PŘEHLED: Poplatky spojené s dodávkami energií

Potřebujete od dodavatele vystavit mimořádné vyúčtování? Zhotovit opis faktury? Opětovně připojit po odpojení dodávek elektřiny? Kolik zaplatíte za písemnou upomínku? Podívejte se na přehled poplatků spojených s dodávkou elektrického proudu a zemního plynu!


4. 11. 2011

Autor

Chcete si nechat od svého dodavatele zhotovit mimořádné vyúčtování nebo opis faktury? Byli jste odpojeni od proudu a požadujete opětovné připojení? Poslal vám dodavatel písemnou upomínku? Pak vězte, že dodavatelé si za tyto úkony účtují různé částky. V našem přehledu poplatků souvisejících s dodávkami energií se dozvíte, kolik kde zaplatíte.

Výše poplatků se u dodavatelů různí.

I platby za mimořádné, občasné úkony, ke kterým může dojít při dodávkách elektřiny a plynu, je třeba připočítat k celkovým nákladům za spotřebu těchto energií. Při rozhodování o přechodu k novému dodavateli je tedy dobré se o těchto poplatcích a o jejich výši dopředu informovat. Nahlédli jsme proto do ceníků poplatků a zeptali se několika dodavatelů, jak je to s těmito platbami u nich.

Mimořádné vyúčtování? U některých dodavatelů nestojí nic

Chcete-li si nechat vystavit mimořádné vyúčtování či opis faktury u společnosti ČEZ, nebudete platit nic, stejně tak jako při nahlášení samoodečtu. „Zpoplatněny jsou úkony související s porušením smluvních podmínek ze strany zákazníka, tedy například vystavení upomínek či poplatek za přerušení dodávky v případě neoprávněného odběru,“ říká mluvčí ČEZ Eva Nováková, a dodává, že v případě zvýhodněných produktů, jako je například eTarif, jsou však zpoplatněny některé úkony při návštěvě kontaktního místa či přes telefonickou linku. „Při žádosti emailem či přes internetovou aplikaci Virtuální obchodní kancelář jsou tyto žádosti zdarma,“ doplňuje Eva Nováková.

Pražská energetika (PRE) různé doplňkové a speciální služby spojené s dodávkou elektřiny nezpoplatňuje. Zdarma si tak můžete až čtyřikrát do roka nechat vystavit mimořádnou fakturu či si zařídit mimořádný odečet. Jedinou výjimkou je opis faktury, za který se platí 25 Kč.

Přehled výše poplatků u vybraných služeb

DODAVATEL
Mimořádné vyúčtování
Pokuta za písemnou upomínku
Opětovné připojení (elektřina)
ČEZ
95 Kč
984 Kč (s DPH)
Bohemia Energy
120 Kč (při samoodečtu); 300 Kč (při odečtu distributorem-RWE) – s DPH, platí pro plyn
200 Kč (s DPH; platí při odeslání 2. a 3. upomínky)
900 Kč (s DPH)
Europe Easy Energy
200 Kč (s DPH; platí při odeslání 3. a každé další upomínky)
1 500 Kč (s DPH)
United Energy Trading
29 Kč (elektřina); 67 Kč (plyn) – bez DPH
100 Kč (bez DPH)
Centropol
2 160 Kč (s DPH)
Global Energy
120 Kč (samoodečet); 300 Kč (odečet distributorem) – bez DPH
180 Kč (bez DPH; platí při odeslání 2. upomínky)
2 000 Kč (bez DPH)
Lama Investments
100 Kč (samoodečet) – bez DPH, platí pro plyn
100 Kč (bez DPH; platí v případě vystavení 2. a 3. upomínky)
Nano Energies
50 Kč
X Energie
114 Kč (s DPH; platí při zaslání 1. upomínky v případě jejího nezaplacení, a dále při zaslání 2. a 3. upomínky)
1 188 Kč (s DPH)

Zdroj: Oficiální ceníky dodavatelů. Proškrtnutá políčka znamenají, že daný ceník tyto údaje neobsahuje.

Jestliže si necháte jedenkrát do roka na základě samoodečtu zpracovat mimořádné vyúčtování u společnosti Corasta, neplatíte také nic. „Častěji pro domácnosti mimořádná vyúčtování neděláme,“ objasňuje Martin Křížek, jednatel společnosti Corasta. Za mimořádné vyúčtování spotřeby pak nezaplatíte nic ani u Pražské plynárenské.

Podle vyjádření společnosti Centropol jsou všechny služby nad rámec ceníku za dodávku elektřiny a plynu pro její zákazníky zdarma. Žádné speciální služby nemá zpoplatněny ani společnost Vemex Energie (nový název společnosti RSP Energy).

Společnost Bicorn doplňkové služby také nezpoplatňuje. „Veškeré služby, činnosti či poradenství jsou již obsaženy v ceně silové elektřiny, respektive v ceně pevného měsíčního poplatku,“ uvedl Roman Korzec, obchodní ředitel společnosti Bicorn.

Poplatek zpravidla hradíte jednorázově

V případě úhrady některých poplatků je pak dodavatelé často vyúčtovávají jednorázově. Například United Energy Trading poplatky za mimořádné úkony zúčtuje v nejbližším vyúčtování. Stejným způsobem, tedy jednorázově po provedení, účtuje speciální služby i Europe Easy Energy.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *