Výkup přebytků z FVE 2023: nabízené ceny

Vlastníci starých fotovoltaických elektráren (FVE) mají jistotu, že neprodělají. Jejich produkci povinně kupuje ČEZ, E.ON nebo PRE, přičemž stát určuje a občané dotují vysoké výkupní ceny. Majitel nové fotovoltaiky takhle zvýhodněný není. Svoji přebytečnou elektřinu předává do distribuční soustavy zadarmo, nebo za nasmlouvanou tržní cenu. Srovnejme podmínky pro výkup přebytků z FVE 2023.


12. 1. 2023

Autor

Naše planeta obíhá kolem zářivého jaderného reaktoru, ve kterém se neustále spojují atomová jádra a přitom vzniká obrovská energie. Ano, hovoříme o Slunci. Sluneční energie přilétá rychlostí 300 000 km/s jako světlo, kterému staří Řekové říkali foton, nebo jako jiné elektromagnetické záření. Na zeměkouli živí rostliny, vytváří větrné proudy a zahřívá oceány, aby se voda vypařila do dešťových mraků a pokračovala ve svém nekonečném koloběhu.

Sluneční energie se prostřednictvím prehistorické flóry a fauny přeměnila také na uhlí, ropu a zemní plyn. Ložiska fosilních paliv jsou však omezená a spalovny zamořují vzduch, a proto přecházíme na udržitelnější a čistší technologie. „Nejperspektivnějším zdrojem pro českou energetiku jsou fotovoltaické systémy, které postupně nahradí většinu odstavených uhelných elektráren,” avizuje společnost ČEZ, která majoritně patří českému státu.

Výkup přebytků z FVE v roce 2023:

Staré fotovoltaické elektrárny vyrábějí megawatthodinu za:

 • 2 965 až
 • 18 143 Kč.

Nové fotovoltaiky sdílejí svoje přebytky zadarmo, za slevu, nebo za smluvní a velkoobchodní ceny:

 • 2 000 až
 • 4 300 Kč/MWh.
Solární panely na střeše, výkup přebytků z FVE 2022
Sluneční elektrárny v České republice přibývají stále rychleji. Porovnejme celkový instalovaný výkon nových fotovoltaik, které byly připojeny do distribučních soustav: 50 MW v roce 2020, 62 MW v roce 2021, 240 MW v roce 2022. Elektrárny přibývají tak rychle, že některé čekají na připojení do dalšího roku. Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) spočítal, že vloni bylo postaveno 300 MW nových slunečních elektráren a letos očekává dalších 750 MW. Například celá jaderná elektrárna Temelín má souhrnný instalovaný výkon 2 250 MW, ale svůj potenciál využívá asi 7x efektivněji, protože není závislá na počasí.

Výkupní ceny pro staré fotovoltaiky

Teorie vypadá jednoduše, ale fotovoltaické elektrárny ještě na začátku 21. století nebyly konkurenceschopné. Vyráběly dražší elektřinu, než tradiční technologie, a proto se investorům na volném trhu nevyplatily. Čeští poslanci, mezi kterými tehdy dominovali sociální demokraté (ČSSD), proto vydali zákon č. 180/2005 Sb.

Zájemci získali garanci, že se jejich investice do nových obnovitelných zdrojů vrátí nejpozději do 15 let. Jejich elektřinu povinně kupují dominantní dodavatelé: ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika (PRE). Výkupní ceny každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Závisejí na datu, kdy byla fotovoltaika zprovozněna, a také na jejím instalovaném výkonu (kW):

ZprovozněnokWKč/MWh
do 31.12.2005neomezeno8 864
1.1.2006 až 31.12.2007neomezeno0
1.1.2008 až 31.12.2008neomezeno18 143
1.1.2009 až 31.12.2009do 3017 022
1.1.2009 až 31.12.2009od 3016 896
1.1.2010 až 31.12.2010do 3015 854
1.1.2010 až 31.12.2010od 3015 727
1.1.2011 až 31.12.2011do 309 512
1.1.2011 až 31.12.2011nad 30 do 1007 486
1.1.2011 až 31.12.2011od 1006 975
1.1.2012 až 31.12.2012do 307 660
1.1.2013 až 30.06.2013do 54 157
1.1.2013 až 30.06.2013nad 5 do 303 451
1.7.2013 až 31.12.2013do 53 644
1.7.2013 až 31.12.2013nad 5 do 302 965
od 1.1.2014neomezeno0

Kupci pro přetoky nových elektráren

Státní garance a rentabilní výkupní ceny přilákaly investory, jimž kritikové přezdívají „solární baroni”. ČEZ a další velké společnosti vybudovaly rozlehlé „fotovoltaické parky”, které v součtu dodávají terawatthodiny (TWh) elektrické energie do centrálních distribučních soustav. Náklady zafinancovali také občané – buďto prostřednictvím svých daní a státních dotací, nebo přímo skrze speciální fakturační poplatek. Ročně jde zhruba o 45 miliard Kč. Kritikové hovoří o „solárním tunelu”.

Zákonodárci omezili výkupní ceny na fotovoltaické elektrárny, které byly zprovozněny nejpozději do 31. 12. 2013. Noví drobní investoři dostávají dotace v programu Nová zelená úsporám. Pokud máte čerstvou fotovoltaiku na střeše svého rodinného domu, progresivní dodavatelé od vás převezmou přebytky, které pustíte do distribuční soustavy. V principu máte 2 základní možnosti. Buďto svoje přetoky prodáte, a vydělané peníze dostanete na svůj bankovní účet. Nebo získáte pouhou slevu na elektřinu, kterou následně – v noci nebo v zimě – sami odeberete z distribuční soustavy.

 • Entri, Nano Green, Pražská plynárenská (Solar), Solidsun a Tedom energie od vás koupí elektřinu, i když nejste jejich zákazníkem. Následující dodavatelé přebírají energii od svých odběratelů.
 • bezDodavatele od vás koupí elektřinu za aktuální velkoobchodní spotovou cenu, kterou pro každou hodinu každého dne vyhlašuje státní společnost OTE. Momentálně jde asi o 3 000 Kč/MWh.
 • Centropol Energy platí malým a středním výrobcům 1 600 Kč/MWh, od 1. 2. 2023 zvyšuje svoji výkupní cenu na 3 500 Kč/MWh.
 • ČEZ Prodej (Elektřina pro soláry) a E.ON Energie (Virtuální baterie) vám poslouží jako akumulátor. Elektrickou energii, kterou dodáte do centrální distribuční soustavy, vám během stejného zúčtovacího období (například kalendářního roku) vrátí zpátky. Ovšem nejde o bezplatnou službu, ale spíše o slevu. Elektřina pro soláry (ČEZ) stojí 350 Kč/měsíc, respektive díky letošní státní dotaci 130 Kč/měsíc. Za Virtuální baterii (E.ON) zaplatíte měsíční paušál, který záleží na její požadované roční kapacitě: 49 Kč/1 MWh, 99 Kč/2 MWh, 149 Kč/3 MWh, 199 Kč/4 MWh, 499 Kč/víc MWh; další náklady závisejí na vybraném ceníku.
 • Armex Energy (eBaterie) kombinuje virtuální baterii a klasický výkup. Každý měsíc vám jako dodavatel vrátí přebytky, které jste dodali do distribuční soustavy. Bude-li vaše produkce vyšší než spotřeba, za nadprodukci vám zaplatí. Výkupní cena potom činí 2 000 Kč/MWh, na oplátku ovšem zaplatíte 50 Kč/měsíc.
 • Pražská energetika (PRE Proud Solar) láká na jednoduchou akci. Za každou megawatthodinu, kterou dodáte do distribuční soustavy, dostanete slevu 3 500 Kč na svoji spotřebu v opačném směru.

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023?

Majitelé starých solárních parků mají garantováno, že jejich elektřinu odkoupí místní dominantní dodavatel za solidní výkupní ceny. „Tento institut existuje pouze pro fotovoltaické elektrárny, které byly uvedené do provozu před 31. 12. 2013,” potvrdil nám Petr Holubec z Pražské energetiky. Pokud máte novější fotovoltaiku a nabízíte svoje přebytky, dejte pozor na smluvní podmínky. Někteří dodavatelé vás berou jako svého subdodavatele, kterému zaplatí, a na oplátku požadují maximálně nějaký pravidelný paušál nebo podíl na vašem výdělku.

VýkupceVyděláteZaplatíte
Entri3 542 Kč/MWh0 Kč
Pražská plynárenská3 500 Kč/MWh0 Kč
SolidsunSpot25 % spotu
EntriSpot500 Kč/MWh
Nano GreenSpot900 Kč/MWh
Armex Energy2 000 Kč/MWh50 Kč/měsíc
Pražská plynárenská4 300 Kč/MWh89 Kč/měsíc
Nano GreenSpot600 Kč/MWh
89 Kč/měsíc
Tedom energieSpot250 Kč/MWh
109 Kč/měsíc
bezDodavateleSpot300 Kč/MWh
4,18 Kč/den
Centropol Energy3 500 Kč/MWhdle vybraného produktu

Výkup bývá omezen na fotovoltaiky, které mají určitý instalovaný výkon, například do 10 nebo 30 kW (kWp). Zatím jsme uváděli nezdaněné ceny, níže připočteme ještě DPH.

Jiní dodavatelé vás vnímají jako svého odběratele. Nabízejí vám slevu, která však bude nižší než vaše útrata. Odběratel, který spotřebovává elektřinu z venkovní distribuční soustavy, zaplatí elektrickou energii + další poplatky a daně, předepsané státem.

Příklad: Středočeská domácnost patří do distribuční sazby D02d a spotřebuje 4 MWh/rok. Na střeše svého rodinného domu má fotovoltaiku, která vyrobí 4 MWh/rok, přičemž domácí spotřebiče okamžitě zužitkují 2 MWh/rok. Takže přebytky slunečných dnů dosahují 2 MWh/rok.

 • Pokud svoji fotovoltaiku zprovoznila v roce 2008, svoji produkci (4 MWh/rok) letos prodá za výhodnou zaručenou výkupní cenu 72 572 Kč. Chybějící elektřinu (opět 4 MWh/rok) následně koupí z distribuční soustavy, přičemž zaplatí maximálně 37 002 Kč/rok. Ve výsledku vydělá minimálně 35 570 Kč/rok.
 • Pokud všechny svoje přebytky zachycuje do vlastní baterie, nic nevydělá. Ale nepotřebuje centrální distribuční soustavu ani dodavatele elektrické energie.
 • Pokud všechny přebytky prodává přes prostředníka na velkoobchodním spotovém trhu, její výsledná bilance záleží na poptávce, počasí, geopolitické situaci atd.
 • Pokud všechny přebytky (2 MWh/rok) prodává společnosti ČEZ, od které kupuje „Elektřinu pro soláry“ (také 2 MWh/rok), dominantnímu dodavateli zaplatí „zlevněných“ 8 561 Kč/rok.
 • Pokud všechny přebytky pustí zadarmo do distribuční soustavy a chybějící elektřinu dokoupí za maximální letošní cenu, svému dodavateli zaplatí 20 661 Kč/rok.
Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *