Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky elektřiny a plynu v roce 2014

Nejlépe vyšly E.ON Energie a Pražská energetika. Pečlivě jsme srovnali desítky dodavatelů!


23. 7. 2014

Autor

Kultura obchodování s energiemi pomalu, ale jistě stoupá. Obchodní podmínky jsme začali hodnotit v roce 2012 (podrobnosti ZDE). Tehdy řada dodavatelů nedodržovala energetický zákon nebo jeho úřední interpretaci. V roce 2014 už bylo hodnocení veselejší, protože někteří prodejci elektřiny a zemního plynu svoje obchodní podmínky zlepšili. Výsledek vidíte na této stránce. Aktuální žebříček najdete TADY.

Za co může dodavatel dostat trestné body?

  • Zmiňuje aktivační nebo registrační poplatek (- 1), a má pro něj dokonce kolonku ve smlouvě (- 2).
  • Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou trvá déle než 1 měsíc (- 1), nebo déle než 3 měsíce (- 2)
  • Smlouvu na dobu určitou dodavatel automaticky prodlužuje zase na dobu určitou, pokud zavčas nepotvrdíte její ukončení (- 1). V některých případech musíte potvrdit ukončení smlouvy nejpozději tři měsíce předtím, než vyprší (- 2).
  • Dodavatel může libovolně, nebo za jistých okolností měnit zálohy během celého roku (- 1), místo aby je pevně a neměnně stanovil před každým fakturačním obdobím, eventuálně pro celý následující kalendářní rok.
  • Přeplatky převádí do dalšího zúčtovacího období (- 1), v některých případech i když přesahují 200 Kč (- 2), místo aby je zákazníkovi automaticky všechny vrátil.
  • Lhůtu pro reklamaci omezuje minimálně na 30 dnů (- 1), anebo na méně než 30 dnů (- 2).
  • Připouští možnost, že změnu smluvních podmínek nesdělí zákazníkovi adresně a individuálně – doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou ani SMS zprávou (- 1). V některých případech chce zdražení a změnu obchodních podmínek oznamovat jenom prostřednictvím masmédií a ve svých pobočkách (- 2).
  • Při změně smluvních podmínek částečně odporuje výpovědním lhůtám, které definuje energetický zákon a Energetický regulační úřad (- 1). V některých případech odporuje zákonu zcela, eventuálně vůbec nezmiňuje 3měsíční lhůtu pro odstoupení, ačkoli negarantuje adresné a individuální oznámení změny (- 2).
  • K zákonem stanovenému úroku z platebního prodlení (aktuálně 8,05 % dlužné částky za rok) přidává poplatek převyšující 200 Kč (- 1), anebo dokonce poplatek převyšující 500 Kč (- 2).
  • Na svém webu nemá jednoduše dostupný dokument, na který odkazuje ve svých obchodních podmínkách (- 1).

Pozn.: Počet trestných bodů za konkrétní část obchodních podmínek je uvedený vždycky závorce: jeden (- 1), nebo v horším případě dva (- 2).

Trestných bodů můžeme každému dodavateli udělit maximálně 18. Ale hodnocení lze také obrátit, aby vyznělo pozitivněji. Dokonale přátelskému dodavateli elektřiny a plynu vlastně zůstane 18 kladných bodů. Podle toho sestavíme shrnující žebříček: 100 % znamená 18 kladných bodů, 0 % znamená naprosté fiasko.

Žebříček podle přívětivosti obchodních podmínek

Podrobné hodnocení dodavatelů podle abecedy

Akcenta Energie
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 90 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit výši a interval záloh během celého roku (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); kromě běžné pokuty má zákazník uhradit taky „další náklady“, způsobené dodavateli platebním prodlením (-1)
Amper Market
VOP elektřiny od 1.1.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta 30 dnů od vystavení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); k úroku z platebního prodlení dodavatel připočítává 300 Kč za upomínku a může po zákaznících chtít, aby uhradili případné škody (-1)
Armex Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Blue-Gas
VOP plynu od 1.7.2012
7 kladných bodů (39 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek (-2)
Bohemia Energy entity
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); za jistých podmínek úprava záloh během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); zdražení oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po zdražení (-2)
Carbounion Komodity
VOP elektřiny od 15.4.2014
VOP plynu od 15.4.2014
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 2 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může za jistých podmínek upravovat zálohy během celého roku (-1); může převést přeplatek až 500 Kč do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů vystavení faktury (-1); změny podmínek oznámí jenom na svém webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)
Centropol Energy
VOP elektřiny od 5.2.2012
VOP plynu od 1.8.2010
8 kladných bodů (44 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); úprava záloh během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); VOP plynu odporují zákonným výpovědním lhůtám při změně podmínek (-2)
Comfort Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.3.2012
7 kladných bodů (39 %)
aktivační poplatek je zmíněn v obchodních podmínkách a má kolonku ve smlouvě (-2); výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); za jistých podmínek úprava záloh během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)
ČEZ Prodej
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); úprava výše, počtu a splatnosti záloh během celého roku (-1); může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1)
E.ON Energie
VOP elektřiny od 1.1.2013
VOP plynu od 1.1.2013
14 kladných bodů (78 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); reklamační lhůta do 90 dnů od splatnosti faktury (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu a ve svých kontaktních místech (-2);
Elimon
VOP elektřiny + plynu od 1.6.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 30 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); může převést přeplatek až 50 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)
Energy Bees
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2012
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit počet a splatnost záloh (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Enra Services
VOP plynu od 1.2.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši a četnost záloh (-1); může převést přeplatek až 200 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); odstoupení kvůli změně podmínek podmiňuje odkazem na související pasáž VOP (-1)
EP Energy Trading (EPET)
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); není explicitně zmíněná lhůta pro odstoupení po změně podmínek (-2)
Europe Easy Energy (3E)
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); za jistých podmínek úprava záloh během celého roku (-1); dodavatel může po fakturačním období kratším než 7 měsíců převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta 30 dnů od splatnosti faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1)
Fonergy
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši záloh (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Gas International
VOP plynu Jistota od 2.1.2011
VOP plynu Volnost od 8.5.2010
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit částky, počty a splatnost záloh (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); lhůty pro odstoupení kvůli změně podmínek odporují energetickému zákonu a vyhlášce ERÚ (-2)
Global Energy
VOP elektřiny od 1.6.2014
VOP plynu od 1.6.2014
10 kladných bodů (56 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 30 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); úprava výše, počtu a splatnosti záloh během celého roku (-1); reklamační lhůta do 60 dnů od doručení vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); lhůty pro odstoupení částečně odporují energetickému zákonu a vyhlášce ERÚ, protože oznámení e-mailem (bez doručenky) nelze považovat za „adresné a individuální“ (-1); úrok za platební prodlení 0,2 % denně (-1);
Lama energy
VOP elektřiny + plynu od 1.8.2012
7 kladných bodů (39 %)
ve VOP je zmíněný registrační poplatek (-1); výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může převést přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1); změnu podmínek dodavatel oznámí jenom na webu (-2); není explicitně zmíněná lhůta pro odstoupení po změně podmínek (-2)
MND
(Moravské naftové doly)
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může převést přeplatek až 500 Kč do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2); na webu jsme nenašli „dodatkový balíček“, zmíněný v podmínkách (-1)
Nano Energies Trade
VOP elektřiny od 1.1.2013
10 kladných bodů (56 %)
automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 20 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1); změny podmínek oznámí na webu (-2); VOP odporují zákonným výpovědním lhůtám při změně podmínek (-2); při opakovaném platebním prodlení „má Dodavatel právo žádat“ kauci ve výši 3 měsíčních záloh, po 60 dnech záznam v Registru dlužníků ČR (-1)
Optimum Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
10 kladných bodů (56 %)
automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za jistých okolností během celého roku měnit výši, počet a splatnost záloh (-1); může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Pražská energetika (PRE)
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
14 kladných body (78 %)
může převést všechny přeplatky do dalšího fakturačního období (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Pražská plynárenská
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději měsíc před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1); reklamační lhůta do 30 dnů od doručení faktury (-1)
Primagas
VOP plynu od 16.1.2014
7 kladných bodů (39 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 2 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel může měnit zálohy během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od splatnosti vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2); PRIMAGAS je oprávněn požadovat i náklady spojené s vymáháním dluhu (-2)
Right Power Energy
VOP elektřiny od 1.2.2014
VOP plynu od 1.2.2014
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 1 měsíc před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); úprava záloh během celého roku (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); reklamační lhůta do 30 dnů od vystavení vyúčtování (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek (-1); při platebním prodlení delším než 14 dnů pokuta minimálně 500 Kč (-2)
RWE Energie
VOP elektřiny od 23.4.2014
VOP plynu od 23.4.2014
12 kladných bodů (67 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel může kdykoliv měnit zálohy (-1); může převést přeplatek až 200 Kč do dalšího fakturačního období (-1); negarantuje adresné a individuální oznámení změny podmínek, „Zákazník se zavazuje průběžně sledovat oznámení pro Zákazníky na webových stránkách RWE a na kontaktních místech RWE“ (-1); explicitně nezmiňuje 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek – pouze odkazuje na energetický zákon (-2)
SPP CZ
VOP plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); dodavatel je oprávněn provést zápočet i své nejisté pohledávky proti pohledávce zákazníka (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2)
Vemex Energie
VOP elektřiny od 1.1.2014
VOP plynu od 1.1.2014
9 kladných bodů (50 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 90 dnů před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-1); dodavatel vám vrátí přeplatek převyšující 100 Kč, ovšem pouze pokud jej o to písemně požádáte (-2); nenabízí adresné a individuální oznámení změny podmínek (-2); pomíjí 3měsíční výpovědní lhůtu po změně smluvních podmínek (-2); platební prodlení delší než měsíc předá k vymáhání třetí straně, zákazník platí třetí straně náklady na vymáhání dluhu (-1)
X Energie
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
13 kladných bodů (72 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou, pokud nejpozději 3 měsíce před jejím vypršením nepotvrdíte ukončení (-2); dodavatel může za určitých podmínek měnit výši, počet a splatnost záloh během celého roku (-1); může převést přeplatek až 100 Kč do dalšího fakturačního období (-1);
Yello Energy
VOP elektřiny + plynu od 1.1.2014
11 kladných bodů (61 %)
výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce (-1); může převést celý přeplatek do dalšího fakturačního období (-2); změnu podmínek oznámí jenom na webu (-2); nezmiňuje explicitně 3měsíční výpovědní lhůtu po změně podmínek (-2)

Analýzu jsme vypracovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale obchodních podmínek jsou stovky a novináři jsou taky chybující lidé. Pokud jste v hodnocení našli chybu, napište nám, prosíme, na e-mailovou adresu redakce@cenyenergie.cz.

Aktualizace: 24.7.2014 ubrán kladný bod Pražské plynárenské (čtenář si všiml, že její výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou trvá 3 měsíce).

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *