Nejvyšší správní soud nařídil nové projednání pokuty pro Centropol

Energetický regulační úřad potrestal společnost Centropol Energy za údajnou agresivitu. K čemu došlo?


21. 11. 2014

Autor

Spor mezi předním dodavatelem energií a regulačním úřadem pokračuje. Společnost Centropol Energy nerespektovala, že zákazník zavčas zrušil uzavřenou smlouvu, začala mu dodávat zemní plyn a poslala mu vyúčtování. Podle Energetického regulačního úřadu došlo k nekalé a agresivní obchodní praktice, která zasluhuje pokutu 80 000 Kč. Dodavatel tvrdí, že udělal pouze administrativní chybu, kterou následně napravil. Krajský soud v Brně letos v červenci konstatoval, že regulátor vzhledem ke svojí argumentaci uložil pokutu nezákonně. Energetický úřad se tedy obrátil výše, a Nejvyšší správní soud nyní nařídil, že spor musí být znovu pojednaný.

Zpráva regulačního úřadu

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a vrátil Krajskému soudu v Brně k novému projednání případ týkající se pokuty pro akciovou společnost CENTROPOL ENERGY za nekalé obchodní praktiky. Případ se tak vrací na začátek a Krajský soud v Brně musí přihlédnout k rozhodnutí NSS.

„Jsme rádi, že Nejvyšší správní soud uznal naše námitky a nařídil nové projednání ve věci. Za udělením pokuty ve výši 80 tisíc korun si stojíme a finální výrok soudu bude důležitý z hlediska budoucího postoje úřadu k řešení záležitostí ochrany spotřebitele,“ uvedl mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Pokutu udělil úřad v roce 2012 společnosti CENTROPOL ENERGY za to, že se dopustila nekalé praktiky při změně dodavatele u konkrétního účastníka. Daný zákazník nejprve souhlasil s tím, aby přešel k dodavateli CENTROPOL ENERGY, poté však v řádném termínu změnu dodavatele zrušil, ale plyn mu CENTROPOL ENERGY přesto bez smlouvy dodávala po tři týdny a žádala jeho proplacení. Podle názoru úřadu jde o nekalou obchodní praktiku. Argumenty ERÚ o tom, že na prvním místě je třeba respektovat předpisy o ochraně spotřebitele před ekonomickými dopady, nyní Nejvyšší správní soud připustil, a proto nařídil věc k novému projednání před krajským soudem.

„Ochrana spotřebitele je pro úřad prioritou. Letos jsme zřídili institut energetického ombudsmana, který již vyřídil téměř 200 podnětů. Každý rok se zabýváme zhruba 10 tisíci podněty i na oddělení ochrany spotřebitele. K Etickému kodexu obchodníka s energiemi se připojilo už více než 40 obchodníků,“ uvedl dále Jiří Chvojka.

Dřívější vyjádření Centropolu

Energetický regulační úřad se dopustil nezákonnosti vůči společnosti CENTROPOL ENERGY, když jí udělil pokutu 80 000 Kč za údajné agresivní prodejní praktiky. Rozhodl tak Krajský soud v Brně. Ten rozhodnutí ERÚ zrušil a nařídil nové projednání, které musí respektovat soudní rozhodnutí.

Spor se vztahuje k případu, kdy jeden ze zákazníků podepsal s Centropolem smlouvu o dodávkách plynu. Zákazníka ovšem následně kontaktoval jeho tehdejší dodavatel a přesvědčil ho, aby dodavatele neměnil. Zákazník tedy svůj podpis odvolal. Bohužel administrativní chybou se odstoupení od smlouvy nepodařilo včas zaregistrovat a zákazníkovi CENTROPOL ENERGY dodával po tři týdny plyn. Jakmile byla chyba identifikována, byla sjednána okamžitá náprava a přijata interní opatření k zamezení podobných nedopatření do budoucna. V každém případě ani v jediné fázi jednání se zákazníkem nedošlo k nezákonnému postupu, naopak Centropol udělal maximum pro nápravu administrativního nedopatření.

Energetický regulační úřad ani v rámci odvolacího řízení nerespektoval předložené důkazy ze strany Centropolu a udělil společnosti pokutu. Dodavatel energií se proto obrátil na soud, který mu dal nakonec za pravdu. V rozsudku se uvádí: Žalovaný (ERÚ) se tedy podle zdejšího soudu při aplikaci zákona o ochraně spotřebitele na zjištěný skutkový stav dopustil nezákonnosti, vyvolané nesprávným výkladem především § 5a zákona o ochraně spotřebitele.“ Rozhodnutí ERÚ bylo zrušeno a vrací se k novému projednání. Žalovaný je povinen respektovat rozhodnutí soudu a zároveň zaplatit náklady řízení ve výši 21 000 korun.

Soud ve svém rozsudku došel k závěru, že v případu nedošlo k naplnění znaků agresivních obchodních praktik. „Aby naplněny byly, muselo by jít o jednání, které svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele,“ uvedl předseda senátu David Raus. „Je to pro nás pochopitelně satisfakce, protože právě Centropol si zakládá na propracovaném systému práce s obchodníky v terénu a na etickém kodexu, který dodržují. Mrzí nás jen, že muselo dojít až k soudnímu jednání, protože regulátor odmítal slyšet naše argumenty,“ říká obchodní ředitel CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *