Pražská teplárenská: Ceník a kalkulačka 2024

Třetina hlavního města získává teplo z centrální uhelné spalovny. Pražská teplárenská následně svým zákazníkům vyúčtuje reálnou a sjednanou spotřebu v Kč/kWh, nebo sjednaný výkon v Kč/kW. Pomůžeme vám, abyste se zorientovali v jednotlivých sazbách a tarifních pásmech. A naše kalkulačka vám přepočítá aktuální ceník, účinný od 1. 1. 2024.


15. 1. 2024

Autor

Severně od Mělníka, na levém břehu nejmohutnější české řeky stojí tepelná elektrárna. Spaluje uhlí, aby ohřála vodu a horkou párou roztočila generátor. Vzápětí vzniká elektrický proud, ovšem stále zůstává přítomné také teplo, které čeká na další využití. Neutíká komínem do polabského ovzduší, ale pokračuje dálkovým teplovodem do Prahy, kde vytápí domácnosti. Jde o kombinovanou (kogenerační) výrobu, která rozsvěcuje žárovky a přitom rozehřívá radiátory.

Zdroje Pražské teplárenské:

  • Elektrárna Mělník I. (90,09 %)
  • Spalovna Malešice (7,82 %)
  • Zemní fosilní plyn (2,07 %)
  • Lehký topný olej (0,02 %)

Sídliště, panelák, Pražská teplárenská, ceník

ČEZ, Veolia a bytová družstva

Zároveň probíhá kooperace několika právnických osob, které mají rozdělenou produkci, distribuci a finální fakturaci. Mělnickou spalovnu provozuje český ČEZ. Teplovodní potrubí, které vede tuzemskou metropolí, spravuje francouzská Veolia. Zahraniční investoři ovšem respektují dlouhou tradici, a proto před zákazníky předstupují jako Pražská teplárenská. Dodané teplo účtují bytovým družstvům a dalším právnickým osobám, které obratem posílají dílčí faktury koncovým spotřebitelům.

Přímá klientela zahrnuje 10 000 právnických osob.

Mezi spotřebitele patří firmy, instituce a 230 000 domácností, čili třetina hlavního města.

V Holešovicích vznikl dálkový teplovod, když krachovala newyorská burza a začínala velká hospodářská krize. Ještě za masarykovské republiky následovaly Vysočany, které využily místní spalovnu komunálního odpadu. Po druhé světové válce vyrostly uhelné výtopny v Kobylisích, Vršovicích nebo Podolí. Ještě před Pražským jarem přibyly teplárny ve Veleslavíně, Malešicích a Michli… Pražská teplárenská a.s. vznikla teprve v roce 1992, ale odkazuje na tradici svých předchůdkyň.

Ceník účinný od 1. 1. 2024

Pražská teplárenská rozděluje svoje odběratele do sazeb podle historických cenových lokalit. Dále rozlišuje tarifní pásma, která závisejí na sjednané spotřebě (v kilowatthodinách, kWh), nebo na sjednaném výkonu (v kilowattech, kW).

PásmoSjednaná spotřebaSjednaný výkon
Ado 500 000 kWhdo 340 kW
B500 001 až 3 333 333 kWh341 až 2 220 kW
Cod 3 333 334 kWh výšeod 2 221 kW výše

Právnická osoba zastupující maximálně 82 bytových jednotek obvykle spadá do tarifního pásma A. 550 sdružených bytových jednotek se obyčejně řadí do tarifního pásma B. Větší družstvo zpravidla náleží do tarifního pásma C.

Pražská teplárenská některým zákazníkům účtuje sjednanou spotřebu (v Kč/kWh), jiným fakturuje sjednaný výkon (v Kč/kW). Všem ovšem započítává odebrané množství tepelné energie (v Kč/kWh).

Sazby (PM1 až PV2) a tarifní pásmaSpotřeba
ABC
PM12,0523 Kč/kWhsj2,0039 Kč/kWhsj1,9031 Kč/kWhsj1,8467 Kč/kWh
PM22,2539 Kč/kWhsj2,2095 Kč/kWhsj2,1612 Kč/kWhsj2,0886 Kč/kWh
PJ30,00 Kč/kWhsj0,00 Kč/kWhsj0,00 Kč/kWhsj4,2376 Kč/kWh
PV13 693,76 Kč/kW3 607,52 Kč/kW3 426,08 Kč/kW1,8467 Kč/kWh
PV24 056,64 Kč/kW3 977,12 Kč/kW3 889,76 Kč/kW2,0886 Kč/kWh

Od roku 2008 jsou uzavírány pouze smlouvy, které obsahují platbu za sjednaný výkon (v Kč/kW).

Pražská teplárenská v kalkulačce

Uveďme příklad. Jistá právnická osoba zastupuje 23 zateplených bytových jednotek, které dohromady spotřebují 140 000 kWh/rok. Předpokládejme, že spadají do sazby PV1. Podle smlouvy mají sjednaný výkon 92 kW. Dotyčná právnická osoba v roce 2024 zaplatí: (92 kW x 3 693,76 Kč) + (140 000 kWh x 1,8467 Kč) = 339 825,92 Kč za sjednaný výkon + 258 538,00 Kč za reálnou spotřebu = dohromady 598 363,92 Kč. Na jednu průměrnou bytovou jednotku připadne: 598 363,92 Kč / 23 = 26 015,82 Kč.

Všechny uvedené ceny obsahují daň z přidané hodnoty (DPH).

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *