Nečekaná spotřeba plynu? Solidní dodavatel přizpůsobí strukturu ceny

Vyšší spotřeba plynu obvykle znamená nižší cenu za energetickou jednotku. Ale raději kontrolujme svá vyúčtování.


18. 3. 2015

Autor

„Prosím vás o pomoc. Přišla mi faktura za zemní plyn, podle které mám zaplatit 14 038 Kč za spotřebu 6,816 MWh! Bydlím na jižní Moravě, mým dodavatelem je ČEZ Prodej a mám podepsanou smlouvu na ceník Plyn Fix 24. Zadala jsem přesné údaje do několika internetových kalkulaček, a všude vychází stejná spotřeba plynu mnohem levněji!,“ napsala nám paní Dalešická.

Svoji námitku vznesla oprávněně. Faktura byla vystavená za období 21.5.2014 – 24.2.2015, což je necelých 10 měsíců. I kdybychom počítali s měsíčními paušálními poplatky za celý kalendářní rok, a zároveň s letošními vyššími distribučními poplatky, dostaneme celkovou cenu 11 591 Kč! Ostatně přesvědčme se v interaktivní kalkulačce plynu. Proč ČEZ požaduje řádově o tisícikoruny více?

Paní Dalešická nám přeposlala také svoji e-mailovou komunikaci s firmou ČEZ Zákaznické služby, jejíž pracovnice zkoušela vysvětlit vysoké vyúčtování různě.

Pozoruhodné argumenty ČEZ Zákaznických služeb

  • ČEZ Zákaznické služby tvrdily, že internetové kalkulačky počítají bez DPH. Údajně právě proto ukazují nižší cenu, než faktura. To je pozoruhodná, ale chybná teorie. Internetové kalkulačky počítají se všemi poplatky a daněmi.
  • ČEZ Zákaznické služby zaměnily svoje produkty Plyn Fix 24 a Atraktiv. Stane se. Každopádně oba produkty vycházejí levněji, než vystavená faktura.
  • ČEZ Zákaznické služby argumentovaly, že paní Dalešická měla jiný, než očekávaný odběr.
    • Předpokládaná spotřeba plynu, sjednaná s dodavatelem (ve smlouvě o dodávce, neboli nákupu energie od společnosti ČEZ Prodej) = do 1,89 MWh/rok
    • Skutečná spotřeba plynu, podle konečného vyúčtování = 6,816 MWh/rok
    • Předpokládaná spotřeba plynu, sjednaná s distributorem (ve smlouvě o připojení odběrného místa k potrubní síti společností RWE GasNet) = nad 15 MWh/rok

V čem vězí nesoulad? Paní Dalešická dostala skutečnou spotřebu plynu 6,816 MWh vyúčtovanou podle ceníkového pásma pro spotřebu do 1,89 MWh. Právě tímto krokem fakturant „nafoukl“ výslednou cenu o několik tisícovek.

Mezi společností ČEZ Prodej a paní Dalešickou byl údajně „nevhodně sjednaný odběr při podpisu smlouvy, proto doporučujeme našim zákazníkům toto konzultovat v zákaznickém centru nebo na zákaznické lince,“ napsala Barbora Půlpánová, tisková mluvčí skupiny ČEZ. (Škoda, že zasvěcenou konzultaci automaticky neposkytují už pracovníci, kteří nabízejí a uzavírají smlouvy.) Jak vidno, poslední argument vyžaduje zvláštní pozornost.

Zdánlivá samozřejmost: skutečná spotřeba plynu fakturovaná podle skutečné spotřeby plynu

Ceníky energie mívají několik sloupců a řádků. Sloupce strukturují druhy poplatků: měsíční paušály, poplatky za každou spotřebovanou energetickou jednotku, daň z přidané hodnoty (DPH). Řádky kategorizují spotřebitelské hladiny: Někdo plynem jenom vaří, jiný taky ohřívá vodu a další vytápí celý dům. Všechny kolonky a čísla možná vypadají zbytečně složitě, ale při bližším pohledu najdeme neúprosnou logiku, výhodnou PRO SPOTŘEBITELE!

ROČNÍ CENA 6,8 MWh plynu (Plyn Fix 24) v různých spotřebních pásmech
pásmo spotřeby Kč/MWh Kč/měsíc DPH CELKEM
spotřeba plynu do 1,89 MWh 1,627 70,97 21 % 14 417 Kč
spotřeba plynu nad 1,89 do 7,56 MWh 1,2 116,49 21 % 11 562 Kč
spotřeba plynu nad 7,56 MWh do 15 MWh 1,146 207,33 21 % 12 441 Kč
spotřeba plynu nad 15 MWh do 25 MWh 1,128 229,96 21 % 12 621 Kč
Pozn.: Uvádíme hodnoty podle ceníku Plyn Fix 24 od ČEZ Prodej, účinné od 1. 1. 2015 na území RWE GasNet, včetně distribučních poplatků; kalkulovaná roční spotřeba plynu = 6,8 MWh. Vidíme, že ceník je pro zákazníka nejvýhodnější v pásmu skutečné spotřeby plynu.

Ceníky plynu jsou vymyšlené tak, aby každý spotřebitel, vzhledem k parametrům svého odběrného místa mohl platit co nejméně. Malá spotřeba plynu znamená malé měsíční paušály, velká spotřeba plynu znamená nízkou cenu za energii. Pro odběratele ideální nastavení! Za předpokladu, že energetici zařadí zákazníka do spotřebitelské hladiny podle SKUTEČNÉHO odběru. Paní Dalešická měla smůlu, že tenhle předpoklad někdo porušil.

Jak hodnotí situaci Primagas, Pražská plynárenská, Europe Easy Energy, E.ON a Fonergy?

Udělejme rychlou anketu mezi několika dodavateli: Vystavili byste paní Dalešické fakturu v pásmu skutečné, nebo předpokládané spotřeby plynu? „Primagas by v takovém případě účtoval v pásmu dle skutečné spotřeby, tj. s výslednou nižší cenou ve prospěch zákazníka,“ odpověděla Hana Háberová z Primagasu. Stejný postoj zastává Pražská plynárenská.

„Ve standardní situaci (vyúčtování za celý rok) se zákazníkovi určí pásmo dle reálné spotřeby za dané období. Pokud tedy zákazník nakonec spotřebuje např. 6 MWh, bude se mu počítat cena z tohoto pásma,“ odepsal Štěpán Kněžek z Europe Easy Energy. „Drobné odlišnosti mohou nastat, pokud se vystavuje vyúčtování po změně dodavatele za kratší období, například půl roku. Zákazník má určitou spotřebu za půl roku, ale distribuční společnost udělá přepočet jakoby za celý rok,“ pokračuje Kněžek. To všechno zní logicky. Jenomže paní Dalešická byla zařazená do nižšího pásma celoroční spotřeby, než kolik skutečně spotřebovala za necelých 10 měsíců, což nedává smysl! Kdybychom správně dopočítali předpokládaný odběr za 12 kalendářních měsíců, zákonitě vyjde vyšší číslo.

„Do pásma spotřeby zařazuje zákazníka vždy distributor. Zařazení do pásma spotřeby se řídí Vyhláškou o pravidlech trhu s plynem, příloha 10,“ vysvětluje Vladimír Vácha z E.ON. „Odečet nám zasílá distributor přes Operátora trhu a ten již obsahuje odečtenou spotřebu i pásmo, ve kterém bude fakturace probíhat. Vyúčtování provádí automaticky fakturační systém na základě dat Operátora. Vzhledem k nastavení popsaných procesů je tedy zákazníkovi fakturována cena dle pásma skutečné spotřeby,“ doplňuje Bronislav Horák z Fonergy.

ČEZ pomohl s reklamací a každopádně upraví vyúčtování ve prospěch zákaznice

Paní Dalešická kupuje zemní plyn od společnosti ČEZ Prodej a jihomoravské plynovody provozuje společnost RWE GasNet. Ale člověk nemusí znát rozdíl mezi dodavatelem (prodejcem energie) a distributorem (provozovatelem potrubí a majitelem plynoměru). Když chce reklamovat vystavenou cenu, logicky očekává pomoc firmy, od které obdržel fakturu. Největší energetická společnost nakonec zvolila ideální řešení. ČEZ pomohl svojí zákaznici reklamovat pásmo spotřeby, aby nemusela oslovovat místního distributora sama.

„Bez ohledu na výsledek této reklamace u distributora, dodatečně přeúčtujeme dodávku do nejvýhodnějšího pásma,“ napsala Barbora Půlpánová, tisková mluvčí ČEZ. Připomeňme, že dodavatel určuje přibližně 4/5 až 2/3 celkového vyúčtování. Je tedy jisté, že upravená cena pořádně klesne. Nyní záleží ještě na výsledku reklamace. Paní Dalešická nakonec zaplatí zhruba o 2 až 3 tisícovky méně, než stálo v původním vyúčtování. Upřímně děkujeme všem zúčastněným za příkladnou spolupráci.

(Jméno odběratelky bylo změněno s ohledem na její soukromí.)

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *