Pod lupou: Obchodní podmínky Energetického centra

Kdy můžete u svého dodavatele jednostranně odstoupit od smlouvy? S jakými poplatky a pokutami se u něj můžete setkat? Prohlédli jsme si a podrobně rozebrali obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů. Jako na prvního jsme se „pod lupou“ podívali na Energetické centrum.


5. 3. 2012

Autor

Všeobecné obchodní podmínky jsou jádrem smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny nebo plynu. Smlouva samotná často obsahuje jen základní informace, hlavní obsah práv a povinností najdete v Obchodních podmínkách. Protože Obchodní podmínky jsou poměrně obsáhlým dokumentem, který je navíc psán právním jazykem, vybrali jsme pro vás nejdůležitější informace.

Dnes se podíváme na podmínky Energetického centra.

Smlouva a odstoupení

Plná moc: Podpisem smlouvy automaticky udělujete Energetickému centru plnou moc, aby zrušilo vaše staré smlouvy.

Odstoupení: Od smlouvy můžete odstoupit podle obecných pravidel, která najdete v naší poradně. Dále lze odstoupit od smlouvy v těchto případech:

Kdy může Energetické centrum jednostranně odstoupit od smlouvy:

  • podstatné porušení smlouvy zákazníkem (např. prodlení s platbou delší než 14 dní)
  • zákazník je odpojen pro černý odběr a do 30 dnů nezjedná nápravu
  • zákazník uvede ve smlouvě nepravdivé údaje
  • zahájení insolvenčního řízení s kteroukoliv ze stran

Kdy může zákazník jednostranně odstoupit od smlouvy:

  • do 30 dnů od uzavření smlouvy bez dalšího (neobvyklá a velmi příznivá možnost)
  • kdykoliv po zaplacení poplatku za předčasné odstoupení 5 000 Kč (podnikatelé 10 000 Kč)
  • podstatné porušení smlouvy ze strany Energetického centra (např. když bezdůvodně přestane dodávat elektřinu nebo je vůči zákazníkovi v prodlení s platbou delší než 14 dní)
  • zahájení insolvenčního řízení s kteroukoliv ze stran

Smlouvu lze ukončit dohodou. Pokud se např. stěhujete nebo rušíte provozovnu, nesmí Energetické centrum dohodu odmítnout.

Pozor! Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, musíte nejpozději 3 měsíce před ukončením její platnosti oznámit, že si nepřejete další trvání. Jinak se automaticky mění na smlouvu na dobu neurčitou.

Zálohy a reklamace

Zálohy: Obchodní podmínky výši záloh neupravují, použije se tedy zákonná úprava platná pro všechny dodavatele – výše záloh nesmí být nepřiměřená s ohledem na předpokládanou spotřebu. Energetické centrum může výši záloh jednostranně měnit, a to i během roku (změnu by mělo vždy odůvodnit). Zákazník může požádat o snížení. Přeplatky se mohou použít na platby v dalším období, ale zákazník může písemně požádat o jejich vrácení.

Reklamace: Jak postupovat při reklamaci se dozvíte v reklamačním řádu. Stížnosti a reklamace byste měli podávat přes osobní účet na webových stránkách Energetického centra (pochopitelně lze použít i dopis, ale tato možnost je praktičtější pro obě strany).

Černé odběry: Úprava je standardní, podobná jako u všech ostatních dodavatelů: Při černém odběru může být zákazník odpojen a musí nahradit veškeré náklady a škody, které Energetickému centru v souvislosti s černým odběrem vzniknou (náklady na odpojení, případně nové připojení a jiné). Pokud zákazníkovi odpojením vznikne škoda, nárok na náhradu nemá. Pokud uhradí dlužnou částku a zaplatí všechny poplatky a pokuty do 30 dnů, bude znovu připojen.

Ceny, poplatky a pokuty

Ceny: Aktuální závazné ceníky elektřiny a plynu najdete na našich stránkách v detailu dodavatele.

Pozor! Zákazníkovi může být účtován jednorázový registrační poplatek za zprostředkování smlouvy a zřízení služeb. Jeho výše není pevně daná a závisí na obchodním zástupci. Částka tohoto poplatku je uvedena ve smlouvě.

Smluvní pokuty a další poplatky: Nahlédněte do ceníku smluvních pokut (Ceník vybraných služeb). Za 1. upomínku neplatíte, za druhou platíte 200 Kč a za třetí 300 Kč. Vysoké pokuty čekají neplatiče (4 000 Kč za odpojení elektřiny, 7 000 Kč za odpojení plynu).

Za předčasné ukončení smlouvy zaplatíte 5 000 Kč, podnikatelé 10 000 Kč. (To samozřejmě neplatí v případech, kdy zákon takové poplatky zakazuje.)

Pokud jste v prodlení delším než 1 měsíc, pohledávka může být předána k vymáhání a jste povinni uhradit náklady vymáhání.

Tak jako u všech ostatních dodavatelů je zakázáno uzavřít více smluv pro jedno odběrné místo. Pokud uzavřete s jiným dodavatelem smlouvu bez toho, že zrušíte smlouvu s Energetickým centrem (byť i nedopatřením, např. chybným určením data vzniku nové smlouvy či zániku staré), hrozí vám pokuta, která se odvozuje od vaší spotřeby.

 

Za písemné informace o změnách cen a podmínek platíte

Komunikace: Změny cen a obchodních podmínek jsou vyvěšovány na internetu a na provozovnách, pokud je chcete dostávat dopisem, zaplatíte 30 Kč. Kromě toho má každý zákazník svou schránku na webových stránkách Energetického centra, kterou by měl pravidelně kontrolovat a kam mu budou chodit oznámení o změnách cen a podmínek s dvouměsíčním předstihem. Pokud nové podmínky výslovně neodmítnete alespoň měsíc předem (zvýšení cen 10 dní předem), má se za to, že s nimi souhlasíte.

Podpisem smlouvy souhlasíte se zasíláním reklamních sdělení či SMS. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje: Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou standardní a prakticky stejná jako u ostatních dodavatelů: Umožňujete Energetickému centru používat osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům (např. zasílání reklamních sdělení, průzkum trhu…). Vaše údaje může Energetické centrum poskytnout třetím osobám a subdodavatelům (jejich seznam si můžete vyžádat). Tento souhlas můžete písemně odvolat a vaše údaje budou ze zpracování vyřazeny.

Adresa pro doručování: České Energetické Centrum a.s., Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1
Zákaznická linka: 840 888 889
Web: www.energetickecentrum.cz
E-mail: info@energetickecentrum.cz

Štítky: , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *