Energetické štítky na elektrospotřebičích používá většina obchodníků špatně

Ministerstvo průmyslu prý svoji kontrolní funkci zvládá, seznam chybujících prodejců ale zveřejnit nechce.


29. 7. 2014

Autor

Taky porovnáváte energetické štítky, když vybíráte novou ledničku, pračku nebo myčku? Jednoduchá cedulka má příslušný přístroj jasně popsat, především vyčíslit jeho spotřebu elektrické energie, abychom znali provozní náklady. Obchodníci v celé Evropské unii musejí používat energetické štítky podle zákonem stanovených kritérií. Český spotřebitel by ale měl být obezřetný.

„V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 139 kontrol zaměřených na dodržování náležitostí označování elektrických spotřebičů uváděných na trh energetickými štítky a 4 kontroly, jejichž předmětem bylo dodržování požadavků na ekodesign spotřebičů umístěných na tuzemském trhu,“ oznámilo v tiskové zprávě Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „U více než 55 % kontrolovaných obchodů bylo shledáno porušení spočívající v nesprávném umístění štítku, správnosti na něm uváděných údajů, použité jazykové mutace, či použití nesprávného příslušného štítku pro daný výrobek. Menší počet porušení byl zjištěn u specializovaných a větších obchodníků.“

Velikost, účinnost, spotřeba, hlasitost… Výběr spotřebiče mají zjednodušit energetické štítky.

Za energetické štítky dostávali pokuty hlavně malí prodejci

Zeptali jsme se na podrobnosti Státní energetické inspekce (SEI), která kontroly prováděla, i nadřazeného ministerstva. Odpovědi nám zaslal Miroslav Kynčl z odboru komunikace MPO.

Konkrétně kteří obchodníci používali vadně energetické štítky?

Vloni bylo provedeno 139 kontrol, energetické štítky používalo vadně 55 % obchodníků.
MPO: V naprosté většině se jednalo o drobná pochybení při dodržení povinných náležitostí, nikoliv o pochybení závažná, kdy by například prodejci uváděli u spotřebičů jinou energetickou třídu než odpovídá skutečnosti. Problémy se přitom vztahují zejména na drobné samostatné prodejce, kteří se v některých případech nedostatečně informovali o správném vystavení a provedení energetických štítků. SEI v těchto případech přistoupila k nápravným opatřením, konkrétní seznam těchto obchodníků není zveřejňován.

Jak byli tito obchodníci za svoje selhání postiženi?

Zákon o hospodaření s energií: TXT, PDF
MPO: Nápravná opatření včetně pokut byla řešena v rámci zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2013 bylo uloženo na pokutách celkem 687 tisíc Kč při 139 provedených kontrolách na porušení § 8 zákona č. 406/2000 Sb.

Probíhá nějaká systematičtější kontrola štítkování, než jenom tyto namátkové v rádu desítek kontrol ročně?

MPO: Jak již bylo uvedeno ve vydané tiskové zprávě, provedla SEI v průběhu roku 2013 celkem 139 kontrol, v roce 2012 to pak bylo 330 kontrol. Nejedná se tedy o desítky kontrol, jak uvádíte ve svém dotazu, nýbrž o počet řádově vyšší. Kontrola je tedy ze strany SEI v tomto směru intenzivní, není však samozřejmě v možnostech inspekce, která se zabývá mnohem širším spektrem kontrolní činnosti, zkontrolovat energetický štítek na každém spotřebiči na trhu.

Jak chce Ministerstvo průmyslu a obchodu, potažmo SEI řešit skutečnost, že většina energetických štítků je vadných? Lidé se při nakupování elektrospotřebičů rozhodují do značné míry právě podle těchto štítků a mohou být poškozeni, pokud SEI svoji práci nezvládá.

Chybující obchodník dostal pokutu průměrně 9 tisíc Kč.
MPO: Jak vyplývá z čísel uvedených výše, v žádném případě se nemůžeme ztotožnit s Vaším názorem, který předkládáte ve svém dotazu, tedy že SEI svou práci nezvládá. Co se týká připravované legislativy, chystaná novela zákona č. 406/2000, která upravuje kompetence SEI, umožní inspekci ještě intenzivnější kontrolní činnost v této oblasti.

Pozn.: Ukázky energetických štítků (zleva) pro ledničku, pračku a myčku. Hlavní údaj – třída energetické účinnosti je zasazena do škály od A+++ (nejlepší) po D (nejhorší). Políčko níže předpovídá spotřebu elektřiny (kWh/rok). Menší ikonky znamenají u ledničky objem chladicí části (karton), objem mrazicí části (vločka) a hlasitost (amplion); u pračky spotřebu vody za rok (kohoutek), kapacitu (tričko), účinnost sušení odstřeďováním (ždímané tričko), hlasitost při praní (amplion a poloviční kruh) a hlasitost při odstřeďování (amplion a celý kruh); u myčky spotřebu vody za rok (kohoutek), účinnost sušení (talíř s párou), kapacitu (sada nádobí) a hluk (amplion).


Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *