Futures vs. spotová cena: Fixované, či flexibilní tarify?

Vysvětleme základní principy, na kterých fungují energetické burzy. Producenti a překupníci tam uzavírají smlouvy o budoucích obchodech, takzvané futures, aby měli předvídatelné příjmy a výdaje. Mezitím kolísá aktuální „spotová cena“ elektrické energie a zemního plynu. Záleží na vás, jestli chcete fixovaný, nebo flexibilní tarif.


26. 11. 2021

Autor

V českých kuchyních vrní ledničky, v koupelnách šramotí pračky a celé domácnosti jsou vytápěné. Díky moderním technologiím máme trvanlivější potraviny, lehce vypereme špinavé oblečení a pohodlněji přečkáme zimní období. Částečně jsme připraveni na budoucnost (anglicky „future“).

Přitom ale většinu spotřebního zboží nakupujeme za aktuální tržní ceny, které jsou vrtkavé. Pokud farmáři a průmyslníci prosperují, dostáváme slevy. Ovšem stačí, aby se rozšířila nemoc šílených krav anebo vyschla zemědělská půda – na komoditních burzách obratem zdraží mléko a bavlna, a následně připlatíme za máslo či nové ponožky…

Stabilnější jsou tradiční ceníky elektrické energie a zemního plynu. Ale na trhu přibývají nové proměnlivé tarify, které lákají volnomyšlenkáře a optimisty.

Centropol, ČEZ, E.ON či PRE preferují konzervativní burzovní kontrakty (futures).

Armex, Bidli, Elimon, epet, Lama energy nebo Rodinná energie vám nabízejí pevné, ale také flexibilní tarify.

Hodiny, mapa světa, futures, spotová cena

Konzervativní futures a momentální spotová cena

Koncoví dodavatelé nakupují elektrickou energii a zemní plyn na velkoobchodních burzách, aby potom zásobovali maloodběratele. Přitom sledují vzdálenější časový horizont, anebo aktuální bod (anglický „spot“) na pomyslné chronologické ose:

  • Futures jsou závazné detailní smlouvy, podle kterých proběhnou budoucí obchody. Elektrárna ve slíbeném časovém intervalu (v určitém kalendářním dni, týdnu, měsíci, kvartále, roce) dodá zákazníkovi objednané množství elektrické energie. Velkoodběratel nebo překupník zaplatí cenu, která byla předem sjednaná (například 5 000 eur za 100 MWh, čili 50 eur/MWh, pokud uzavřel smlouvu 25. 11. 2020).
  • Spoty jsou rychlé (promptní) obchody. Překupník poptává energii, kterou využije okamžitě (dnes, nejpozději zítra). Elektrárně zaplatí momentální „spotovou“ cenu (například 500 eur za 2 MWh, čili 250 eur/MWh, pokud uzavřel smlouvu pro 25. 11. 2021).

Futures pro následující roky momentálně vycházejí levněji nežli současná spotová cena.

Spotová cena a futures, elektřina, listopad 2021

Fixované kontrakty znamenají jistotu

Čeští dodavatelé neprozrazují svoji přesnou nákupní strategii. Takže nevíme, jaké množství elektrické energie a zemního plynu mají zajištěné přes futures, a nakolik spoléhají na dodatečné spotové objednávky. Na maloobchodním trhu každopádně převažují pevné ceníky, které zaručují několikatýdenní, nebo dokonce několikaletou cenovou stabilitu. Záleží na smluvních podmínkách a na vybraném dodavateli.

„Pro svoje zákazníky standardně nakupujeme elektřinu a zemní plyn dopředu,“ napsal nám Roman Gazdík za ČEZ. Jakmile uzavřete tříletou fixaci, dominantní dodavatel vám naráz objedná energii na tři roky. Pokud podepíšete smlouvu na dobu neurčitou, ČEZ vám průběžně zajišťuje dodávky na následující rok (například v listopadu 2021 až po listopad 2022).

„Elektřinu nakupujeme dopředu, nespekulujeme, jestli burza zdraží nebo zlevní,“ říká také Roman Šperňák za E.ON. Spotovou cenu však platí odběratelé, které dominantní dodavatel převzal v nouzovém režimu, po zkrachovalém menším konkurentovi.

Spotové ceny, elektřina, plyn, OTE, 2020, 2021

„Naprostou většinu elektrické energie a zemního plynu nakupujeme dopředu, protože známe spotřebu našich dlouhodobých zákazníků,“ tvrdí Karel Hanzelka z Pražské energetiky (PRE). Slíbené cenové fixace proto platí.

„Pro své zákazníky nakupujeme energie konzervativně, dopředu,“ uvádí Monika Bartošová za Centropol. Alternativní dodavatel působí také na spotovém trhu, kde prodává své přebytky a dorovnává zvýšenou spotřebu, tyto objemy jsou však zanedbatelné.

„Naši obchodní a nákupní strategii nekomentujeme,“ uvedl Martin Chalupský za innogy.

Flexibilní tarify denně zlevňují nebo zdražují

Cenovou fixaci slibovala také Bohemia Energy, která však neměla objednanou potřebnou energii, a proto svoje maloodběratele nakonec přenechala dodavatelům poslední instance. Mezitím rekordně zdražily emisní povolenky, podražilo také uhlí a váznou dodávky zemního plynu. Proto drasticky stoupla i spotová cena elektrické energie.

Nicméně přibývají solární panely a větrné turbíny. Ruští importéři čekají na zprovoznění nového plynovodu Nord Stream 2. Jaderní inženýři vyvíjejí fúzní a modulární reaktory… Nabídka možná opět převáží nad poptávkou, burzy spadnou a spotová cena se následně vyplatí. Mnozí dodavatelé – Armex Energy, Bidli energie, Elimon, epet, Lama energy, Rodinná energie či TGC Energie – proto nabízejí také „flexibilní tarify“, které jsou navázané na velkoobchodní trh OTE. Zájemce za elektřinu nebo fosilní plyn zaplatí:

  • pravidelný poplatek (v Kč/den či Kč/měsíc)
  • aktuální velkoobchodní cenu za svoji spotřebu (v Kč/MWh, tato sazba se denně mění)
  • eventuálně ještě dodavatelskou marži za svoji spotřebu (v Kč/MWh)
  • předepsané úřední poplatky a daně (jsou stejné pro celou distribuční soustavu).

Srovnejme různé flexibilní tarify, v Kč/den, Kč/měsíc a Kč/MWh, včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

DodavatelDenMěsícMWh
Armex Energy0,00119,79302,50
bezDodavatele7,260,000,00
Bidli energie0,0095,59302,50
Elimon0,0059,29194,81
epet0,0072,60180,29
Lama energy - elektřina4,840,00338,80
Lama energy - plyn4,840,00484,00
Rodinná energie0,00121,00121,00
TGC Energie0,00119,79302,50

Nízký příplatek požaduje Elimon. Pokud spotřebujete 3 MWh/rok nebo 9 MWh/rok, tento alternativní dodavatel vám ke spotové ceně odebrané energie a úředním poplatkům připočítá 1 296 Kč, respektive 2 465 Kč.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , ,