Stanovení záloh a vracení přeplatků za elektřinu

Jak jednotliví dodavatelé stanovují zálohy za elektřinu? Mohou vám výši záloh jednostranně změnit i mimo vyúčtování? Co když vám pak na faktuře vyjde přeplatek? Vrátí vám jej dodavatel automaticky zpět?


8. 3. 2011

Autor

Novou výši záloh za elektřinu se obvykle dozvíte z faktury po celkovém vyúčtování za předchozí období. U některých dodavatelů elektřiny se však může stát, že vám zálohy změní již v průběhu fakturačního období. Z jakého důvodu? Nahlédli jsme do obchodních podmínek a zjistili jsme, jak to u dodavatelů elektřiny funguje se stanovováním záloh a vracením přeplatků!

Výši záloh si můžete změnit.

Ke změně výše, a dokonce i frekvence záloh ještě před celkovým vyfakturováním mohou někteří dodavatelé přistoupit zejména v souvislosti s vaší spotřebou elektřiny. Například Central Energy nebo Centropol si vyhrazuje právo provést úpravu výše nebo i četnosti zálohy i v průběhu zúčtovacího období, jestliže je záloha nepřiměřená vaší spotřebě nebo pokud dojde ke změně cen. Informaci o změně záloh by vám dodavatelé měli oznámit písemně.

Jak mohou dodavatelé měnit zálohy?

Měnit počet a splatnost záloh si vyhrazuje také Bohemia Energy s tím, že po vás může i opakovaně požadovat složení jistiny na budoucí dodávku. Tato jistina pak bude vyúčtována při ukončení smlouvy. Společnost Energetické centrum (která již na úhradu plateb nezasílá poukázky) stanoví, že může měnit výši, počet a splatnost záloh v průběhu zúčtovacího období i požadovat úhradu záloh tam, kde nebyly mezi vámi a dodavatelem sjednány! Stejně tak Lumen Energy stanovuje, že dojde-li v průběhu fakturačního období ke změně ceníku produktů či k jiným změnám cen, je oprávněna vaše zálohy přiměřeně upravit.

Z důvodu změn cen elektřiny nebo daňových předpisů vám během zúčtovacího období může měnit výši záloh například také Nano Energies. Pokud byste požadovali vystavení mimořádného vyúčtování, někteří dodavatelé (např. United Energy) vám za tuto službu mohou naúčtovat poplatek.

Na výši záloh se lze dodavatelem dohodnout

Je však třeba říci, že nově vyměřená výše záloh není obvykle definitivní. „Výše zálohy se stanoví tak, aby pokryla ze 100 % předpokládané náklady na spotřebu elektřiny a regulované platby,“ vysvětluje Martin Křížek, jednatel společnosti CORASTA s.r.o. „Pokud chtějí zákazníci změnit výši záloh pouze tak, že nová záloha neklesne pod 100 % předpokládaných nákladů, mohou tak učinit bez udání důvodu telefonátem na zákaznickou linku,“ doplňuje.

Ve většině případů tak stačí kontaktovat vašeho dodavatele (telefonicky prostřednictvím zákaznické linky, osobně na zákaznickém centru, písemně nebo e-mailem) a dohodnout se s ním na změně částky. Pokud je vaše žádost oprávněná, měl by vám operátor vyjít vstříc většinou i bez uvedení důvodu. „Záloha se primárně stanovuje z předpokládané roční spotřeby. Pokud zákazník chce konkrétní částku a ta se významněji neliší od vypočítané, tak ji respektujeme,“ říká Radek Trnka ze společnosti Centropol.

INFO: Jak to funguje s vracením přeplatků?
Máte-li po vyfakturování u dodavatele přeplatek, nemusí vám jej nutně vrátit zpět.

Někteří dodavatelé vám mohou přeplatky z vyúčtování započíst na kteroukoli splatnou pohledávku – obvykle na úhradu záloh v následujícím fakturačním období (např. Bohemia Energy, Elimon, Energetické centrum nebo United Energy).

Jiní dodavatelé stanovili konkrétní výši přeplatku, který vám nemusí vrátit a automaticky jej převedou do následujícího zúčtovacího období:

  • Centropol – do výše 200 Kč
  • Central Energy – až do výše 500 Kč

V praxi však k takovým opatřením většinou nedochází. „V současné době vracíme všechny přeplatky,“ uvedl Radek Trnka ze společnosti Centropol.

Při platbě záloh uvádějte správný variabilní symbol

Při placení si dávejte pozor, abyste zálohy vždy poukazovali se správným variabilním symbolem. Někteří dodavatelé totiž mohou částku zálohy při špatně uvedeném variabilním symbolu použít na kteroukoli jinou pohledávku, nebo vám zálohu vrátit a po překročení data splatnosti, než obdrží správně zařazenou platbu, vám účtovat úrok z prodlení.

Postup, kdy by dodavatel použil případné neidentifikovatelné platby na úhradu jakékoliv splatné pohledávky, mohou uplatnit například Bohemia Energy, Elimon či Energetické centrum. Platbu s nesprávným variabilním symbolem by vám mohli vrátit a úrok z prodlení účtovat například Lumen Energy (úrok je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení), Nano Energies (při prodlení delším než 60 dní, smluvní úrok je také 0,05 % z dlužné částky denně) či RSP Energy.

Štítky: , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *