Sjednocené ceníky plynu 2014: Na novince některé kraje prodělají

Jihomoravská, Severomoravská a Východočeská plynárenská zanikají, což má důsledky i pro ceníky plynu 2014.


17. 11. 2013

Autor

Jiný kraj – jiná spotřeba energie,“ mohli bychom parafrázovat známé rčení o geograficky odlišných mravech. Regionální specifika jsou zohledňována také v cenících zemního plynu. Doposud existovalo 6 distribučních oblastí. Byly pojmenovány podle distribučních firem, které spravovaly místní plynovodnou soustavu: Pražská plynárenská, E.ON, RWE GasNet, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská.

Pozn.: Regiony podbarvené modrými odstíny jsou nyní sloučeny pod jednotného distributora RWE GasNet. Fúze ovlivní i ceníky plynu 2014.

„Černého Petra“ dostanou domácnosti na doposud nejlevnějším území Jihomoravské plynárenské: Vysočina (bez Havlíčkobrodska a Pelhřimovska), Jihomoravský kraj (plus Prostějovsko) a Zlínský kraj (bez Vsetínska).
Do vyjmenovaných regionů proudí odlišné množství zemního plynu, jiné jsou taktéž počty odběrných míst. Stát, přesněji Energetický regulační úřad (ERÚ) proto vypisoval každému distribučnímu území zvláštní ceník za přepravu energie. Rozdíly jsou doposud značné. Průměrná cena za distribuci plynu je letos nejlevnější na území Jihomoravské plynárenské (234 Kč/MWh) a nejdražší na území Východočeské plynárenské (318 Kč/Mh). Královéhradecká nebo pardubická domácnost tedy zaplatí za přepravu energie o 36 % víc, než kdyby bydlela v Brně, Zlíně nebo Jihlavě!

Pozn.: Data pocházejí z tiskové zprávy, kterou vydal ERÚ 28. listopadu 2012. Aktualizované hodnoty pro následující rok přineseme obratem, jakmile budou zveřejněny ceníky plynu 2014.

RWE slučuje svoje distribuční regiony

Hned čtyři distributoři plynu patřili skupině RWE. Záměrně hovoříme v minulém čase, protože od letošního 1. listopadu jsou sloučeni do jedné firmy. Jinými slovy: Jihomoravská, Severomoravská a Východočeská plynárenská jsou historií. Ve většině Čech a na celé Moravě nyní spravuje plynovody jediný gigant, sloučený pod jménem RWE GasNet.

Nejdražší je samotná energie (dodávka), její přeprava (distribuce) tvoří „jenom“ pětinu až třetinu výsledného vyúčtování. Vyberte si levného dodavatele zemního plynu v nezávislém cenovém srovnávači ZDE!
„Distribuci plynu jsme již delší dobu řídili jako jednu firmu, ale oficiálně jsme museli jednat za každého distributora zvlášť. Bylo to nepraktické a administrativně náročné. Po fúzi bude všechno jednodušší, včetně výkaznictví a komunikace s Energetickým regulačním úřadem,“ uvedl Miloslav Zaur, jednatel RWE GasNet.

Také ceníky za distribuci plynu budou pro rok 2014 sloučeny do jediného, namísto dosavadních čtyř. RWE připouští, že někde to může znamenat zlevnění, a jinde naopak zdražení. „Z velké části bude záviset na přístupu Energetického regulačního úřadu,“ upřesnil Thomas Merker, taktéž jednatel RWE GasNet.

Konec levnějších poplatků pro Brno

„Úřad neměl možnost fúzi jakkoliv ovlivnit, nemohl ani zachovat stávající členění cenových oblastí,“ napsal nám Jiří Chvojka, tiskový mluvčí ERÚ. Vzhledem k jejich sloučení, „v některých regionech ceny za distribuci klesnou, a jinde naopak vzrostou“, potvrzuje Chvojka. Které kraje na fúzi pravděpodobně vydělají, a které prodělají?

Prognózy, trendy, analýza: Čtěte, co může zdražit ceníky plynu v roce 2014
Abychom získali alespoň orientační odhad, jak může vypadat ceník za distribuci plynu v roce 2014, zprůměrujeme letošní poplatky ve sloučených regionech. Příklad spočítáme pro domácnost, která ročně spotřebuje 30 MWh zemního plynu na vytápění rodinného domu. Podle našeho orientačního odhadu královéhradecká nebo pardubická domácnost ušetří díky fúzi distribučních firem 619 Kč. Také ostravskému nebo plzeňskému odběrateli zůstanou řádově stokoruny k dobru.

Nic naplat, je celkem jasné, komu ceník plynu na rok 2014 pravděpodobně přitíží. „Černého Petra“ dostanou domácnosti na území Jihomoravské plynárenské:  Vysočina (bez Havlíčkobrodska a Pelhřimovska), Jihomoravský kraj (plus Prostějovsko) a Zlínský kraj (bez Vsetínska).

Letošní CENY ZA DISTRIBUCI PLYNU ve sloučených regionech
Spotřeba: 30 MWh/rok
Region samostatně Průměr regionů Rozdíl
Východočeská plynárenská 9 140 Kč 8 521 Kč  – 619 Kč
(potenciální zlevnění o 6,8 %)
Severomoravská plynárenská 8 848 Kč 8 521 Kč – 327 Kč
(potenciální zlevnění o 3,7 %)
Dosavadní RWE GasNet
(většina Čech)
8 657 Kč 8 521 Kč – 136 Kč
(potenciální zlevnění o 1,6 %)
Jihomoravská plynárenská 7 440 Kč 8 521 Kč 1 081 Kč
(potenciální zdražení o 14,5 %)

Pozn.: Kalkulujeme s letošními distribučními poplatky, tedy s cenou za přepravu zemního plynu a měsíčním paušálem pro distributora, připočítáváme také DPH 21 %. Ceníky plynu pro rok 2014 ještě nebyly zveřejněny.

Státní úřad pochopitelně nebude distribuční poplatky vyměřovat tak, že by jednoduše zprůměroval sloučené regiony. Při výpočtu zohlední celkové množství přepravované energie a počet odběrných míst na novém území RWE GasNet. Hranice zaniklých distribučních regionů přitom nebudou hrát žádnou roli. Případné zdražení poplatků pro Vysočinu, Jihomoravský kraj a Zlínsko má být zmírněno úsporami, které úřad vyjednal právě se skupinou RWE.

Kompletní ceníky plynu na rok 2014

Pro úplnost připomeňme, že distribuční poplatky tvoří jenom pětinu až třetinu celkového vyúčtování za zemní plyn! Podstatně dražší je samotná energie neboli „dodávka“, kterou platíme vybranému dodavateli. Kompletní ceníky plynu pro rok 2014 budou zveřejněny už na přelomu listopadu a prosince, hned vzápětí je vložíme do nezávislé kalkulačky.

Štítky: , , ,

Komentáře

2 thoughts on “Sjednocené ceníky plynu 2014: Na novince některé kraje prodělají

 1. Belgarion Reed napsal:

  Nepředpokládám, že udělat aritmetický průměr je moudré. Cena distribuce se rozdělí, ale to jak se ta či ona cena za distribuci z kraje projeví na „součtové ceně“ RWE GasNet bude úměrné počtu OPM respektive objemu plynu. Demonstruji chybnost úsudku v článku na základě záměrně přehnaného modelového příkladu. :
  Distribuce A 10 000 OPM cena za distirbuci 100kč/kWh

  Distribuce B 50 000 OPM cena za distribuci 50kč/kWh

  Dle kalkulace z článku očekávaná cena distribuce 75kč/kWh

  Cena s ohledem na počet OPM/objem plynu 58.33kč/kWh

  Vzhledem k rozsahu JMP se tedy dá očekávat, že výsledná distribuce pro RWE GasNet bude nižší, tudíž klienty v oblasti JMP bude čekat zdražení, nikoliv ovšem tak drastické, jak se prezentuje v článku.

  Také nechápu vyjádření ERÚ, že s nastalou situací nemůže nic dělat. Struktura plynovodů je velmi jasná a např. JMP se dá velmi jednoduše rozdělit do několika fyzických „pod-distribučních“ území. Tudíž to s trochou snahy není nemožné, nicméně by na to doplatili lidé v oblasti s menší plynofikací.

  Osobně očekávám, že RWE bude chtít z tohoto „nepřehledného“ stavu jednolité distribuce chtít ve výsledku vytěžit. Je nutné si uvědomit, že poplatek za distribuci je hrazení provozních nákladů sítě, proto by mělo ERÚ při stanování poplatků pro toto sdružené území zohlednit také administrativní úspory na straně RWE a výslednou cenu distribuce ještě o něco snížit.

  A také by bylo moudré neopomenout, že mnohé (obzvláště ty největší) dodavatelské společnosti dodávají plyn v oblasti jižních čech (EON) mnohem levněji než v oblasti RWE a zákazníci by měli projevit větší tlak proti tomuto „vykořisťování“.

 2. Petr Woff napsal:

  Belgarion Reede, díky, že jste svými slovy prakticky zopakoval následující pasáž článku: „Státní úřad pochopitelně nebude distribuční poplatky vyměřovat tak, že by jednoduše zprůměroval sloučené regiony. Při výpočtu zohlední celkové množství přepravované energie a počet odběrných míst na novém území RWE GasNet. Hranice zaniklých distribučních regionů přitom nebudou hrát žádnou roli.“ Prostý průměr ovšem přinejmenším říká, jaký byl dosavadní rozdíl mezi distribučními poplatky pro domácnosti, které sice mají stejnou spotřebu zemního plynu, ale žijí v různých regionech. Roli při výpočtu přitom doposud nehrál jenom rozsah území, ale také technické parametry místní plynovodné sítě. V článku je taktéž zmíněno, že ERÚ vyjednal se skupinou RWE úspory pro rok 2014. Tiskový mluvčí doslova píše: „ERÚ neměl možnost fúzi jakkoliv ovlivnit, ale v rámci jednání o nových podmínkách dosáhl úspor 470 milionů Kč právě u RWE, které přispělo ke snížení cen za distribuci o cca 5%.“ Stát při privatizaci plynárenství jistě mohl požadovat, aby firmy nebyly slučovány, evidentně to ale neučinil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *