Wiki


Vodné

Vodné je poplatek za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Je to tedy úhrada za Více »

Tarify elektřiny

Tarif elektřiny je pojem nedílně spjatý s odběrem elektřiny, ať už domácností nebo firem. Obchodníci s elektřinou, Více »

Stočné

Stočné je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění. Povinnost hradit vodné a stočné Více »

Silová elektřina

Silová elektřina je vlastní odebraná elektřina, která byla dodána do vaší domácnosti. Častěji je tento Více »

Sazba elektřiny

Sazba elektřiny je pojem, který je nedílně spjat s dodávkami elektřiny – ať už do domácností Více »

Regulovaná cena elektřiny

Ačkoli za elektřinu platíme pouze jednu fakturu, skládá se cena elektřiny z více částí. Základní rozdělení Více »

Přenosová soustava

Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, který zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Přenosová soustava Více »

PRE region

Česká republika se z hlediska distribuce (přenosu) elektrické energie dělí na tři oblasti. V každé z nich zajišťuje Více »

Obchodník s elektřinou

Obchodník s elektřinou (nebo také dodavatel) nakupuje elektřinu za účelem dalšího prodeje. Aby mohl obchodník s elektřinou Více »

Noční proud

Noční proud byl ještě donedávna českými domácnostmi hojně využívaná. Během nočních hodin mohli zákazníci odebírat Více »

kWh

Watthodina je jednotka energie (nejčastěji elektrické). Dnes se běžně používá její násobek kilowatthodina (kWh), což Více »

Jistič

Jistič je samočinný vypínač, který má obdobnou funkci jako pojistka. Při zkratu nebo přetížení jistič Více »

Jednotarifní sazba

Elektřinu, kterou koncový zákazník odebírá, nakupuje vždy od dodavatele v rámci konkrétného tarifu, který je buď Více »

GJ

GJ je zkratka pro gigajoul. Joul (J) je jednotka práce a energie. Joul byl pojmenován podle Více »

Fixace ceny elektřiny

Od konce roku 2008 mohou zákazníci tří největších českých distributorských společností (ČEZ, Pražské energetiky, E.On) Více »

E.On region

Přenos elektřiny v České republice zajišťují distributorské společnosti. Z hlediska distribuce elektřiny se Česká republika dělí Více »

Dvoutarifní sazba

Elektřinu, kterou koncový zákazník odebírá, nakupuje vždy od dodavatele v rámci konkrétného produktu, který je buď Více »

Dodavatel plynu

Plyn, který využíváme v domácnosti, nakupujeme coby konkrétní produkt od našeho dodavatele (obchodníka s plynem). Díky liberalizaci Více »