Vzorec pro výpočet ceny plynu, od kubíků po kWh a měsíce

Váš distributor pravidelně kontroluje, jaký objem jste spotřebovali. Metry krychlové (kubíky) následně vynásobí spalným teplem a také určitým místním koeficientem, který zohledňuje nadmořskou výšku, tlak a teplotu. Takhle spočítá, kolik máte zaplatit kilowatthodin, což posléze uvidíte na faktuře. Vzorec pro výpočet ceny plynu pokračuje násobením a sčítáním, podle zvoleného ceníku.


2. 7. 2021

Autor

Příběh fosilních paliv začíná těžbou, pokračuje přepravou a končí spálením. Pokud jde o zemní plyn, spotřebitel potom vidí na plynoměru, kolik vyčerpal krychlových metrů (m3, kubíků). V ceníku však převládají energetické jednotky: kilowatthodiny (kWh) a tisícinásobné megawatthodiny (MWh), plus měsíční intervaly pro stálé fixní platby. Vzorec pro výpočet ceny plynu proto začíná převodem – distributor (správce místních plynovodů) počítá, kolik energie bylo ve spotřebovaném objemu.

Kubíky x spalné teplo x koeficient, a máme kilowatthodiny (kWh)

Zemní plyn obsahuje řadu chemických látek: především methan a ethan, ale obvykle také propan, butan, pentan, oxid uhličitý nebo dusík. Distributor průběžně sleduje přesné složení a počítá spalné teplo – kolik tepelné energie vzniká spálením jednoho kubíku. Zároveň však bydlíme v různých nadmořských výškách a teplotách, na čemž závisí proměnlivá hustota zemního plynu. Proto má každé odběrné místo přidělen určitý místní koeficient.

Například v domě bývá tepleji, molekuly tam mají větší kinetickou energii, rychleji se pohybují. Jsou mezi nimi větší vzdálenosti, což znamená menší hustotu zemního plynu. Takže tam plynoměr pravděpodobně naměří větší objemovou spotřebu, než kdyby stál venku.

Pokračujme podrobnějším příkladem

Ostravská domácnost během letošního kalendářního roku spálí 944 m3 zemního plynu, kterému bylo naměřeno spalné teplo 10,682 kWh/m3. Odběrné místo má přidělen koeficient 0,9917. Uvedené hodnoty vynásobíme (944 x 10,68 x 0,9917), a zjistíme počet spotřebovaných energetických jednotek: 10 000 kWh, neboli 10 MWh.

Vzorec pro výpočet ceny plynu

Podobně jako fosilní palivo obsahuje různé prvky a sloučeniny, také výsledný účet zahrnuje několik položek. Něco dostane stát, včetně jeho akciové společnosti OTE. Vydělá také distributor. Největší položku však představuje samotná energie, kterou kupujete na volném trhu, od libovolného dodavatele. Vzorec pro výpočet ceny plynu dokončíme podle Základní produktové řady (Basic), od společnosti Bohemia Energy entity. Nezdaněné částky jsou tam uvedeny v závorkách.

Vzorec pro výpočet ceny plynu

  1. Hodnota dodaného zemního plynu = zvolená cena x spotřeba = 1 062,21 Kč/MWh x 10 MWh = 10 622,10 Kč
  2. Pravidelný poplatek pro dodavatele = zvolená cena x počet fakturovaných měsíců = 100 Kč x 12 = 1 200 Kč/rok
  3. Náklady na distribuci zemního plynu, podle distribučního regionu a spotřebního pásma = předepsaná cena x spotřeba = 221,72 Kč/MWh x 10 MWh = 2 217,20 Kč
  4. Pravidelný poplatek pro distributora, podle distribučního regionu a spotřebního pásma = předepsaná cena x počet fakturovaných měsíců = 111,89 Kč x 12 = 1 342,68 Kč/rok
  5. Příspěvek pro OTE = předepsaná cena x spotřeba = 2,44 Kč/MWh x 10 MWh = 24,40 Kč
  6. Daň ze zemního plynu = předepsaná cena x spotřeba = pro domácnosti 0 Kč
  7. Sečteme všechny předešlé položky = 10 622,10 + 1 200 + 2 217,20 + 1 342,68 + 24,40 = 15 406,38 Kč
  8. Všechno násobíme koeficientem 1,21, abychom přidali 21% DPH (daň z přidané hodnoty) = 15 406,38 Kč x 1,21 = 18 642 Kč

Ve vyšších spotřebních pásmech bývá zpoplatněná také kapacita, kterou zemní plyn zabírá v plynovodech, v Kč/m3.

Štítky: , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *