Výměna kotle: Jaké jsou nejvýhodnější možnosti?

Na 1. září 2022 jsou naplánovány další zákazy, které se týkají zastaralého vytápění. Výměna kotle vyjde řádově na desetitisíce Kč, záleží zejména na použitelnosti dosavadní otopné soustavy. V úvahu připadá zemní plyn, elektřina, dále automat na pelety anebo na uhlí.


3. 5. 2021

Autor

Vytápění má prospěšné, ale také škodlivé důsledky. Kamna, kotle, radiátory či trubky podlahového topení ohřívají dům, aby se jeho obyvatelé cítili příjemně, i když venku mrzne. Pokud ovšem potřebné teplo získáváme spalováním, do vzduchu uniká oxid uhličitý, popílek a další emise. Zplodiny potom venku dýcháme, nemluvě o zrychlených klimatických změnách a vysušené krajině. Proto existuje český zákon č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší), podle kterého jsou postupně vyřazovány zastaralé technologie a preferovány čistší alternativy.

Výměna kotle může stát 40 000 Kč, pokud ponecháváte dosavadní otopnou soustavu a instalaci zvládnete sami.

Kompletní profesionální modernizace přijde podstatně dráže. Celkové náklady potom obvykle dosahují minimálně 150 000 Kč.

Kotel a kamna v kuchyni, výměna kotle

Co bude zakázáno od 1. září 2022

Bohužel musíme ještě chvíli pokračovat nudnou teorií, než přejdeme do praxe. V České republice totiž máme také technickou normu ČSN EN 303-5, podle které rozdělujeme kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva. Jednotlivé modely patří do 1. až 5. emisní třídy. Nejstarší a nejšpinavější technologie řadíme do jedničky, nejpokročilejší stroje spadají do pětky. Třída bývá napsána na energetickém štítku nebo v návodu k použití, případně se zeptejme technika při pravidelné kontrole.

Navíc existuje ještě evropská regulace 2015/1189, kde jsou popsány nejvyšší požadavky – minimální přípustná účinnost a maximální akceptovatelné emise.

Nyní konečně odpovíme na otázku, co smíme a nesmíme. Od ledna 2020 mohou být prodávány pouze kotle, které vyhovují „ekodesignu“ podle jmenované evropské regulace. V českém technickém názvosloví spadají zpravidla do 5., eventuálně někdy do 4. třídy. Mírnější pravidla platí pro domácnosti. Od září 2022 nesmíme používat kotle na pevná paliva, které mají jmenovitý tepelný příkon do 300 kW, samy neohřívají svoje bezprostřední okolí a patří do nižší nežli 3. třídy. Takže zůstávají povoleny jakékoli krby nebo kamna, jejichž povrch bývá rozpálený. Naopak musíme vyměnit zastaralé kotle, které samy nehřejí, ale spalují pevná paliva a jejichž teplo potom proudí rozvodnou soustavou (například trubkami jako ohřátá voda do radiátorů).

Nejlevnější je uhlí, nejdražší elektřina

Pokud váš vytápěcí systém novým pravidlům odporuje, zavčas zjednejte nápravu. V průměrném zatepleném rodinném domě obvykle stačí kotel o výkonu 10 kW, který můžete koupit za 40 000 Kč. Provozní cena pochopitelně záleží na vybrané energetické komoditě, zvoleném dodavateli a účinnosti vytápěcího systému: Jedna kilowatthodina tepelné energie letos může stát 1,15 Kč (z uhlí), 1,48 Kč (ze zemního plynu), 1,64 Kč (z dřevěných pelet, tedy slisovaných pilin), nebo 3,20 Kč (z elektřiny). Existují také kombinované kotle, jež dokážou spalovat uhlí i pelety nebo dřevěná polínka. Čas a námahu vám ušetří automatická technologie, která se dávkuje (přikládá) sama.

Zohledněte však, v jakém případě budete, nebo nebudete muset vyměnit nejenom kotel, ale také otopnou soustavu (trubky vedoucí po domě)!

„Peletové automaty jsou navrženy tak, aby jimi bylo jednoduše možné nahrazovat dožívající kotle na tuhá paliva, třeba ty uhelné. Dokáží pracovat se stávající funkční otopnou soustavou,“ říká Vladimír Stupavský, předseda oborového Klastru Česká peleta. Dosavadní podlahové topení nebo radiátory tedy mohou zůstat, stačí výměna kotle, přičemž nejmodernější stroje umějí automaticky zareagovat na okolní podmínky. „Dokáží samy přepínat výkon podle aktuální potřeby (modulovat), mezi 30 až 100 % jmenovitého výkonu,“ dodává Vladimír Stupavský.

Kolik stojí povinná výměna kotle

Opatrněji hovoří zástupkyně Českého plynárenského svazu. „Teplovodní soustava na tuhá paliva je obvykle konstruovaná jako samotíž* s rozvodnými trubkami o velkém průměru, což není vyhovující pro teplovodní soustavu s kondenzačním kotlem,“ upozorňuje Jana Kymplová. Někde nejsou dostatečné stávající radiátory, jinde se musí upravit komín. „Podmínka optimalizace platí fakticky při náhradě zastaralého uhelného kotle vždy, tedy bez ohledu na zvolenou variantu pro náhradu!,“ zdůrazňuje Jana Kymplová z Českého plynárenského svazu.

Přepočítejme modelové příklady: Kolik podle dnešních cen zaplatíme, když každoročně vyrobíme a spotřebujeme 10 000 kWh tepelné energie, za 15 let. Srovnáme různé komodity a také scénáře, kdy vyměníme buďto pouhý kotel (za 40 000 Kč), nebo celou vytápěcí soustavu (za 150 000 Kč; pro elektřinu započítáváme tepelné čerpadlo, které má topný faktor 3, za 229 000 Kč).

KomoditaS výměnou kotleS výměnou všeho
Uhlí212 500 Kč
322 500 Kč
Zemní plyn262 000 Kč372 000 Kč
Pelety286 000 Kč
396 000 Kč
Elektřina520 000 Kč389 000 Kč

* Samotíž znamená, že voda v otopné soustavě cirkuluje samovolně, netřeba čerpadla.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *