Výpočet ceny elektřiny: vzorec, příklad, vysvětlení

Internetové kalkulačky automaticky přepočítávají, kolik zaplatíte nebo ušetříte za energie. Pojďme výsledky překontrolovat. Vzorec pro výpočet ceny elektřiny obsahuje jednoduché matematické operace, ale také chytáky.


30. 6. 2021

Autor

Zadejte do kalkulačky svoji domovskou lokalitu, distribuční sazbu, spotřebu a velikost hlavního jističe. Následně vám bleskurychle spočítá vaši útratu a potenciální úsporu, respektive srovná dodavatele elektrické energie a jejich nabídky. Jestli chcete, výsledek překontrolujte postaru, vlastní hlavou. Prozradíme vám vzorec, detailně projdeme ukázkový příklad a osvětlíme nejsložitější fakturační položky. Manuální výpočet ceny elektřiny sice zabere několik minut, ale třeba přitom lépe pochopíte, mezi které instituce jsou rozdělovány vaše peníze.

Dodávka + distribuce + ČEPS + OTE + ekologické elektrárny + daně

Vzorec pro výpočet ceny elektřiny sestavíme postupně, po jednotlivých účetních položkách, které nakonec sečteme a vynásobíme závěrečnou daňovou sazbou. Přitom rozlišíme dodavatele (prodejce samotné elektřiny) a distributora (správce regionálního elektrického vedení). Dále potkáme ČEPS a OTE (státní akciové společnosti, jedna provozuje celostátní přenosovou soustavu a druhá organizuje trh). Dotujeme také ekologické (bioplynové, solární, vodní nebo větrné) elektrárny a přitom platíme daně do státní pokladny. Některé ceny jsou tržní (individuálně zvolené), jiné stanovené Energetickým regulačním úřadem (předepsané). Jako energetickou jednotku použijeme megawatthodinu (MWh), která obsahuje tisíc kilowatthodin (kWh).

Zároveň uvedeme praktický příklad. Spočítáme, kolik zaplatí konkrétní domácnost, která letos spotřebuje 2 MWh (2 000 kWh). Předpokládejme, že patří do distribuční sazby D02d (elektřinou nevytápí ani neohřívá vodu). Bydlí v Ostravě nebo Plzni (na distribučním území ČEZ Distribuce). A má hlavní jistič o velikosti 3×25 A (3 fáze, proudová hodnota 25 ampér). Jako podklad poslouží základní ceník (Elektřina na dobu neurčitou) dominantního dodavatele (ČEZ Prodej). Nezdaněné částky jsou tam vyčísleny v závorkách.

Vzorec pro výpočet ceny elektřiny

Vzorec pro výpočet ceny elektřiny

  1. Cena za dodanou elektrickou energii = (zvolená cena x spotřeba ve vysokém tarifu) + (zvolená cena x spotřeba v nízkém tarifu) = (1 699 Kč x 2 MWh) + (0 Kč x 0 MWh) = 3 398 Kč
  2. Pravidelný poplatek pro dodavatele = zvolená cena x počet fakturovaných měsíců = 89 Kč x 12 = 1 068 Kč/rok
  3. Cena za distribuci elektrické energie, podle distribučního regionu a sazby = (předepsaná cena x spotřeba ve vysokém tarifu) + (předepsaná cena x spotřeba v nízkém tarifu) = (1 648,90 Kč x 2 MWh) + (0 Kč x 0 MWh) = 3 297,80 Kč
  4. Pravidelný poplatek pro distributora, podle distribučního regionu, sazby a velikosti hlavního jističe = předepsaná cena x počet fakturovaných měsíců = 111 Kč x 12 = 1 332 Kč/rok *
  5. Daň z elektřiny = 28,30 Kč x celková spotřeba = 28,30 Kč x 2 MWh = 56,60 Kč
  6. Příspěvek pro ČEPS = 93,30 Kč x celková spotřeba = 93,30 Kč x 2 MWh = 186,60 Kč
  7. Příspěvek pro OTE = 3,91 Kč x počet fakturovaných měsíců = 3,91 Kč x 12 = 46,92 Kč/rok
  8. Podpora ekologických elektráren = buďto 495 Kč x celková spotřeba = 495 Kč x 2 MWh = 990 Kč, nebo 15,07 Kč x proudová hodnota hlavního jističe x počet jeho fází = 15,07 x 25 x 3 = 1 130,25 Kč (vybíráme početní variantu, která vychází levněji)
  9. Sečteme všechny předešlé položky = 3 398 Kč + 1 068 Kč + 3 297,80 Kč + 1 332 Kč + 56,60 Kč + 186,60 Kč + 46,92 Kč + 990 Kč = 10 375,92
  10. Všechno násobíme koeficientem 1,21, abychom přidali 21% DPH (daň z přidané hodnoty) = 10 375,92 Kč x 1,21 = 12 555 Kč

* Pozor na chyták. Pokud máte nestandardní jistič (například 1×30 A), pravidelný poplatek pro distributora spočítáme podle vzorce: předepsaná cena x proudová hodnota x počet fakturovaných měsíců (v tomto případě 1,48 Kč x 30 ampér x 12 = 532,80 Kč).

Štítky: , , , , ,

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *