Centropolem více smluv, smí dodavatel odstoupit ode všech, i když se „prohřešek“ týká pouze jediné!

Kdy může zákazník jednostranně odstoupit od smlouvy:

 • Centropol podstatně poruší smlouvu, například bezdůvodně přestane dodávat elektřinu.
 • Centropol je i po upomínce v prodlení s platnou delším než 14 dní.
 • Je zahájeno insolvenční řízení s kteroukoliv ze smluvních stran.

Dále lze samozřejmě odstoupit podle zákonných pravidel, jež popisujeme v naší poradně.

Poplatky, přeplatky a pokuty

Ceníky: Cena elektřiny a plynu závisí na zvoleném tarifu, který můžete změnit, pokud používáte vhodné spotřebiče (například tarif D25d je určen pro domácnosti ohřívající vodu bojlerem). Takové rozhodnutí stačí Centropolu jakkoli sdělit, jako vždy je ovšem nejjistější písemná forma, ideálně doporučený dopis. Zákazníkovi může být naúčtován jednorázový aktivační poplatek, jehož výše je uvedena ve smlouvě. 

Zálohy a přeplatky: Zálohy se stanovují podle předpokládaného odběru a cen. Výpočet na další období vám přijde vždy s vyúčtováním, zpravidla tedy jednou za rok a konečná výše vám musí být oznámena písemně. Pouze pokud bude vaše spotřeba značně nepřiměřená, případně dojde k výraznému růstu cen, mohou být zálohy změněny kdykoliv během roku. I to musí být písemně oznámeno.

Jestliže je zákazník opakovaně v prodlení s platbami, může Centropol požadovat, aby složil jistotu ve výši tří měsíčních záloh. Vracení přeplatků není přesně upraveno, je tedy na rozhodnutí Centropolu, zda je převede do dalšího roku.

Smluvní pokuty: Nejenom černý odběr, ale například i zbytečný výjezd technika znamená sankci.

 • Za prodlení se zákazníkovi účtuje úrok. Pro podnikatele 0,05 % denně, pro domácnosti je určený vyhláškou vlády – dnes asi 8 % ročně. Za každou upomínku se účtuje poplatek 100 Kč, pokud vám chodí formou e-mailu nebo SMS, pak 10 Kč. Chcete-li si dohodnout splátkový kalendář, platíte jednorázový poplatek 120 Kč.
 • Pokud zákazník uzavře smlouvu a poté jeho vinou není možné zahájit dodávky, musí zaplatit 3 000 Kč (podnikatelé 4 500 Kč).
 • Pakliže uzavřou s jiným dodavatelem smlouvu na stejné odběrné místo, aniž zruší smlouvu s Centropolem, hrozí domácnostem pokuta 4 000 Kč a podnikatelům 8 000 Kč.
 • Za zbytečný výjezd technika účtuje Centropol 1 080 Kč.
 • Odpojení černého odběru vyjde neplatiče na 1 260 Kč, při opětovném připojení dalších 900 Kč.  Zákazník navíc musí nahradit veškeré náklady a škody, které v souvislosti s černým odběrem vzniknou.

Garance, reklamace a řešení sporů

Garance nižší ceny: Pokud podepíšete smlouvu na 3 roky, Centropol vám garantuje, že budete mít nižší cenu než u dominantního dodavatele ve vašem kraji. Co když vám později kupříkladu v Ostravě nabídne ČEZ levnější elektřinu? Doručte tuto závaznou nabídku Centropolu, a on by vám měl cenu snížit. Jinak smíte od smlouvy bezplatně odstoupit.

Reklamace: Do 30 dnů od chybného vyúčtování musíte uplatnit reklamaci, která ovšem nemá odkladný účinek. Takže i fakturu, která je podle vás vadná, musíte nejprve zaplatit. (Odklad lze dohodnout, automaticky však nenastává.) Na vyřízení má Centropol  30denní lhůtu. Reklamace musí obsahovat číslo sporné faktury, číslo a název odběrného místa, číslo a stav elektroměru, odůvodnění, případně další důležité skutečnosti. Nakonec zákazníkovo jméno a podpis.

Komunikace: Pokud jste domácnost, případné spory plynoucí ze smlouvy řeší Energetický regulační úřad. Pokud jste podnikatel, je možné obrátit se na okresní soud v Ústí nad Labem, sídlící v ulici Kramoly 641/37, PSČ 401 24.

Změnu adresy nebo telefonního čísla musíte Centropolu oznámit do 8 dnů. Pokud to neuděláte, budou se i vrácené doporučené dopisy považovat za doručené. Pokud uvedete e-mailovou adresu, Centropol s vámi bude komunikovat především e-mailem. Podpisem smlouvy souhlasíte se zasíláním reklamních sdělení, která ale můžete později odmítnout.

Adresa:
CENTROPOL ENERGY, a. s.
Vaníčkova 1594/1
400 01, Ústí nad Labem
IČ 25458302
web: www.centropol.cz

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *