Odklad zálohových plateb za energie v nouzovém stavu

Energetický regulační úřad vyzval dodavatele, aby byli milosrdní vůči odběratelům, kteří jsou postižení koronavirovou pandemií. ČEZ, PRE a Pražská plynárenská souhlasí, že v určitých případech nabídnou odklad zálohových plateb za elektřinu nebo plyn. innogy a Bohemia Energy slibují postiženým odběratelům aspoň částečnou dočasnou úlevu. Tyto společnosti jsou však v menšině.


1. 4. 2020

Autor

Jednou přijde povodeň, podruhé požár nebo vichřice, nyní propukla koronavirová pandemie. Občasné těžkosti bohužel patří k životu, a právě v nouzi poznáme nejenom přítele, ale také dobrého a schopného obchodního partnera.

Energetický úřad vyzývá k empatii

„Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni smluvní sankci,“ uvádí Energetický regulační úřad (ERÚ). Jde například o situace, kdy odběratel nedokáže zaplatit kvůli uzavřené poště nebo karanténě.

„Rada Energetického regulačního úřadu žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19,“ apeluje ERÚ.

Veřejné prostory jsou vylidněné, protože čelíme virové epidemii.

Proti nové infekční chorobě COVID-19 bojujeme vzájemným fyzickým odstupem, ale zároveň také solidaritou.

Telč, náměstí, pandemie, odklad zálohových plateb

ČEZ, PRE a Pražská plynárenská umožní odklad zálohových plateb

Největší česká elektrárenská společnost vyšla svým zákazníkům vstříc ještě předtím, než k tomu vyzval úřad. ČEZ Prodej umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb až o tři měsíce. Zároveň dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří budou kvůli epidemii v prodlení se splatností,“ slibuje dominantní dodavatel.

Na nouzový stav rychle zareagovala také Pražská energetika (PRE). Elektřinu chce nadále dodávat i lidem, kteří mají kvůli pandemii potíže. „Každý takový případ jsme připraveni individuálně řešit, dohodnout se o nějakém odložení plateb, o splátkovém kalendáři apod. Tato vstřícná opatření se netýkají chronických neplatičů,“ upřesňuje tiskový mluvčí Petr Holubec.

Odklad zálohových plateb připouští rovněž Pražská plynárenská. „V určitých případech ano, ale v tento moment se o konečných podmínkách a nastavení ještě jedná a zatím se to řeší individuálně,“ vysvětluje tiskový mluvčí Miroslav Vránek.

innogy a Bohemia Energy nabízejí částečnou úlevu

Zálohy jsou ovšem rozdělovány mezi několik subjektů. Vedle dodavatelů dostávají výrazné podíly distributoři (správci regionálních rozvodných sítí), kterým náleží zhruba 40 % výsledné ceny za elektřinu (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce) a 20 % celkových plateb za zemní plyn (GasNet, Pražská plynárenská Distribuce, E.ON Distribuce). Některé společnosti proto nabízejí alespoň částečnou úlevu, podle svých možností.

„Pro domácnosti jsme připraveni na základě individuálního posouzení nabídnout snížení 3 záloh až o 50 %,“ shrnuje Martin Chalupský za innogy. „Pokud se naši klienti v souvislosti s epidemií koronaviru dostanou do vážnějších obtíží s platbami za energie, řešíme tyto případy individuálně. Jestliže tuto skutečnost zákazník prokáže, výrazně zálohy snižujeme,“ říká Hana Novotná za Bohemia Energy. Obě tyto společnosti navíc postiženým odběratelům nabízejí splátkový kalendář.

Centropol Energy předpokládá, že domácnosti současnou krizi zvládnou. „Individuálně posoudíme žádosti našich dlouhodobých klientů s historicky dobrou platební morálkou. V tuto chvíli jsme například zákazníkům odpustili poplatek za druhou upomínku,“ vzkazuje Aleš Pospíšil z Centropolu.

Většina dodavatelů nechce veřejně odpovědět, zda strádajícím klientům umožní odklad zálohových plateb. Solidní a spolehlivý obchodní partner nás přitom aspoň dočasně podrží, máme-li nezasloužené potíže. A virová infekce bohužel není jedinou těžkostí, která patří k lidskému životu. Ale raději mysleme na heslo, které prý vymyslel Louis Pasteur, zakladatel mikrobiologie a imunologie: „Štěstí přeje připraveným.“

Štítky: , , , , , , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *