Reklamace faktury! Za čekání dostanete až 24 tisíc Kč

Vyúčtování za elektřinu nebo zemní plyn musí obsahovat předepsané údaje. A vaše případná reklamace má být vyřízena v termínu. Pokud vám dodavatel neodpoví včas, získáváte právo na finanční náhradu.


23. 4. 2020

Autor

Energetické společnosti, které podnikají v České republice, tady mají štěstí na kultivované zákazníky. Když náhodou nefunguje elektřina, prostě trpělivě posečkáme, než odpovědní profesionálové dají všechno do pořádku. Průběžně platíme zálohy a dáváme pozor, abychom nemuseli přidat nějakou „smluvní pokutu“ nebo „sankční poplatek“. Jakmile přijde celoroční finální vyúčtování, disciplinovaně uhradíme případný nedoplatek. Ale pamatujme také na svá práva – výrazem zdravé asertivity bývá například oprávněná reklamace.

Správné vyúčtování za elektřinu nebo zemní plyn obsahuje především bezchybnou cenu, ale také fakturovanou spotřebu, přeplatek či nedoplatek a další důležité informace.

Požadovanou částku uhraďte, abyste nebyli odpojeni. Ale pokud máte pochybnosti, dodavateli zároveň doporučeným dopisem pošlete písemnou reklamaci.

Od jejího doručení počítáme lhůty, do kdy vám protistrana musí odpovědět, případně vrátit nespravedlivě naúčtované peníze.

Jakmile dodavatel propásne tyto termíny, začne vám naskakovat potenciální náhrada, neboli finanční kompenzace za uplynulý čas.

České bankovky, reklamace vyúčtování za elektřinu nebo zemní plyn

Co musí obsahovat vyúčtování

Zúčtovací období trvá zpravidla 12 měsíců, pokud nejste domluveni na kratším intervalu. Občas máte právo ještě na bezplatnou mimořádnou fakturaci: Když v daném místě ukončujete odběr, nebo měníte dodavatele, eventuálně na konci kalendářního roku (v posledním případně pouze pokud o tuto laskavost požádáte a připojíte samoodečet svojí spotřeby). Korektní vyúčtování za elektřinu nebo zemní plyn obsahuje především:

 • identifikaci dodavatele a odběratele (EAN / EIC kód)
 • vymezení zúčtovacího období
 • fakturovanou spotřebu
 • fakturovaný produkt, rozpis a součet dílčích poplatků v Kč/MWh nebo Kč/kWh (a mezitím také měsíčních paušálů v Kč/měsíc)
 • rozpis a součet zaplacených záloh, pokud byly odváděny
 • vyčíslený přeplatek nebo nedoplatek, datum jeho splatnosti a způsob jeho úhrady
 • kontakt na zákaznickou linku

Nejednotné lhůty pro reklamace

Vyúčtování překontrolujte raději hned, jakmile přijde. Obsahuje všechny potřebné údaje? Jsou uvedeny správně? Mimo jiného dávejme pozor, jestli:

 • vyúčtování vůbec přišlo (nebo dodavatel zkasíroval nadměrné zálohy a potom se jaksi „zapomněl“ vyrovnat)
 • fakturované období nezačíná příliš brzy a nekončí příliš pozdě, jinak byste totiž svoji spotřebu mohli (částečně) zaplatit dvakrát
 • spotřeba odpovídá realitě (elektroměry a plynoměry však nezačínají každoročně od nuly, odečítáme stav, který ukazovaly na konci předešlého zúčtovacího období)
 • poplatky odpovídají oficiálnímu ceníku (který se ovšem mohl během sezóny změnit, zdražit nebo zlevnit)
 • dodavatel započítal všechny zálohy, které jste odvedli
 • celková cena není vyšší a sečtené zálohy nejsou nižší, než mají být (záleží na smlouvě, zda případný přeplatek dostanete rovnou zpátky, nebo bude použitý jako budoucí záloha)
 • měsíční zálohy na další období jsou nastaveny adekvátně, jako 12 dvanáctin vaší předpokládané spotřeby

Na každý nalezený omyl, kterým se cítíte býti ošizeni, upozorněte dodavatele písemnou reklamací. Zvolte formu doporučeného dopisu, ať máte potvrzení o datu jeho doručení. Některé společnosti požadují, abyste na chybu upozornili okamžitě, jiné vám dávají lhůtu: 15, nebo 30 dnů od data splatnosti, či delší dobu. Každopádně raději neotálejme, abychom později nemarnili čas hádkami, zda reklamace přišla včas.

Finanční náhrada za čekání

Jakmile bude reklamace doručena, lhůta začíná běžet adresátovi: Obvykle musí do 15 dnů písemně odpovědět, do 30 dnů případně vrátit neoprávněně naúčtované peníze. Pokud však reklamujeme údaje, které se týkají distributora (účtovanou spotřebu apod.), lhůty bývají dvakrát delší.

Po těchto termínech zákazníkovi naskakuje potenciální náhrada – jakési odškodnění za příliš dlouhé čekání:

O tuto finanční náhradu však musíte dodavatele požádat do 60 dnů poté, co porušil svoji komunikační povinnost!

Podrobnosti jsou ve vyhláškách: 

 • 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
 • č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *